Právní aspekty instalace FVE na bytové domy II.: elektrárna jako samostatná věc

V prvním díle článku jsme pro vás shrnuli co s sebou přináší realizace fotovoltaické elektrárny na střeše bytového domu, pokud je jeho součástí. Čtěte i tento druhý díl, který se zabývá situací, kdy je FVE instalovaná jako samostatná bez vazby na bytový dům. Jak na sdílení vyrobené elektřiny v bytovém domě se dozvíte v praktickém manuálu, který si můžete zdarma stáhnout.

Solární elektrárna jako samostatná věc

Jestliže si instalaci FVE zaplatí jen někteří vlastníci jednotek, budou mít zájem na tom, aby se FVE nestala součástí společných částí bytového domu. Pokud chtějí vlastníci, aby si přesto FVE ponechala samostatnou právní povahu, bude zpravidla vždy nutné zanést do katastru nemovitostí výhradu vlastnického práva k zařízení. V případě následného převodu bytové jednotky, která spotřebovává elektřinu z FVE, bude nutné smluvně převést i samotný podíl k FVE. 

Pokud by nebyla zapsána výhrada vlastnického práva, bylo by třeba posuzovat právní režim instalované FVE zvlášť v každém jednotlivém případě. V takové situaci by navíc mohly vzniknout pochybnosti o samostatnosti FVE při převodu vlastnického práva k bytové jednotce. 

Je třeba také posuzovat, jakým způsobem je FVE napojena na nemovitost vlastníka, zda by jejím odpojením/odstraněním nedošlo ke znehodnocení nemovitosti a zda je vyrobená elektřina spotřebována v nemovitosti vlastníka. Je pravděpodobné, že by posouzením těchto kritérií dospěl příslušný orgán k závěru, že se FVE stala součástí bytového domu.

Instalovat FVE jako samostatnou věc, a následně vyrobenou elektřinu díky sdílení spotřebovávat, mohou zapojení vlastníci bez účasti SVJ. Za tímto účelem mohou, je-li to v konkrétní situaci vhodné, založit právnickou osobu, prostřednictvím které bude provoz FVE zajištěn, popř. i vlastněn. Díky tomu nebude nutné řešit změnu příspěvků do fondu ani vyplácení zisku z prodeje přetoků ostatním, nezapojeným vlastníkům jednotek. 

Co se týče shromáždění SVJ, je nezbytné, aby vlastníci, kteří chtějí instalovat FVE, získali od shromáždění SVJ nadpoloviční většinu přítomných hlasů za účelem schválení poskytnutí střechy bytového domu do užívání (např. nájmu), výstavby samotné FVE a schválení výhrady vlastnického práva, aby se FVE nestala součástí nemovitosti.

Náklady na instalaci a provoz, včetně zisků z prodeje přebytků, si mezi sebe následně budou dělit pouze angažovaní vlastníci jednotek. Je tak vhodné uvažovat o této variantě v situaci, kdy ohledně instalace FVE nepanuje shoda.

Se sdílením vyrobené elektřiny pomůže praktický manuál

Jak sdílet elektřinu z FVE v bytovém domě vysvětluje praktický manuál Unie komunitní energetiky (UKEN), na kterém se podíleli experti Frank Bold. Zabývá se technickými, ekonomickými, právními i společenskými aspekty sdílení elektřiny v bytových domech podle novelizované vyhlášky Energetického regulačního úřadu (ERÚ) o Pravidlech trhu s elektřinou, která je účinná od 1. ledna 2023. Ambicí manuálu je poskytnout čtenářům praktický návod, jak fotovoltaiku realizovat a úspěšně provozovat.

Stáhněte si manuál zdarma

Co je třeba před instalací zvážit?

V případě výstavby FVE na střeše bytového domu je vždy třeba zvážit otázku jejího vlastnictví, a to zejména v situaci, kdy okolo pořízení vlastního zdroje energie nepanuje mezi vlastníky bytových jednotek shoda. Tuto překážku lze překlenout zejména vhodnou smluvní úpravou vztahů mezi vlastníky jednotek a SVJ.


Plánujete instalaci fotovoltaické elektrárny na bytový dům?

Jsme experti na energetické právo. Během konzultace s Vámi rádi probereme Vaše projekty na realizaci střešních FVE, povolovací proces, licenční řízení i sdílení energie.

Obraťte se na nás​​​​​​​

Ozvěte se nám. Jsme Váš partner pro správná rozhodnutí

Poskytnete nám základní informace

Stačí stručně popsat situaci, kterou právě řešíte, vyplnit kontaktní údaje a odeslat formulář níže.

Dohodneme si podmínky spolupráce

Zavoláme Vám, nebo se ozveme e-mailem, probereme detaily možné spolupráce a připravíme nabídku.

Pustíme se do práce

Pokud se rozhodnete využít našich služeb, uděláme vše pro úspěšné vyřešení vašeho případu.

S čím potřebujete pomoci*

Vaše jméno a příjmení*

Váš telefon*

Ulice a č.p., město*

Váš e-mail*

Poptávám placenou právní službu a potvrzuji, že souhlasím s podmínkami poskytování právních služeb

Přečtěte si, jak nakládáme s osobními údaji zde.