Právní aspekty instalace FVE na bytové domy I.: elektrárna jako součást domu

Instalace fotovoltaické elektrárny na střechu bytového domu může být pro společenství vlastníků jednotek (SVJ) zajímavou investicí, která přispívá k ochraně životního prostředí a snižuje náklady na elektřinu. S ohledem na stále relativně novou možnost sdílení vyrobené elektřiny a na další legislativní změny, které usnadňují instalaci obnovitelných zdrojů energie, jsou překážky pro instalaci vlastního zdroje elektřiny na bytový dům minimální. I přesto však existují právní aspekty, na které je třeba myslet. Shrnujeme je pro vás v prvním ze dvou dílů článku o této problematice. 

Sdílení elektřiny v bytových domech umožňuje od 1. 1. 2023 novela vyhlášky o Pravidlech trhu s elektřinou. Významné je, že umožňuje sdílení elektřiny pouze mezi odběrnými místy, jejichž vlastníci o to mají zájem. Takové řešení přináší značnou výhodu v tom, že není třeba hledat 100% shodu mezi všemi vlastníky bytových jednotek. 

Čtěte druhý díl článku

Jak ale právně ošetřit následné vlastnictví společného zdroje, když se jeho instalace a sdílení vyrobené elektřiny nebudou chtít účastnit všichni vlastníci jednotek? Pro zodpovězení této otázky je třeba nejprve rozlišit výrobny podle jejich vlastnictví. V tomto článku se věnujeme situaci, kdy je FVE součástí bytového domu.

Solární elektrárna jako součást bytového domu

Pokud se FVE stane součástí bytového domu, bude v podílovém spoluvlastnictví všech vlastníků jednotek jako součást společných částí bytového domu. Při převodu bytové jednotky pak získá nabyvatel podíl i na FVE. Specifické situace však mohou nastat, pokud se do sdílení vyrobené elektřiny nezapojí všichni vlastníci bytových jednotek domu.

O instalaci FVE rozhoduje shromáždění vlastníků nadpoloviční většinou hlasů přítomných na schůzi shromáždění, pokud stanovy SVJ neurčí vyšší kvorum. Zákon vyžaduje 100 % všech hlasů pouze v případě, kdy se mění všem vlastníkům jednotek velikost podílů na společných částech domu nebo jestliže se mění poměr výše příspěvků na správu domu a pozemku jinak než v důsledku změny podílů na společných částech domu. 

Pokud se vlastníci na shromáždění SVJ nedohodnou jinak, budou mít spoluvlastnický podíl k FVE jako ke společné části domu všichni vlastníci jednotek bytového domu. Všichni vlastníci tak budou mít také právo využívat FVE bez ohledu na to, zda budou reálně vyrobenou elektřinu skutečně spotřebovávat. Ačkoliv tedy nejprve nebude mít některý z vlastníků o sdílení elektřiny zájem, musí být zachováno jeho právo se v budoucnu do spotřebovávání vyrobené elektřiny zapojit.

Zajímavé jsou také aspekty týkající se financování instalace FVE a následného prodeje tzv. přetoků, tedy nespotřebované elektřiny, do distribuční soustavy. Pokud má být projekt financován z fondu oprav, bude takové rozhodnutí opět vyžadovat souhlas nadpoloviční většiny přítomných, neurčí-li stanovy jinak. To platí i v případě potřeby navýšit příspěvek do fondu oprav. Tuto vyšší částku do fondu oprav budou nicméně nuceni hradit i ti, kteří o spotřebovávání vyrobené elektřiny nemají zájem. Stejně tak budou mít právo na zisk z prodeje přebytků všichni vlastníci, bez ohledu na to, zda spotřebovávají vyrobenou elektřinu či nikoliv.

Zákon umožňuje změnit poměr příspěvků jednotlivých vlastníků jednotek, v tomto případě dle toho, kdo bude instalovanou FVE využívat, popřípadě dle poměru sdílení vyrobené elektřiny. Takové rozhodnutí, které mění poměry příspěvků v závislosti na jiné skutečnosti než na velikosti podílu, musí odsouhlasit všichni vlastníci jednotek.

Varianta, kdy se instalovaná FVE stane součástí společných částí domu, nezpůsobuje právní nejasnosti z hlediska jejího vlastnictví ani při převodu jednotky na jiného vlastníka. V případě, že nebudou chtít všichni vlastníci jednotek bytového domu spotřebovávat vyrobenou elektřinu z FVE a nést s tím spojené náklady, však nebude tento model vhodný.


Plánujete instalaci fotovoltaické elektrárny na bytový dům?

Jsme experti na energetické právo. Během konzultace s Vámi rádi probereme Vaše projekty na realizaci střešních FVE, povolovací proces, licenční řízení i sdílení energie.

Obraťte se na nás

Zjistěte jak na společnou fotovoltaiku u bytových domů

Stáhněte si zdarma manuál

Ozvěte se nám. Jsme Váš partner pro správná rozhodnutí

Poskytnete nám základní informace

Stačí stručně popsat situaci, kterou právě řešíte, vyplnit kontaktní údaje a odeslat formulář níže.

Dohodneme si podmínky spolupráce

Zavoláme Vám, nebo se ozveme e-mailem, probereme detaily možné spolupráce a připravíme nabídku.

Pustíme se do práce

Pokud se rozhodnete využít našich služeb, uděláme vše pro úspěšné vyřešení vašeho případu.

S čím potřebujete pomoci*

Vaše jméno a příjmení*

Váš telefon*

Ulice a č.p., město*

Váš e-mail*

Poptávám placenou právní službu a potvrzuji, že souhlasím s podmínkami poskytování právních služeb

Přečtěte si, jak nakládáme s osobními údaji zde.