Nastavujeme rozvoj obnovitelné energetiky v Aši. Zvýší soběstačnost i úspory města

Pro Aš jsme v rámci přípravy Energetického akčního plánu zmapovali možnosti, které lze ve městě pro výrobu energie využít. Současně ve Frank Bold městu pomáháme s nastavením vhodného provozního modelu městské energetické společnosti a navýšením obnovitelných zdrojů s cílem snížit závislost města na zemním plynu.

K energetickým úsporám už kvůli nestabilní situaci na energetickém trhu přistoupila řada měst. Krokem na jejich cestě k větší energetické soběstačnosti je přechod na vlastní obnovitelné zdroje energie, které lze efektivně řídit a spravovat právě prostřednictvím městské energetické nebo provozní společnosti. 

Od zemního plynu k solárním a větrným elektrárnám

Dnes Aš podle naší analýzy získává ze 75 % elektřinu a teplo ze zemního plynu. Jeho částečné nahrazení obnovitelnými zdroji proto otevírá větší možnosti k úsporám města. Zásadní bylo prověřit potenciál budov i pozemků města a jejich možný energetický přínos. V Aši a jeho okolí se nabízí využít především fotovoltaické a větrné elektrárny, kotle na biomasu a díky geografickému umístění Aše také geotermální energii.


Zdroj: muas.cz

„Energetický zákon městům ukládá povinnost zpracovat energetickou koncepci. Za neplnění této povinnosti ale nehrozí žádná sankce a tak mnoho měst a obcí koncepci vůbec nemá a nebo ji vytvoří tzv. do šuplíku. V Aši se však sešlo pár srdcařů, kteří si řekli, že je škoda vyhazovat peníze za energie a ještě i za špatnou koncepci v šuplíku. Chtěli jsme koncepci dobrou, o kterou se budeme ve svém rozhodování o investicích města v budoucnu opírat. Zvolili jsme společnost Frank Bold a získali od ní dokument, se kterým nyní denně pracujeme. Koncepce je postavena na reálných základech a je tedy i realizovatelná,” říká tajemník města Václav Stašek, který se městskou energetikou dlouhodobě zabývá.

Pro město jsme proto připravili v rámci energetického plánu také přehled dotačních příležitostí, které je možné pro realizaci obnovitelných zdrojů využít. Plán počítá i s chystanou evropskou legislativou a nejnovějšími trendy ve spolupráci samospráv a soukromého sektoru.

Energetická společnost pomůže s řízením zdrojů

Z naší analýzy plyne, že v Aši může vzniknout až několik desítek výroben různého typu. Ještě před jejich realizací je ale vhodné řešit provozní model výroby a distribuci energií. Lze doporučit založení energetické společnosti, která správu a rozvoj městské energetiky maximálně zefektivní a zpřehlední. 

Porovnali jsme proto možná řešení, aby si odpovědní zástupci Aše vybrali. „Město a naše energetická společnost si mezi sebe správu a řízení rozdělí podle provozního modelu, o kterém rozhodne zastupitelstvo,” přiblížila advokátka a partnerka kanceláře Frank Bold Advokáti Anna Francová. Jednou z variant je například i možnost, kdy bude investorem do obnovitelných zdrojů a jejich vlastníkem přímo město Aš.

„V současné době nám společnost Frank Bold pomáhá rozšířit činnost naší organizace, která dosud spravovala některé městské objekty a bytový fond města. Chceme její aktivity rozšířit tak, aby tato společnost byla investorem, provozovatelem i správcem nově navržených zdrojů. Předpokládáme, že až se posune legislativa v oblasti obchodování s bezuhlíkovou energií, bude naše společnost tyto obchody realizovat,” uvádí Václav Stašek


Ilustrační fotografie

V současné době Aš začíná s instalací fotovoltaických elektráren na vhodné střechy městských objektů. Vážně nyní přemýšlí také o dalších obnovitelných zdrojích energie, které jsou ve městě podle naší analýzy využitelné a ve hře je také komunitní energetika. „Abychom si mohli v budoucnu přebytečnou energii v rámci společenství přeprodávat, řešíme opět ve spolupráci s Frank Bold vznik energetického společenství, do kterého se mohou zapojit firmy, spolky, SVJ i jednotlivci. Svolali jsme úvodní schůzku se zájemci z řad SVJ a dostavilo se více než 40 předsedů. Dokonce jsme se dohodli, že město přenechá aktivitu na založení společenství některému SVJ a pak do něj vstoupí jako obyčejný člen,” dodává Stašek.

Sdílení vyrobené energie mezi vícero subjekty i v rámci města prostřednictvím veřejné distribuční sítě má umožnit aktuálně projednávaná novela Lex OZE 2 , která má komunitní energetiku právně upravit.

Rozvoj obnovitelné energetiky podpoří spolupráce s investory

Pro zajištění fungující energetické infrastruktury se zaměřením na obnovitelné zdroje energie se nabízí rozvoj spolupráce Aše s investory. V uplynulých letech začala celá řada měst jako Praha, Jihlava, Brno či Liberec využívat strategický dokument Zásady pro spolupráci obce s investory.

S ohledem na klimatickou změnu a potřebu na ni reagovat je možné do těchto pravidel zahrnout také oblast energetiky, což zvažuje i vedení Aše. Zásady mohou mimojiné stanovit, jakým způsobem investor přispěje na budování veřejné infrastruktury a zajistí jeho spoluúčast na jejím vybudování formou finančního příspěvku nebo nepeněžního plnění. Město a investoři tak mohou společně naplnit i požadavky nadcházející evropské legislativy, která bude po veřejné správě i po soukromých novostavbách vyžadovat střešní instalace fotovoltaických elektráren nebo klimatickou neutralitu.


Chcete využít obnovitelné zdroje k energetickým úsporám ve městě?

Využije potenciál obecních střech, kromě úspor můžete dosáhnout také na zajímavý příjem. Ve Frank Bold Vám pomůžeme s přípravou a nastavením celého projektu.

Co pro Vás uděláme

Obraťte se na nás

Ozvěte se nám. Jsme Váš partner pro správná rozhodnutí

Poskytnete nám základní informace

Stačí stručně popsat situaci, kterou právě řešíte, vyplnit kontaktní údaje a odeslat formulář níže.

Dohodneme si podmínky spolupráce

Zavoláme Vám, nebo se ozveme e-mailem, probereme detaily možné spolupráce a připravíme nabídku.

Pustíme se do práce

Pokud se rozhodnete využít našich služeb, uděláme vše pro úspěšné vyřešení vašeho případu.

S čím potřebujete pomoci*

Vaše jméno a příjmení*

Váš telefon*

Ulice a č.p., město*

Váš e-mail*

Poptávám placenou právní službu a potvrzuji, že souhlasím s podmínkami poskytování právních služeb

Přečtěte si, jak nakládáme s osobními údaji zde.