Ústavní soud opět vrátil do hry náhradu škody za špatnou kvalitu vzduchu

Ústavní soud nám už podruhé dal za pravdu v případě klienta, který se domáhal náhrady újmy od státu za nedostatečná opatření vedoucí k nižšímu znečištění ovzduší v místě jeho bydliště. 

Kvůli neustálému překračování limitu škodlivin v ovzduší trpěl muž silným stresem a dlouhodobými obavami o své zdraví. Obvodní soud pro Prahu 10 a Městský soud v Praze, které se případem dříve zabývaly, žalobu zamítly. Proto se náš klient obrátil nejprve na Nejvyšší soud a následně podal stížnost k Ústavnímu soudu, který mu vyhověl. O náhradě škody tedy bude znovu rozhodovat Nejvyšší soud.

 „V místě bydliště našeho klienta jsou dlouhodobě překračovány limity znečištění ovzduší. Opatření, která příslušné orgány přijaly ke zlepšení situace, jsou nedostatečná a k překračování limitů dochází i nadále. Je tristní, že na potvrzení negativního vlivu znečištěného vzduchu na zdraví těch, kteří jím dlouhodobě trpí, je nutné čekat často dlouhé roky. Ještě obtížnější je pak domoci se odpovědnosti a náhrady za pochybení úřadů v tomto směru. K tomu u nás zatím nedošlo, zatímco například v Polsku již několikrát,” uvedl advokát Pavel Černý z kanceláře Frank Bold Advokáti, který klienta zastupuje.


Jedná se již o druhý případ v nedávné době, kdy se Ústavní soud zastal lidí, kteří bojují za čisté ovzduší. Letos v lednu se soud zastal také penzistky z Ostravy, která trpí rakovinou.


Řešíte složitou situaci v souvislosti se zásahy státních orgánů?

Jen u Nejvyššího správního soudu jsme s nadprůměrnou úspěšností zastupovali klienty ve více než dvou stech případech. Právně posoudíme skutkovou podstatu Vašeho případu, navrhneme další kroky a pokud to bude nutné, zastoupíme Vás před soudem.

Obraťte se na nás

Více o našich službách

Ozvěte se nám. Jsme Váš partner pro správná rozhodnutí

Poskytnete nám základní informace

Stačí stručně popsat situaci, kterou právě řešíte, vyplnit kontaktní údaje a odeslat formulář níže.

Dohodneme si podmínky spolupráce

Zavoláme Vám, nebo se ozveme e-mailem, probereme detaily možné spolupráce a připravíme nabídku.

Pustíme se do práce

Pokud se rozhodnete využít našich služeb, uděláme vše pro úspěšné vyřešení vašeho případu.

S čím potřebujete pomoci*

Vaše jméno a příjmení*

Váš telefon*

Ulice a č.p., město*

Váš e-mail*

Poptávám placenou právní službu a potvrzuji, že souhlasím s podmínkami poskytování právních služeb

Přečtěte si, jak nakládáme s osobními údaji zde.