Michálek: Pro úspěšné zapojení veřejnosti do stavebních projektů je nutná otevřenost

Spolupráce měst a investorů se dlouhodobě zlepšuje, jak obě strany potvrzují. Klíčem k úspěšné realizaci stavebních projektů je především znalost potřeb obyvatel lokality, obce a dalších dotčených subjektů. Napomoct může veřejná participace, tedy aktivní spolupráce s místními institucemi a veřejností, kterou využila společnost Skanska Residential například v projektu Modřanský cukrovar. „Důležitá je velká otevřenost, a to ze strany všech účastníků. Není možné přicházet s dogmatickými postoji. Zároveň participace dává největší smysl ve fázi, kdy projekt ještě není naprojektován nebo je v časných fázích a získaná přání a náměty lze reálně zapracovat. Tak tomu bylo i v případě Modřanského cukrovaru, který tím vznikal prakticky na zakázku veřejnosti,” říká generální ředitel společnosti Petr Michálek

V rozhovoru přibližuje využití udržitelných technologií v developmentu, zájem o ně i podrobnosti ohledně veřejné participace. 

Často se zmiňuje pozitivní posun ve spolupráci obcí s developery. Co by ale stále bylo vhodné zlepšit?

Ze strany obcí je důležité především vstupovat do jednání s maximální otevřeností. Tedy tím, že přesně definují, co chtějí a dokážou to zasadit do širšího rámce. Případně můžou transparentnost vyjádřit opakem a narovinu přiznat, že neví, co potřebují. I to je cesta k dlouhodobě kvalitnímu řešení v dané lokalitě. Klíčem k úspěchu ale zůstává řešit potřeby místních, ne zrovna to, co se hodí do volebního období.

V návaznosti na potřeby obce se nejčastěji mluví o občanské vybavenosti nebo technické či dopravní infrastruktuře. Jsou prvky udržitelnosti v projektech také něco, co lze v rámci spolupráce s obcí řešit? 

Jednoznačně sem téma udržitelnosti také spadá, ale bude to chtít ještě značnou edukaci, abychom se jako společnost posouvali zdárně kupředu. Často se totiž liší znalost toho, co udržitelnost vlastně znamená, takže bude potřeba dlouhodobá osvěta od státní přes městskou sféru až po soukromý sektor a ve finále i po koncové zákazníky. Situace se ale postupem času zlepšuje, čím dál častěji nacházíme v městských částech partnery, pro které je udržitelnost stejně důležitá jako pro nás.

Skanska Residential se profiluje jako zelený developer. Co to přesně znamená, na co ve svých projektech kladete důraz?

Skanska je především investor, který se při svých aktivitách a vývoji projektu snaží aplikovat maximálně šetrná a dlouhodobě udržitelná řešení. Naší snahou je k této otázce přistupovat pragmaticky a implementovat pouze řešení, která mají smysl a která budou dlouhodobě pomáhat. Není možné aplikovat jenom zelené a krásné řešení, které nemá z pohledu ekonomiky logiku a nikdo ho nezaplatí. I v tomto směru je udržitelnost důležitá a projekty musí být přínosné jak pro koncového uživatele, tak i pro investora.

Cítíte větší zájem mezi vašimi klienty o udržitelná řešení, například co se týče energetické náročnosti?

Klienti zatím nemají příliš velké povědomí o environmentálních certifikacích typu BREEAM nebo LEED, ale cítíme výrazně vyšší zájem o hospodárné bydlení. Lidé se v první řadě ptají na energetickou náročnost a jaký přínos jim zajistí instalované inovativní technologie, ať už jde o solární panely, šetrné zacházení s vodou apod. U bytu s potenciálem dlouhodobých úspor na energiích a vodě se zároveň se zvyšuje počet lidí, kteří by si za takové bydlení rádi i připlatili. To přišlo zejména s nástupem energetické krize, takže zatím ještě nejde vyloženě o vyšší zájem o udržitelnost, ale o snížení provozních nákladů.

Je tedy větší zájem kromě energetických úspor i o další technologie, například na nakládání s šedou vodou?

Přesně tak. Nejde pouze o energie, ale také o hospodárné nakládání s vodou, ať už jde o technologii recyklované tzv. šedé vody, efektivní práci s dešťovou vodou nebo úsporné armatury, které pomáhají snižovat spotřebu u každého kohoutku. My už máme i konkrétní příklady realizací na našich projektech a ty úspory jsou opravdu úžasné.

V souvislosti s projekty Skanska Residential, konkrétně například s projektem Modřanského cukrovaru, jste v rámci setkání Chytré město a investor zmiňoval, že usilujete o participaci veřejnosti. Jak s ní pracujete a co do projektu vnáší?

Uvědomujeme si, že naší aktivitou vstupujeme do lokality i na deset let, ale to, co tam zanecháme, zůstane v místě možná i sto a více let. Proto je pro nás důležité si od začátku definovat, co by mělo v dané lokalitě vzniknout. A kdo lépe by nám mohl v této definici pomoci než lidé, kteří v dané lokalitě žijí, spolky, které tam dlouhodobě působí anebo místní politici a úřady. Proto je pro nás důležité zvát tyto stakeholdery do diskuzí co nejdříve, kdy máme projekt v počáteční fázi a můžeme získaná přání a náměty zapracovat. Důležitá je také velká otevřenost, a to ze strany všech účastníků. Není možné přicházet s dogmatickými postoji bez ochoty kompromisu.

Nese veřejná participace i nějaká rizika?

Veřejná participace jako součást každého projektu by byl ideální stav, protože se jedná o přínosné a udržitelné řešení pro všechny zúčastněné, přesto ale není vhodná všude. Participace dává smysl především tam, kde se s plánováním ještě ani nezačalo. Tak tomu bylo i v případě Modřanského cukrovaru. Jeho koncept vychází z přání a námětů, které jsme získali od starousedlíků v průběhu veřejné participace a vznikal tak prakticky na zakázku veřejnosti.

Trendem, který nyní v developmentu a energetice rezonuje, je utváření komunit. I s nimi ve vašich projektech pracujete? 

Určitě ano. Snažíme se využívat veškerá řešení, která pomáhají snížit uhlíkovou stopu, energetickou náročnost, navýšit úsporu vody anebo zlepšit mikroklima v dané lokalitě. Proto jsme uvítali také téma komunitní energetiky, které otevřel nový zákon. Od roku 2012 jsme na projektech umisťovali většinou fototermické soustavy, nyní můžeme daleko šířeji využívat i fotovoltaické elektrárny, a to je skvělé. Naším cílem je aktivně snižovat spotřebu energie z fosilních paliv a věřím, že i na trhu hypoték dojde ke zvýhodňování klientů, kteří si budou pořizovat nové byty právě v projektech, které budou opravdu udržitelné, budou spořit energie, budou šetrné k životnímu prostředí, budou šetrně nakládat s vodou, ať už s pitnou nebo dešťovou a Praha se bude rozrůstat o krásné udržitelné části připravené na budoucnost. 

V souvislosti s energetickou krizí se mluví také o krizi bydlení. Všímáte si výkyvů zájmu o vaše projekty?

Konkrétně jsem zmiňoval například Modřanský cukrovar, kde máme volnou už jen třetinu bytů. Celkově pak máme prodáno téměř 70 % naší současné nabídky. I přes to, co se aktuálně děje na trhu, projekty zatím neodkládáme a letos zahájíme výstavbu druhé etapy Modřanského cukrovaru a plánujeme i čtvrtou fázi Albatrosu Kbely. Projektový development je dlouhodobý byznys, který nemůže panicky reagovat na výkyvy na trhu, i když jsou mnohdy způsobeny velmi závažnými tématy, jako je například válka na Ukrajině, vysoká inflace a energetická krize. Vývoj našeho produktu je opravdu dlouhodobá záležitost a je velmi důležité držet konstantní linii při vývoji projektů a pouštění nabídky na trh.


Jste město nebo investor a řešíte téma spolupráce na rozvoji území?

Máme rozsáhlé zkušenosti s prací na zásadách spolupráce s investory, přípravou developerských smluv i s vyjednáváním o velkých projektech pro investory.

Obraťte se na nás

Ozvěte se nám. Jsme Váš partner pro správná rozhodnutí

Poskytnete nám základní informace

Stačí stručně popsat situaci, kterou právě řešíte, vyplnit kontaktní údaje a odeslat formulář níže.

Dohodneme si podmínky spolupráce

Zavoláme Vám, nebo se ozveme e-mailem, probereme detaily možné spolupráce a připravíme nabídku.

Pustíme se do práce

Pokud se rozhodnete využít našich služeb, uděláme vše pro úspěšné vyřešení vašeho případu.

S čím potřebujete pomoci*

Vaše jméno a příjmení*

Váš telefon*

Ulice a č.p., město*

Váš e-mail*

Poptávám placenou právní službu a potvrzuji, že souhlasím s podmínkami poskytování právních služeb

Přečtěte si, jak nakládáme s osobními údaji zde.