Zákoník práce 2023: Vláda novelu razantně změnila

Změnu pravidel pro home office i v povinnosti zaměstnavatele o informování zaměstnanců má přinést očekávaná novelizace zákoníku práce. Přestože měla být původně účinná už v polovině letošního roku, leží zatím její návrh na vládě, která ho nyní znovu zásadně změnila.

Pravidla pro home office

Největší změna míří na pravidla pro home office. Zatímco dosud bylo povinné kompenzovat zaměstnanci náklady na práci z domova, nově vláda navrhuje, že si zaměstnavatel a zaměstnanec mohou předem písemně sjednat, že zaměstnanci náhrada nákladů za výkon práce na dálku nepřísluší. Druhou možností je sjednání obou stran, že zaměstnanci náleží náhrada nákladů na práci na dálku ve výši paušální částky, kterou vyhláškou stanoví Ministerstvo práce a sociálních věcí. Stejně tak může tuto paušální částku určit vnitřním předpisem i zaměstnavatel. Třetí alternativou je, že zaměstnavatel bude zaměstnanci poskytovat náhradu nákladů podle reálných nákladů zaměstnance.

Původně přitom návrh obsahoval pouze možnost stanovit paušální částku, kterou bude zaměstnanci za práci na home office hradit. Zaměstnavatel by tak nemusel složitě určovat, jak vysoké náklady jeho zaměstnanci mají a jaká částka jim jako kompenzace náleží. Nový návrh je tedy ještě radikálnější změna, která nabízí zaměstnavatelům více alternativ.

Způsob doručení písemností

Původní novela upravovala doručení písemnosti Českou poštou zaměstnanci do vlastních rukou, pokud není k zastižení na pracovišti nebo není možné doručit dokument datovou schránkou. Nově návrh zmírňuje podmínky pro doručování skrze Českou poštu. Písemnosti budou zaměstnanci doručeny buď na pracovišti nebo prostřednictvím České pošty. 

Krokem k vyšší efektivitě je také změna v doručování prostřednictvím datové schránky. Oproti původnímu návrhu, který zaváděl možnost využít datovou schránku pro doručení dokumentů, avšak pouze pokud s tím zaměstnanec písemně souhlasil. Nově je doručování prostřednictvím datové schránky možné za podmínky,  že ji zaměstnanec má a zároveň nemá znepřístupněné doručování pošty od soukromých osob. Za splnění těchto podmínek může také zaměstnanec doručovat dokumenty do datové schránky zaměstnavatele. 

Co se mění pro zaměstnance na dohodu?

V oblasti informování zaměstnanců zavádí nový návrh povinnost zaměstnavatele informovat zaměstnance na dohody mimo pracovní poměr. Současně také upravuje, o čem je konkrétně musí informovat, tedy obdobně jako u pracovních poměrů například o výpovědní době, postupu při rozvázání dohod a podobně.

Návrh upřesňuje nárok na zdůvodnění výpovědi. Pokud má zaměstnanec na dohodu podezření, že výpověď dostal kvůli tomu, že se domáhal některých svých práv, může nově do jednoho měsíce od doručení výpovědi žádat zaměstnavatele o odůvodnění výpovědi. Může se to týkat případů, kdy zaměstnanec například požádal o zaměstnání na pracovní poměr za zákonem daných podmínek, požádal o rozvržení pracovní doby předem, o informace, na které má ze zákona nárok apod. Zaměstnavatel je pak povinen výpověď odůvodnit. 

V případě soudního řešení takové situace bude nově podle úpravy občanského soudního řádu muset zaměstnavatel prokázat, že k výpovědi nedošlo proto, že by se zaměstnanec domáhal svých práv, ale z jiného důvodu.


Týkají se Vás změny pracovního zákoníku?

Upravíme Vaše vzory pracovních smluv či dohod nebo připravíme dohody o práci na dálku. Poradíme Vám, jak efektivně písemně informovat zaměstnance o obsahu pracovního poměru.

Objednejte si konzultaci

Ozvěte se nám. Jsme Váš partner pro správná rozhodnutí

Poskytnete nám základní informace

Stačí stručně popsat situaci, kterou právě řešíte, vyplnit kontaktní údaje a odeslat formulář níže.

Dohodneme si podmínky spolupráce

Zavoláme Vám, nebo se ozveme e-mailem, probereme detaily možné spolupráce a připravíme nabídku.

Pustíme se do práce

Pokud se rozhodnete využít našich služeb, uděláme vše pro úspěšné vyřešení vašeho případu.

S čím potřebujete pomoci*

Vaše jméno a příjmení*

Váš telefon*

Ulice a č.p., město*

Váš e-mail*

Poptávám placenou právní službu a potvrzuji, že souhlasím s podmínkami poskytování právních služeb

Přečtěte si, jak nakládáme s osobními údaji zde.