Podbrdské Athény. Příbram chce lákáním udržitelných investic oprášit svůj lesk

Příbram, podobně jako jiná města ve Středočeském kraji, čelí problémům spojeným se stěhováním obyvatel do menších obcí mimo městské aglomerace, nedostatečnou bytovou výstavbou či chybějící pracovní silou. Vedení města se chce těmto výzvám postavit čelem a chystá řadu opatření, jejichž cílem je zvýšit svou atraktivitu jak pro život, tak udržitelné investice.

Podbrdské Athény - tak byla díky vysoké úrovni vzdělání a kulturního života známa středočeská Příbram na konci 19. století. Byla především hornickým městem, a to až do útlumu těžby v 80. letech 20. století. Zhruba od přelomu milénia pak čelí důsledku demografických změn - úbytku obyvatel a jejich věkové skladby

Vedení nyní jedenatřiceti tisícového města se letos chystá podniknout systémová opatření a aktivně nastartovat jeho rozvoj. „Kdybych parafrázoval slavný novoroční projev Václava Havla z roku 1990, řekl bych - Vážení spoluobčané, Příbram nevzkvétá,” říká starosta Jan Konvalinka (ANO) a pokračuje: „Politická reprezentace města si je dobře vědoma této situace. Už před nějakou dobou jsme učinili dílčí kroky proto, abychom směr vývoje otočili. Začali jsme řešit především otázku, jak se zasadit o to, aby z Příbrami bylo město, které láká jak k životu, tak k podnikání. Došlo například k personální změně v osobě městského architekta a s ním i hledání toho, kde město “tlačí bota” aktuálně nejvíce.” Letos jde vedení radnice ještě dál díky spolupráci s experty v oblasti urbánní ekonomiky, práva a komunikace ze skupiny Frank Bold.

Aktuálně získává konkrétní podobu balík opatření, jehož cílem je nastavit pravidla pro spolupráci veřejného a soukromého sektoru na udržitelném rozvoji města a určit vhodné lokality na území města pro vznik nových kvalitních projektů. Zásadní je zamezit například takové výstavbě, která v budoucnu extrémně zatíží městskou kasu, naruší  komfort stávajících obyvatel nebo kvalitu životního prostředí. „Dále je důležité pojmenovat správně vzájemná očekávání investorů a města. Investoři by měli dopředu počítat s tím, jaké požadavky na jejich projekty z územního hlediska budou ze strany Příbrami kladeny, naopak město by mělo být připraveno s investory o projektech otevřeně jednat. Jasná pravidla pak umožní rychlejší novou výstavbu a město přitom získá jistotu, že taková výstavba je v souladu s představou o udržitelném územním rozvoji,” vysvětluje odborník na urbánní ekonomiku Vít Zeman.

„Pravidla, která si jednotlivé obce a města nastavují pro spolupráci se soukromým sektorem bývají promítnuta do dílčích smluv s developery, ale nejúčinněji jsou shrnuty a komunikovány v Zásadách spolupráce města s investory. Ty jsou pak veřejně dostupné typicky na webových stránkách města. Obsahují mimo jiné požadavky na to, aby se investoři finančně či nefinančně podíleli na rozvoji veřejné infrastruktury. V praxi to například znamená, že má-li vzniknout developerský bytový komplex v určité lokalitě, investor se zaváže k příspěvku na vybudování chodníků, silnic, mateřských škol a podobně,” přibližuje proces nastavení pravidel Tomasz Heczko, advokát ve Frank Bold Advokáti.

Zkušenosti z jiných českých měst potvrzují, že investoři naopak od města dostávají garance v podobě jasného a přehledného procesu územního a stavebního povolování, který novou výstavbu zrychluje a tím také zefektivňuje. Město si navíc může do zásad přidat požadavky na ekologii nových staveb, ať už jde o udržitelné zdroje energie či celkovou hospodárnost budov.

„Naše město se musí vyrovnat s tzv. suburbanizací, tedy odlivem obyvatel do okolních menších obcí, pomalou bytovou výstavbou, či nevytěženým potenciálem coby cíle turistů,” shrnuje městský architekt Josef Tlustý. Od nových nástrojů si slibuje především zvýšení atraktivity pro udržitelné investice, restartování jejího rozvoje a vytvoření moderního města, ve kterém se bude dobře žít.


S námi přitáhnete do měst udržitelné investice

Ve strategickému dialogu zjistíme skutečné potřeby, příležitosti a rizika pro rozvoj Vašeho města. Společně provedeme provázané ekonomické a právní analýzy, díky kterým Vám doporučíme vhodné kroky a právní nástroje. 

Více o našich službách

Objednejte si konzultaci

Ozvěte se nám. Jsme Váš partner pro správná rozhodnutí

Poskytnete nám základní informace

Stačí stručně popsat situaci, kterou právě řešíte, vyplnit kontaktní údaje a odeslat formulář níže.

Dohodneme si podmínky spolupráce

Zavoláme Vám, nebo se ozveme e-mailem, probereme detaily možné spolupráce a připravíme nabídku.

Pustíme se do práce

Pokud se rozhodnete využít našich služeb, uděláme vše pro úspěšné vyřešení vašeho případu.

S čím potřebujete pomoci*

Vaše jméno a příjmení*

Váš telefon*

Ulice a č.p., město*

Váš e-mail*

Poptávám placenou právní službu a potvrzuji, že souhlasím s podmínkami poskytování právních služeb

Přečtěte si, jak nakládáme s osobními údaji zde.