Přehledně: jak na zadání veřejné zakázky na dodávky energií

Bezprecedentní situaci nyní čelí obce, které zasáhla energetická krize a musí řešit nové dodávky energií. Využít při tom mohou různé způsoby nákupu elektřiny, které jsme pro vás už dříve srovnali. Musí se ale držet postupu, který plyne ze zákona o zadávání veřejných zakázek. Pro snazší zadávání veřejných zakázek pro tyto účely nyní připravil Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj (MMR) a Ministerstvem průmyslu a obchodu (MPO) praktický návod, jak by měli zadavatelé při zasmluvňování energií pro rok 2023 postupovat. Přehled nejčastějších aktuálních situací s postupem jejich řešení přinášíme v tomto článku.

Situace: Obci se nedaří uzavřít smlouvu

Pokud obci skončila smlouva k 31. 12. 2022 a už podnikla kroky k uzavření smlouvy podle zákona o zadávání veřejných zakázek (ZZVZ), ale žádná nabídka nebyla podána, lze použít jednací řízení bez uveřejnění

Pokud nová smlouva nebyla uzavřena kvůli nečinnosti nebo pozdnímu zahájení zadávacího řízení, může zadavatel na nezbytně nutnou dobu uzavřít smlouvu v režimu veřejné zakázky malého rozsahu, nebo v jednacím řízení bez uveřejnění. V případě druhé možnosti však musí být schopen prokázat, že nemohl ze závažných důvodů podniknout kroky k uzavření nové smlouvy. Následně by měl zadavatel oslovit minimálně tři potenciální dodavatele k podání nabídky.

Dále k této situaci doporučení MMR, MPO a ÚOHS uvádí: V případě využití jednacího řízení bez uveřejnění je s vámi povinen uzavřít smlouvu na dobu neurčitou místně příslušný dodavatel poslední instance (pro elektřinu to platí bez výjimky pro všechny napěťové hladiny, v případě plynu pak pro odběrná místa s roční spotřebou do 630 MWh). U odběrných míst se spotřebou plynu nad 630 MWh/rok vláda stanovila nařízením další určené dodavatele, na které se můžete obrátit a ti s vámi musí smlouvu uzavřít. Při uzavření smlouvy je nutné věnovat pozornost ustanovení o ceně komodity po skončení mimořádné tržní situace, kdy nebude platit zastropovaná cena.

Situace: Ukončení smlouvy před koncem roku 2022    

Některé z obcí se mohou dostat také do situace, kdy dodavatel předčasně ukončil smlouvu a dodávky na rok 2023 ještě nejsou zajištěny. Obec coby zadavatel následně může jít cestou jednacího řízení bez uveřejnění a uzavřít smlouvy na nezbytnou dobu, dokud nedojde k vysoutěžení standardním způsobem.     

Jak stanovit předpokládanou hodnotu veřejné zakázky?

K otázce předpokládané hodnoty veřejné zakázky se doporučení ministerstev a ÚOHS také věnuje. Podle něj lze hodnotu stanovit jako:

  • skutečnou cenu uhrazenou zadavatelem za dodávky nebo služby stejného druhu během předcházejících 12 měsíců nebo předchozího účetního období, které je delší než 12 měsíců, upravenou o změny v množství nebo cenách, které lze očekávat během následujících 12 měsíců, nebo

  • součet předpokládaných hodnot jednotlivých dodávek a služeb, které mají být zadavatelem zadány během následujících 12 měsíců nebo v účetním období, které je delší než 12 měsíců, pokud nemá k dispozici údaje podle písmene a).

V případě, že má být smlouva uzavřena na dobu delší než 12 měsíců, upraví se předpokládaná hodnota VZ v případě smlouvy na dobu určitou jako předpokládaná výše úplaty za celou dobu trvání smlouvy nebo v případě smlouvy na dobu neurčitou jako předpokládaná výše úplaty za 48 měsíců.

Předpokládaná hodnota se stanoví na základě skutečně uhrazené ceny za přechozích 12 měsíců. Zadavatel ji upraví s ohledem na aktuální inflaci a jiné hodnoty. Předpokládaná hodnota je pouze kvalifikovaným odhadem – nelze od zadavatele očekávat přesné stanovení ceny budoucího závazku.

Zadavatel však nemůže uzavírat smlouvu s vyšší hodnotou než 2 mil. Kč bez DPH, aniž by provedl zadávací řízení. Jde o situaci, kdy předpokládaná hodnota byla stanovena pod limit veřejné zakázky malého rozsahu a výsledkem je ale smlouva, jejíž hodnota je vyšší než limit veřejné zakázky malého rozsahu. V takovém případě je nutné konat zadávací řízení

Autor: Hana Martínková, Frank Bold Advokáti


Chystáte se zajistit dodávky energie pro obec?

Jsme specialisté na veřejné zakázky. Celým procesem jejich zadávání Vás provedeme a zajistíme dodržení náležitých podmínek.

Kontaktujte nás

Ozvěte se nám. Jsme Váš partner pro správná rozhodnutí

Poskytnete nám základní informace

Stačí stručně popsat situaci, kterou právě řešíte, vyplnit kontaktní údaje a odeslat formulář níže.

Dohodneme si podmínky spolupráce

Zavoláme Vám, nebo se ozveme e-mailem, probereme detaily možné spolupráce a připravíme nabídku.

Pustíme se do práce

Pokud se rozhodnete využít našich služeb, uděláme vše pro úspěšné vyřešení vašeho případu.

S čím potřebujete pomoci*

Vaše jméno a příjmení*

Váš telefon*

Ulice a č.p., město*

Váš e-mail*

Poptávám placenou právní službu a potvrzuji, že souhlasím s podmínkami poskytování právních služeb

Přečtěte si, jak nakládáme s osobními údaji zde.