Mění se informační povinnost podnikatelů. Na co si dát pozor?

Nové podmínky a povinnosti i zpřesnění stávající úpravy zavádí od 6. ledna 2023 novela zákonů v oblasti ochrany spotřebitelů. Změny se nevyhnuly ani obsahu a rozsahu informačních povinností podnikatele vůči spotřebitelům a právě to nejzajímavější z této oblasti v následujícím textu shrnujeme.

Informační povinnost podnikatele vůči spotřebiteli začíná už před uzavřením smlouvy, respektive před tím, než spotřebitel učiní závaznou nabídku. Spotřebitel musí mimo jiné mít v dostatečném předstihu k dispozici identifikační údaje podnikatele, a to nově včetně telefonního čísla a e-mailové adresy (má-li adresu pro doručování elektronické pošty). Podnikatel, u kterého zboží či službu poptává nebo kupuje, mu musí sdělit také celkovou cenu zboží nebo služby (případně v některých případech způsob jejího výpočtu), informace o způsobu platby, způsob a času dodání nebo plnění a případně i pravidla pro vyřizování stížností.

Zvláštní pozornost je pak namístě věnovat právě času dodání, protože v případě prodeje zboží se nově zavádí  pravidlo, že nebude-li ujednáno jinak, musí prodávající odevzdat věc kupujícímu bez zbytečného odkladu po uzavření smlouvy, nejpozději však do 30 dnů. Prodlení s dodáním je přitom důvodem pro odstoupení od smlouvy. 

Pro celou řadu podnikatelů pak bude jistě zajímavá i povinnost informovat spotřebitele o funkčnosti zboží s digitálními prvky (např. chytré televize, telefony a jiná „smart“ zařízení), a to včetně informací o kompatibilitě a interoperabilitě věci s jiným digitálním zbožím.

Úprava se týká i všeobecných obchodních podmínek. Co hrozí za porušení?

Předsmluvní informační povinnost podnikatel zpravidla plní prostřednictvím všeobecných obchodních podmínek, které obvykle v jisté části kopírují text zákona. Novela právních předpisů na ochranu spotřebitelů však přináší formulační i obsahové změny. Doporučujeme proto dosavadní všeobecné obchodní podmínky, případně jiné související dokumenty revidovat a vyhnout se případným problémům.

Nesplnění předsmluvní povinnosti vůči spotřebiteli má důsledky nejen v oblasti smluvních vztahů, ale podnikatel se vystavuje i riziku stíhání ze strany České obchodní inspekce. Za spáchání přestupku hrozí uložení pokuty až do výše 5 000 000,- Kč.


Chcete se ujistit, že jsou Vaše smlouvy a obchodní podmínky v souladu s právem?

V závislosti na povaze a obsahu podnikání se obsah informační povinnosti podnikatele liší, přičemž právní úprava se může jevit jako nepřehledná. Nejste-li si svými dosavadními postupy nebo obsahem Vámi používaných smluv či obchodních podmínek jisti, rádi Vaše dokumenty zrevidujeme .

Obraťte se na nás

Ozvěte se nám. Jsme Váš partner pro správná rozhodnutí

Poskytnete nám základní informace

Stačí stručně popsat situaci, kterou právě řešíte, vyplnit kontaktní údaje a odeslat formulář níže.

Dohodneme si podmínky spolupráce

Zavoláme Vám, nebo se ozveme e-mailem, probereme detaily možné spolupráce a připravíme nabídku.

Pustíme se do práce

Pokud se rozhodnete využít našich služeb, uděláme vše pro úspěšné vyřešení vašeho případu.

S čím potřebujete pomoci*

Vaše jméno a příjmení*

Váš telefon*

Ulice a č.p., město*

Váš e-mail*

Poptávám placenou právní službu a potvrzuji, že souhlasím s podmínkami poskytování právních služeb

Přečtěte si, jak nakládáme s osobními údaji zde.