Rok a půl můžete stavět obnovitelné zdroje rychleji. Soláry do tří a tepelná čerpadla do jednoho měsíce

Plánujete instalaci obnovitelného zdroje energie či jeho modernizaci? V období následujících 18 měsíců můžete využít urychleného procesu pro získání potřebných povolení.

Na konci roku 2022 vstoupilo v platnost nařízení Rady EU 2022/2577, které stanovilo rámec pro urychlení zavádění energie z obnovitelných zdrojů. Urychlení spočívá zejména ve stanovení lhůt, ve kterých musí správní orgán povolit instalaci vybraných energetických zařízení.

Stanovení lhůt se týká instalace solárních energetických zařízení na střechách a fasádách, včetně jejich modernizace, a instalace tepelných čerpadel. Solární zdroje včetně baterií, umístěné do stávajících nebo budoucích staveb mají být povoleny ve lhůtě 3 měsíců. Pro solární zdroje o výkonu do 50 kW se dokonce uplatní fikce povolení, pokud o žádosti není rozhodnuto do 1 měsíce od jejího podání. Tuto hranici výkonu 50 kW mohou členské státy snížit až na úroveň 10,8 kW.

K významnému urychlení dojde také u tepelných čerpadel. Ta, o výkonu do 50 kW, mají být povolena do 1 měsíce od podání žádosti a jejich připojení k přenosové nebo distribuční soustavě má být povoleno ihned po oznámení příslušnému subjektu za splnění stanovených podmínek.

Obnovitelné zdroje dostanou přednost

Celkově všechna zařízení na výrobu energie z obnovitelných zdrojů jsou podle nového nařízení považována za projekty převažujícího veřejného zájmu. Jedná se o vyvratitelnou domněnku převažujícího veřejného zájmu všech obnovitelných zdrojů energie (OZE) při střetu s jinými zájmy ochrany přírody a krajiny plynoucích z evropských předpisů. Tímto ustanovením má dojít k usnadnění výstavby OZE zejména ve vztahu k ochraně rostlinných a živočišných druhů a stanovišť dle evropských směrnic.

Ještě vstřícnější než Nařízení EU by ke stavbě obnovitelných zdrojů energie (OZE) mohla být česká legislativa. Podle novely energetického a stavebního zákona přezdívané Lex OZE I bude výstavba OZE s celkovým instalovaným výkonem do 50 kW v zastavěném území nebo v zastavitelné ploše zařazena mezi stavby, které nevyžadují stavební povolení ani ohlášení podle stavebního zákona.

Autor: Magdaléna Doležalová, právnička Frank Bold Advokáti


Plánujete výstavbu obnovitelných zdrojů energie? 

Jako experti na energetické právo Vás povolovacím řízením a realizací projektů bez starostí provedeme. Zaměřujeme se na komunitní a komunální energetiku i na umísťování energetických projektů v území.

Obraťte se na nás

Ozvěte se nám. Jsme Váš partner pro správná rozhodnutí

Poskytnete nám základní informace

Stačí stručně popsat situaci, kterou právě řešíte, vyplnit kontaktní údaje a odeslat formulář níže.

Dohodneme si podmínky spolupráce

Zavoláme Vám, nebo se ozveme e-mailem, probereme detaily možné spolupráce a připravíme nabídku.

Pustíme se do práce

Pokud se rozhodnete využít našich služeb, uděláme vše pro úspěšné vyřešení vašeho případu.

S čím potřebujete pomoci*

Vaše jméno a příjmení*

Váš telefon*

Ulice a č.p., město*

Váš e-mail*

Poptávám placenou právní službu a potvrzuji, že souhlasím s podmínkami poskytování právních služeb

Přečtěte si, jak nakládáme s osobními údaji zde.