Zastropování cen energií je nově i pro velké podniky. Mohou také žádat o dotace na zvýšené ceny

S příchodem nového roku je účinné nařízení, které se týká podmínek zastropování cen elektřiny a plynu. V důsledku prosincové novely došlo především k výslovnému zastropování cen elektřiny i v případě dodávky do místa spotřeby prostřednictvím přímého vedení z výrobny elektřiny.

Cenový strop se současně rozšiřuje i na velké průmyslové podniky a další společnosti, na které se až doposud nevztahoval.

Pozor na formu prohlášení a lhůty

I pro velké podnikatele připojené na hladině vysokého napětí nebo nízkého napětí (VN, VNN)  je cenový strop stanoven ve stejné výši jako pro malé a střední podniky, zastropování se v jejich případě týká 80 % nejvyšší měsíční spotřeby elektřiny a plynu (s výjimkou plynu na výrobu elektřiny). Obdobně jako u jiných osob je přitom i u velkých podniků podmínkou uplatnění cenového stropu podání příslušného prohlášení zákazníka u obchodníka, který zajišťuje do odběrného místa dodávky. 

Právní úprava stanoví obsah i lhůty pro podání prohlášení. Například k uplatnění cenového stropu na dodávky elektřiny a plynu za leden 2023 je nutné ho podat již do 15. 1. 2023. 

Legislativa předepisuje současně i formu prohlášení, kdy je primárně nutné podat ho  elektronicky podle informací na internetových stránkách obchodníka. K prohlášení opožděnému, nebo podanému jiným, než stanoveným způsobem se nepřihlíží.

Velké podniky mají nárok na dotace i se zastropováním

Ministerstvo průmyslu a obchodu sbírá žádosti o dotace na zvýšené ceny energií v minulém roce (2022) ještě do 8. února 2023 (viz Program podpory na zvýšené náklady na zemní plyn a elektřinu v důsledku mimořádně prudkého růstu jejich cen). 

Dotace se vztahuje jen na velké podniky, pro které dosud platila podmínka, že se na dané odběrné místo nesmí vztahovat zastropování dle nařízení vlády. To se nyní změnilo. Velké podniky o dotace mohou žádat, ačkoliv se na ně vztahuje zastropování, a mají tak výhodnější postavení než malé a střední podniky, jelikož mohou získat dotaci za rok 2022 i zastropování pro rok 2023.

Výše dotace činí 30 procent způsobilých nákladů a až 45 milionů korun. Energeticky náročné podniky, které jsou v provozní ztrátě, mohou zažádat až o 200 milionů korun. Podmínkou pro souběh dotace a zastropování je pouze to, aby celková pomoc státu pro jeden podnik nepřesáhla čtyři miliony eur, tedy zhruba 100 milionů korun. 

Pokud limit podnik překročí, bude podle dalšího připravovaného nařízení, které má vláda projednat začátkem ledna, povinen toto překročení odvést zpět do státního rozpočtu.


Váháte, jestli jste dodrželi formální požadavky uplatnění cenového stropu? Potřebujete zadministrovat žádost o dotaci?

Připravíme pro Vás individuální posouzení nároku pro Vaše odběrná místa a připravíme žádost o dotaci. Naši právníci se specializací na energetické právo se Vašeho případu ujmou.

Obraťte se na nás

 

Ozvěte se nám. Jsme Váš partner pro správná rozhodnutí

Poskytnete nám základní informace

Stačí stručně popsat situaci, kterou právě řešíte, vyplnit kontaktní údaje a odeslat formulář níže.

Dohodneme si podmínky spolupráce

Zavoláme Vám, nebo se ozveme e-mailem, probereme detaily možné spolupráce a připravíme nabídku.

Pustíme se do práce

Pokud se rozhodnete využít našich služeb, uděláme vše pro úspěšné vyřešení vašeho případu.

S čím potřebujete pomoci*

Vaše jméno a příjmení*

Váš telefon*

Ulice a č.p., město*

Váš e-mail*

Poptávám placenou právní službu a potvrzuji, že souhlasím s podmínkami poskytování právních služeb

Přečtěte si, jak nakládáme s osobními údaji zde.