Lex Ukrajina: lze jej využít pro rychlejší výstavbu veřejně prospěšných staveb, i když staví soukromý developer pro obec?

V souvislosti s válkou na Ukrajině přijala Poslanecká sněmovna tzv. Lex Ukrajina (zákon č. 197/2022 Sb.), tedy zákon upravující zvláštní, zjednodušené postupy v oblasti územního plánování a při povolování staveb. Týká se realizace budov, jež mají sloužit ke zmírnění následků přílivu uprchlíků, které z Ukrajiny válečný konflikt vyhnal. Zákon však mohou využít pouze oprávnění stavebníci - stát, obce a právnické osoby jimi založené nebo zřízené.

V praxi našich klientů jsme se setkali s dotazy, zda je možné využít Lex Ukrajina také pro realizaci veřejně prospěšných staveb v rámci nefinančního plnění tzv. kontribučních smluv o spolupráci mezi obcí a investorem (například podle pražské Metodiky spoluúčasti investorů na rozvoji území), a to v situaci, kdy je stavebníkem společnost sice založená obcí, ale následně převedená do majetku investora. Jde přitom o otázku aktuální, protože oznámení o záměru stavby dle Lex Ukrajina lze podat nejpozději do jednoho roku od nabytí jeho účinnosti, tedy do 1. července 2023.

Náš pohled na věc shrnujeme v tomto článku. 

Stavba nezbytné budovy

Lex Ukrajina lze využít pouze pro stavbu takzvané nezbytné budovy. Ta musí sloužit ke zmírnění následků přílivu uprchlíků v souvislosti s válkou na Ukrajině, patřit do vymezeného typu budov (stavba pro bydlení nebo ubytování, vzdělávání, výchovu a školské služby, zdravotní nebo sociální služby a s nimi související stavby, technické a dopravní  infrastruktury apod.). Současně nesmí jít o stavbu podléhající posouzení vlivů na životní prostředí podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. Podstatným znakem nezbytné budovy je také dočasnost jejího využití, byť zákon předvídá postupy, jak je možné dočasnou budovu následně změnit na trvalou stavbu.

Lze Lex Ukrajina využít, i když staví developer?

Zákon definuje oprávněný okruh stavebníků - stát, kraje, obce a právnické osoby jimi založené nebo zřízené. Pro praktické využití Lex Ukrajina je podstatné, zda může být oprávněným stavebníkem veřejně prospěšných staveb ve smyslu tohoto zákona nejen obec, ale i společnost sice založená obcí, ale následně pro tyto účely převedená do vlastnictví investora, který prostřednictvím této společnosti a v souladu se smlouvou s obcí nezbytnou stavbu realizuje. Z naší analýzy vyplynulo, že v takových případech je možné rozumně prosazovat využití zjednodušených procesů podle Lex Ukrajina.  

Jaké přináší postup výhody a rizika?

Pro uvedený postup je však nutné zajistit si součinnost dotčené obce a je také vhodné takový postup předem diskutovat s příslušnými správními orgány. Výklad zákona však není zcela jednoznačný a teprve praxe ukáže, zda námi uvažovaný rozumný výklad, sledující skutečný účel zákona, nakonec převáží.

Výhodou případného postupu podle Lex Ukrajina může být uspíšení a zjednodušení povolovacích procesů na danou veřejně prospěšnou stavbu a částečné omezení možností napadení příslušného rozhodnutí ze strany vlastníků sousedních pozemků či jiných dotčených osob.


Máme největší tým na stavební právo v ČR. Jsme Vaši partneři pro správná rozhodnutí

Obraťte se na nás

Ozvěte se nám. Jsme Váš partner pro správná rozhodnutí

Poskytnete nám základní informace

Stačí stručně popsat situaci, kterou právě řešíte, vyplnit kontaktní údaje a odeslat formulář níže.

Dohodneme si podmínky spolupráce

Zavoláme Vám, nebo se ozveme e-mailem, probereme detaily možné spolupráce a připravíme nabídku.

Pustíme se do práce

Pokud se rozhodnete využít našich služeb, uděláme vše pro úspěšné vyřešení vašeho případu.

S čím potřebujete pomoci*

Vaše jméno a příjmení*

Váš telefon*

Ulice a č.p., město*

Váš e-mail*

Poptávám placenou právní službu a potvrzuji, že souhlasím s podmínkami poskytování právních služeb

Přečtěte si, jak nakládáme s osobními údaji zde.