Městská energetická společnost pomůže rozvoji komunitní energetiky v obci. Jak s ní začít?

Jednou z cest řešení energetické krize na úrovni komunální politiky je snaha o energetickou soběstačnost. Současná krize vyvolala u obcí zájem řešit svou energetickou situaci, a to zejména z důvodu vysokých cen za dodávky elektřiny. Získání alespoň částečné energetické samostatnosti je dnes víc než možné, protože roste podpora instalací obnovitelných zdrojů energie.

Pro obce je jedním z kroků k posílení své energetické soběstačnosti založení městské energetické společnosti. O jejím založení, popřípadě zřízení, rozhoduje zastupitelstvo obce, a proto mluvíme o komunální nebo městské energetice. Vznik městské energetické společnosti je prvním krokem k jejímu nastartování.

Jak vypadá vznik energetické společnosti v praxi?

Obec se rozhodne vybudovat například fotovoltaické elektrárny (FVE) a jejich panely umístí na střechy budov, které vlastní nebo spravuje. Může je vystavět i na objektech, které nejsou v jejím vlastnictví, v takovém případě je však nutné užívání střech s vlastníky budov smluvně zajistit.

Obec se tak stane vlastníkem všech instalovaných FVE, s čímž se kromě úspor nákladů za elektřinu pojí také množství administrativní práce, zejména ve vztahu k povinnostem spojeným s držením licence na výrobu elektřiny. Obce může taková administrativní zátěž odradit od samotného záměru fotovoltaickou elektrárnu vybudovat, a proto se zde nabízí řešení převést provoz a správu FVE (případně i její vlastnictví) na samostatný subjekt.

Tímto samostatným subjektem myslíme městskou energetickou společnost, která by jako provozovatel fotovoltaických elektráren byla i držitelem licence na výrobu elektřiny. Městská energetická společnost může mít různé právní formy, nejčastěji se bude jednat o příspěvkové organizace, o společnosti s ručením omezeným nebo o akciové společnosti.

Ve všech případech si nad nimi obec zachovává větší či menší míru kontroly, nicméně důležité je pro ni to, že o otázkách spojených s provozem a správou FVE nadále rozhoduje společnost sama. Pokud by obec městskou energetickou společnost nezřídila, muselo by o každé záležitosti hlasovat a rozhodovat zastupitelstvo. Provoz a správa FVE by tak nebyla efektivní a městská energetika by byla zcela závislá na politické vůli.

Založení městské energetické společnosti ale přináší obcím další možnosti, jak rozvíjet komunální energetiku a zároveň snížit svou administrativní zátěž. Společnost může vyhledávat nové lokality pro další rozvoj obnovitelných zdrojů energie v obci, samostatně žádat o úvěr či o dotaci na tento rozvoj a také samostatně právně jednat, typicky při uzavírání smluv.

Takovým způsobem může i zajišťovat společný nákup elektřiny pro všechny objekty pod správou obce a celkově tak koordinovat městskou energetiku. Městská energetická společnost dále může sbírat a vyhodnocovat data o nakládání s energiemi v daných objektech pod správou obce, díky čemuž lze například lépe nastavit úsporná opatření. V neposlední řadě mohou tyto společnosti poskytovat konzultace svým občanům v oblasti energetiky a pořádat vzdělávací akce na podporu obnovitelných zdrojů energie.

Energetická společnost se vám vyplatí v řadě ohledů. Díky přehledu o energetické bilanci budete vědět, kde máte největší potenciál vlastní výroby a spotřeby energie. Projekty FVE si budete moci chystat rychle na míru a získáte tak výhodu při žádání o dotace. Z praxe víme, že obce mají často problém si včas nachystat všechny podklady, aby stihly termín výzvy.

Obecní energetiku řeší v Německu, Rakousku i Česku

Městské energetické společnosti fungují v celé Evropě, např. společnost Berliner Stadtwerke v Berlíně či společnost Wien Energie ve Vídni. Pro další příklady ale nemusíme daleko, o rozvoj pražské decentralizované sítě fotovoltaických elektráren se stará Pražské společenství obnovitelné energie a v Brně dostala za úkol rozvíjet fotovoltaické elektrárny městská energetická společnost SAKO Brno, a.s. Obdobné projekty vznikají v řadě menších i větších měst, tak proč to nezkusit i u vás?

 Autorka: Magdaléna Doležalová, Frank Bold Advokáti


Zvažujete založení městské energetické společnosti?

Vybereme s Vámi vhodnou formu energetické společnosti, připravíme její organizační model a postaráme se po právní stránce o její založení. Současně Vám připravíme základní balík energetických smluv. Podívejte se na naše komplexní služby v energetice pro samosprávy.

V oblasti energetiky nás žebříček Právnická firma roku dvakrát po sobě ocenil jako velmi doporučovanou a doporučovanou advokátní kancelář pro rok 2021 a 2022.

Obraťte se na nás

Ozvěte se nám. Jsme Váš partner pro správná rozhodnutí

Poskytnete nám základní informace

Stačí stručně popsat situaci, kterou právě řešíte, vyplnit kontaktní údaje a odeslat formulář níže.

Dohodneme si podmínky spolupráce

Zavoláme Vám, nebo se ozveme e-mailem, probereme detaily možné spolupráce a připravíme nabídku.

Pustíme se do práce

Pokud se rozhodnete využít našich služeb, uděláme vše pro úspěšné vyřešení vašeho případu.

S čím potřebujete pomoci*

Vaše jméno a příjmení*

Váš telefon*

Ulice a č.p., město*

Váš e-mail*

Poptávám placenou právní službu a potvrzuji, že souhlasím s podmínkami poskytování právních služeb

Přečtěte si, jak nakládáme s osobními údaji zde.