Převést spotřebitele na spotové ceny mohou dodavatelé energií jen s výslovným souhlasem

Už dříve jsme v jednom z našich článků  informovali o postupech obchodníků s energiemi, kteří se pokouší na růst cen energií reagovat převedením zákazníků z ceníkově či fixně stanovených cen na tzv. spotové produkty, u nichž je cena přímo odvislá od vývoje cen na burze. Ačkoli dříve mohl být jednostranný převod zákazníka na spotové produkty při splnění specifických podmínek posouzen jako platný, díky novele energetického zákona tomu už tak není. Vítanou novinkou je přitom i možnost spotřebitelů smlouvy se spotově stanovenými cenami jednodušeji vypovědět.

Od 1. 10. 2022 je k převodu spotřebitelů z fixních nebo ceníkových cen na spotové ceny nutný výslovný souhlas spotřebitele. To znamená, že spotřebitel musí provést aktivní úkon, jako například zaškrtnout políčko na internetových stránkách obchodníka nebo kladně odpovědět na dopis či e-mail dodavatele.

Obchodník není oprávněn změnu určení ceny pouze oznámit, jako by šlo o prostou úpravu ceníku. Pokud by obchodník spotřebitele bez jeho výslovného souhlasu převedl na spotové ceny, není změna smlouvy platná. Spotřebitel by v tomto případě byl  oprávněn k dodávkám energie za původně sjednané ceny. Nemusí tedy obchodníkovi platit nic jiného než dosavadní výši záloh a vyúčtování proběhne dle jím odsouhlasených podmínek.

Nerozhoduje přitom ani to, zda smlouva o dodávkách energií obsahuje ujednání, které umožňuje obchodníkovi změnit sjednanou cenu elektřiny nebo plynu na cenu podle vývoje na burze bez výslovného souhlasu spotřebitele. K takovému ujednání se nepřihlíží. Jako by je spotřebitel ve smlouvě neměl.

Jaký postup doporučujeme?

Vzhledem k současnému vývoji cen na burze, lze spotřebitelům doporučit, aby smlouvy o dodávkách energií se spotovými cenami neuzavírali a výslovný souhlas k přechodu stávajících smluv na spotové ceny neposkytovali.

Pokud spotřebitel s obchodníkem sjedná smlouvu o dodávkách energie se spotovými cenami, je nově oprávněn tuto smlouvu vypovědět. Výpovědní doba činí 1 měsíc a začne běžet až prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi dodavateli elektřiny nebo plynu. Pokud tedy spotřebitel vypoví smlouvu na začátku října a během října je výpověď doručena dodavateli, běží výpovědní doba až od prvního listopadu.

Lze dodat, že novela energetického zákona se týká jak smluv na dobu určitou, tak neurčitou a vztahuje se i na smlouvy sjednané před její účinností. Možnost smlouvu bez sankce vypovědět tak mají i spotřebitelé, kteří s dodavateli uzavřeli smlouvu o dodávkách energie se spotovými cenami před 1. 10. 2022. Uvedené novinky se však týkají pouze spotřebitelů, nikoli podnikatelů.

Autor: právník Filip Lamparter, Frank Bold Advokáti


Obrátil se na Vás Váš dodavatel se záměrem převést Vás na spotové ceny, případně Váš již na spotové ceny převedl?

Poradíme Vám, jak v takové situaci postupovat.

Obraťte se na nás

Ozvěte se nám. Jsme Váš partner pro správná rozhodnutí

Poskytnete nám základní informace

Stačí stručně popsat situaci, kterou právě řešíte, vyplnit kontaktní údaje a odeslat formulář níže.

Dohodneme si podmínky spolupráce

Zavoláme Vám, nebo se ozveme e-mailem, probereme detaily možné spolupráce a připravíme nabídku.

Pustíme se do práce

Pokud se rozhodnete využít našich služeb, uděláme vše pro úspěšné vyřešení vašeho případu.

S čím potřebujete pomoci*

Vaše jméno a příjmení*

Váš telefon*

Ulice a č.p., město*

Váš e-mail*

Poptávám placenou právní službu a potvrzuji, že souhlasím s podmínkami poskytování právních služeb

Přečtěte si, jak nakládáme s osobními údaji zde.