Lidé mají nárok na průběžné informace o spotřebě energií. Díky nim včas zareagují na nedoplatky a přeplatky

V současném boji s energetickou krizí se setkáváme s různými kroky, jejichž účelem je pomoc domácnostem s rostoucími cenami energií. Zatímco některé se těší poměrně velkému zájmu médií – například schválení mimořádného příspěvku na náhradu nákladů za energie – jiné zůstávají prakticky bez povšimnutí, i když jejich dopad může být neméně významný.

Za jeden z přehlížených kroků můžeme považovat změnu vyhlášky o vyúčtování dodávek a souvisejících služeb v energetice, k níž došlo v polovině září. Tato novela přináší institut „informace o vyúčtování“, který pochází z tzv. zimního balíčku evropských směrnic a zakládá zákazníkům právo na pravidelné informace o jejich spotřebě energií. Na základě informace nevzniká zákazníkovi právo na vyrovnání přeplatku nebo nedoplatku, protože má pouze informativní charakter. Umožní ale zákazníkům reagovat na výši aktuálního nedoplatku (případně přeplatku) energií a upravit svoji spotřebu nebo výši zálohových plateb.

U dodávek elektřiny se přitom způsob poskytování informace o vyúčtování liší podle toho, zda je v odběrném místě zákazníka instalováno měřicí zařízení s dálkovým přenosem údajů, nebo ne.

V případě, že v odběrném místě měřicí zařízení s dálkovým přenosem je, má obchodník s elektřinou povinnost poskytovat informaci o vyúčtování bezplatně nejméně každý kalendářní měsíc. Pokud v odběrném místě zákazníka měřicí zařízení s dálkovým přenosem instalováno není, má obchodník s elektřinou povinnost zákazníka bezplatně informovat o jeho spotřebě elektřiny na základě údajů od provozovatele distribuční soustavy jednou za půl roku. Je-li však doklad o vyúčtování poskytován v elektronické podobě, nebo pokud o to zákazník požádá, musí být informace poskytnuta každé tři měsíce, a to na základě samoodečtu (zpravidla prostřednictvím mobilní nebo webové aplikace) zákazníka. 

Musíme podotknout, že ze strany některých obchodníků byly průběžné informace o spotřebě poskytovány i dříve, bez příslušné právní úpravy. V současné době je však právo zákazníka na bezplatné průběžné informace o spotřebě energií výslovně zakotveno v zákoně a při jeho porušování je možné se obrátit s podnětem na Energetický regulační úřad.

Domácnostem pomůže i mimořádný příspěvek na energie

Abychom pak zcela nepřehlédli zmíněný mimořádný příspěvek na náhradu nákladů za energie, nařízením vlády byla domácnostem přiznána jednorázová podpora ve výši 2 000,- Kč, nebo 3 500,- Kč, podle typu distribuční soustavy. V souvislosti s příspěvkem však není obchodník s elektřinou povinen zaslat zákazníkovi nový rozpis výše zálohových plateb, v závislosti na způsobu úhrady záloh přitom nemusí dojít ani k žádné změně. Doporučujeme proto věnovat pozornost i této otázce a v případě nejasností se obrátit na svého dodavatele elektřiny.


Jsme experti na energetické právo. V žebříčku Právnická firma roku 2021 jsme se v oblasti energetiky stali velmi doporučovanou advokátní kanceláří.

Obraťte se na nás

Ozvěte se nám. Jsme Váš partner pro správná rozhodnutí

Poskytnete nám základní informace

Stačí stručně popsat situaci, kterou právě řešíte, vyplnit kontaktní údaje a odeslat formulář níže.

Dohodneme si podmínky spolupráce

Zavoláme Vám, nebo se ozveme e-mailem, probereme detaily možné spolupráce a připravíme nabídku.

Pustíme se do práce

Pokud se rozhodnete využít našich služeb, uděláme vše pro úspěšné vyřešení vašeho případu.

S čím potřebujete pomoci*

Vaše jméno a příjmení*

Váš telefon*

Ulice a č.p., město*

Váš e-mail*

Poptávám placenou právní službu a potvrzuji, že souhlasím s podmínkami poskytování právních služeb

Přečtěte si, jak nakládáme s osobními údaji zde.