Čeladná šlape na brzdu živelné výstavby. Nová pravidla zajistí obci dostatek infrastruktury i služeb

Krásná příroda obklopující Čeladnou na Frýdecko-Místecku dlouhodobě láká turisty i developery. Aby se však v atraktivní lokalitě líbilo novým i stávajícím obyvatelům, bude se už další výstavba řídit novými pravidly - Zásadami pro spolupráci s investory. Klíčový dokument, který má usnadnit transparentní komunikaci mezi obcí a developery i nastavit jasné podmínky pro umisťování nových projektů do území, pro Čeladnou připravili Frank Bold Advokáti. Pravidla schválilo zastupitelstvo obce na konci března letošního roku. Nyní vydává brožuru, která přehledně vysvětlí co Zásady pro Čeladnou znamenají a jak další výstavbu ovlivní.

Zásady pro spolupráci obcí s investory jsou důležitým nástrojem, který umožňuje obcím rozvíjet se udržitelně a s dostatečnou veřejnou infrastrukturou. Na jejím zajištění se v Čeladné nyní budou podílet i investoři. Při vzniku stavebního záměru jim následně obec poskytne součinnost v rámci svých pravomocí. „Největší rozvoj zažila Čeladná po roce 2000, kdy vzniklo nové náměstí a sto dvacet bytových i nebytových prostor. Od té doby se ale počet postavených bytů - mimo rodinné domy - zvedl na zhruba 600 a proto přestává stačit kapacita školy, školek, kanalizace i dopravní infrastruktury. Musíme šlápnout na brzdu a přesvědčit developery, že nelze jen stavět a prodávat, ale je nutné se také podílet na zajištění dostatečné občanské vybavenosti a technické infrastruktury,” říká starosta Čeladné Pavol Lukša.

Vzhledem k masivnímu zájmu investorů o výstavbu v obci v posledních letech se nově schválené Zásady vztahují jak na komerční, tak i na soukromou výstavbu. Výjimkami, které jim nepodléhají, jsou stavby rodinného domu nebo stavby pro rodinnou rekreaci do 280m2 hrubé podlažní plochy, stavby garáží, kanceláří, dílen či drobných provozoven do 100m2 hrubé podlažní plochy a změny dokončených staveb pro bydlení nebo rodinnou rekreaci do 100 m2 hrubé podlažní plochy. „Na rozvoji infrastruktury se může investor podílet nefinančně, například výstavbou konkrétních chybějících kapacit kanalizace či míst ve škole, nebo finančně - v Čeladné je finanční příspěvek stanoven na 990 Kč na m2 hrubé podlažní plochy. Uhrazenou částku následně musí obec využít pouze v místě vzniku konkrétního projektu,” vysvětluje advokát Václav Duda z kanceláře Frank Bold Advokáti.

Zásady pro spolupráci s investory využijí velká města i menší obce

V uplynulých dvou letech přijala Zásady pro spolupráci obce s investory na rozvoji veřejné infrastruktury nebo podobné dokumenty celá řada měst jako je Jihlava, Brno, Praha, Pardubice či Liberec. Nastavila tak jasné podmínky pro investory, kteří na jejich území chtějí stavět. Klíčové principy zásad jsou předvídatelnost, transparentnost a nediskriminační přístup ke všem investorům. Benefity, které zásady přináší, však využijí i menší obce jako například Čeladná. 

Města prostřednictvím zásad nastavují podmínky, za nichž se investoři mají podílet na nákladech na rozvoj a údržbu veřejné infrastruktury a za nichž jim samospráva města poskytne součinnost. Zároveň mohou zásady obsahovat další požadavky města, při jejichž splnění investorovi přiměřeně sníží finanční příspěvek.

Pro investory přinášejí zásady přehledný popis procesu vyjednávání a uzavírání smluv s městem. Zjistí v nich i na koho konkrétně se mají obrátit s oznámením svého záměru, výši sazby a způsob výpočtu investičního příspěvku, jaké dokumenty obci předložit, kdy obec a její orgány záměr projedná, jak se jedná o návrhu smlouvy nebo kdo ji schvaluje. Přispívají tím k žádoucímu zpřehlednění a zefektivnění nyní mnohdy zdlouhavého stavebního řízení.


Uvažujete o využití dokumentu pro úpravu jednání mezi investory a obcí?

Probereme s Vámi konkrétní situaci a podmínky, které jsou pro další výstavbu na území obce důležité a zapracujeme je do klíčového dokumentu pro další rozvoj.

Obraťte se na nás

Ozvěte se nám. Jsme Váš partner pro správná rozhodnutí

Poskytnete nám základní informace

Stačí stručně popsat situaci, kterou právě řešíte, vyplnit kontaktní údaje a odeslat formulář níže.

Dohodneme si podmínky spolupráce

Zavoláme Vám, nebo se ozveme e-mailem, probereme detaily možné spolupráce a připravíme nabídku.

Pustíme se do práce

Pokud se rozhodnete využít našich služeb, uděláme vše pro úspěšné vyřešení vašeho případu.

S čím potřebujete pomoci*

Vaše jméno a příjmení*

Váš telefon*

Ulice a č.p., město*

Váš e-mail*

Poptávám placenou právní službu a potvrzuji, že souhlasím s podmínkami poskytování právních služeb

Přečtěte si, jak nakládáme s osobními údaji zde.