Frank Bold Advokáti zrušili ochranné pásmo vojenského radaru. Nezákonně bránilo výstavbě větrných elektráren na Ústecku

Ochranné pásmo vojenského radaru v Hrušovanech v Ústeckém kraji, který zřídilo Ministerstvo obrany, bránilo povolení plánovaného větrného parku. Letos v srpnu však Městský soud v Praze pravomocně rozhodl, že opatření obecné povahy, kterým bylo ochranné pásmo radaru zřízeno, je nezákonné. Případ u soudu úspěšně zastupovala kancelář Frank Bold Advokáti.

Investor dlouhodobě plánuje svůj projekt větrného parku v Ústeckém kraji. Jedním z důvodů, který donedávna bránil jeho povolení, bylo i ochranné pásmo vojenského radaru v Hrušovanech, které v roce 2021 opatřením obecné povahy vyhlásilo Ministerstvo obrany. Pro větrné elektrárny mělo ochranné pásmo kolem radaru poloměr 30 km a kromě rozsáhlého území, kde jsou již nyní větrné elektrárny v provozu, zasahovalo zejména lokality, v nichž se další projekty plánují. 

Ministerstvo obrany však v rámci odůvodnění zcela opomenulo vysvětlit, proč je v okolí radaru nezbytné vymezit takový rozsah ochranného pásma a proč právě pro větrné elektrárny. „Soud ochranné pásmo zrušil kvůli nedostatečnému odůvodnění. Jasně k tomu uvedl, že nepostačí odkaz ministerstva na vojenský letecký předpis LET-1-6/L14, ten totiž nemá sílu podzákonného právního předpisu, kterým lze třetím osobám uložit nějakou povinnost. Jedná se o vnitřní předpis působící pouze v rámci ministerstva. Pouhým odkazem na tento interní předpis není možné vyhlásit ochranné pásmo, a bránit tak výstavbě větrného parku našeho klienta,” uvedl Jiří Nezhyba, advokát a partner Frank Bold Advokáti, který u soudu společnost zastupoval.

Díky pravomocnému rozsudku Městského soudu v Praze tak nyní již paušální zákaz výstavby větrných elektráren do vzdálenosti 30 km od radaru v Hrušovanech neplatí. 

Obnovitelné zdroje energie včetně větrných elektráren, kterým se Frank Bold Advokáti dlouhodobě expertně věnují, jsou jedním z řešení prohlubující se energetické krize. Navzdory tomu je plánů na výstavbu nových větrných elektráren v České republice minimum. V Ústeckém kraji proběhla výstavba takové elektrárny naposledy před zhruba deseti lety a v rámci celého území ČR naposledy před dvěma lety. „Podmínky pro rozvoj větrné energetiky jak na úrovni vlády, tak na úrovni jednotlivých krajů, je nutné nastavit systémově lépe, aby mohla větrná energie využít celý svůj potenciál,” doplnil Jiří Nezhyba

Přitom by větrné elektrárny mohly pokrýt až třetinu spotřeby českých domácností, jak uvádí server Evropa v datech. V současné době je to pouze 1 %.


Plánujete realizaci větrné elektrárny?

Prověříme vhodnost vybrané lokality pro umístění elektrárny a případně připravíme návrh na změnu územního plánu. Rádi sepíšeme a pomůžeme vyjednat smlouvu o spolupráci s obcí, v jejímž území má být projekt umístěn. Zajistíme pro Vás právní podporu během povolovacích řízení.

Obraťte se na nás

Ozvěte se nám. Jsme Váš partner pro správná rozhodnutí

Poskytnete nám základní informace

Stačí stručně popsat situaci, kterou právě řešíte, vyplnit kontaktní údaje a odeslat formulář níže.

Dohodneme si podmínky spolupráce

Zavoláme Vám, nebo se ozveme e-mailem, probereme detaily možné spolupráce a připravíme nabídku.

Pustíme se do práce

Pokud se rozhodnete využít našich služeb, uděláme vše pro úspěšné vyřešení vašeho případu.

S čím potřebujete pomoci*

Vaše jméno a příjmení*

Váš telefon*

Ulice a č.p., město*

Váš e-mail*

Poptávám placenou právní službu a potvrzuji, že souhlasím s podmínkami poskytování právních služeb

Přečtěte si, jak nakládáme s osobními údaji zde.