Budoucnost Prahy určí nový Metropolitní plán. Ovlivní vaše nemovitosti a pozemky?

Základním kamenem udržitelného a smysluplného rozvoje je u Prahy stejně jako u jiných měst a obcí kvalitní územní plán. Nová podoba tzv. Metropolitního plánu (pražský územní plán) je aktuálně v procesu projednávání a dotčená veřejnost k němu může až do 30. června podávat námitky a připomínky.

Metropolitní plán řeší rozrůstání Prahy a znovuvyužití existujících průmyslových areálů, podobu a charakter nových veřejných prostranství i stávajících lokalit. Současně však může ovlivnit budoucí využití konkrétních pozemků - je tedy vhodné do Metropolitního plánu nahlédnout a ověřit, nakolik se jeho nová podoba dotkne vašich zájmů. 

V jakých případech lze podat připomínky či námitky pro vás přehledně shrnujeme v tomto článku.

Ochrana legitimního očekávání a kontinuity územního plánování 

Legitimní očekávání vlastníků je hodnotou, která podléhá právní ochraně. Pokud tedy určitý postup orgánů veřejné moci vytvořil v konkrétním vlastníkovi očekávání, že jeho pozemek bude do budoucna určen ke konkrétnímu účelu, může se proti narušení tohoto očekávání bránit. Záleží na posouzení konkrétního případu, zda bylo dotčené očekávání dostatečně silné. Zároveň platí obecný princip kontinuity územního plánování, dle kterého by regulace v území měla plynule navazovat na dosavadní stav a nemělo by docházet k překotným, nepředvídatelným a neodůvodněným změnám ve funkčním určení ploch. 

Regulace Metropolitního plánu musí být srozumitelné a odůvodněné

Vymezení jednotlivých ploch či uplatnění konkrétních regulativů v Metropolitním plánu musí být jednoznačné, srozumitelné a bez neurčitých ustanovení, jež lze vyložit více způsoby. Jednotlivé jeho části, například textová a grafická část, si současně nesmí odporovat.

Jedinečná možnost napadat i regulaci, která je již součásti dosavadního územního plánu

Při projednávání nového Metropolitního plánu lze podávat i námitky proti regulaci, která byla beze změny převzata z jeho předchozí podoby. Jde tedy o jedinečnou možnost, jak se bránit i proti stávající regulaci, která vlastníkům pozemků nevyhovuje.

Podmínky zastavitelnosti území nesmí být libovolné

Zákon stanoví, jaké typy podmínek pro zastavitelnost území náleží územnímu plánu. Nezákonné tedy budou takové podmínky, které náleží jiným úrovním územně plánovací dokumentace (zásady územního rozvoje, územní rozhodnutí), a také takové, které fakticky obcházejí procesy stanovené zákonem.

Neuplatněním námitek významně klesá šance na pozdější úspěch u soudu

Právo podat návrh k soudu na zrušení územního plánu má každý dotčený vlastník. Pokud však námitky nepodá nebo je podá bez argumentace, bude případně soud přezkoumávat jen některé omezené aspekty územního plánu, respektive jeho nejvážnější vady. Pokud tedy některé argumenty nejsou uplatněny včas v námitkách, nemusí se jimi později soud zabývat, i kdyby tyto argumenty byly důvodné.


Zvažujete podání připomínek nebo námitek k Metropolitnímu plánu?

Nový Metropolitní plán může znamenat změnu ve využití Vašich pozemků v Praze. Zkonzultujeme s Vámi jeho rizika a sepíšeme pro Vás námitky.

Obraťte se na nás

Ozvěte se nám. Jsme Váš partner pro správná rozhodnutí

Poskytnete nám základní informace

Stačí stručně popsat situaci, kterou právě řešíte, vyplnit kontaktní údaje a odeslat formulář níže.

Dohodneme si podmínky spolupráce

Zavoláme Vám, nebo se ozveme e-mailem, probereme detaily možné spolupráce a připravíme nabídku.

Pustíme se do práce

Pokud se rozhodnete využít našich služeb, uděláme vše pro úspěšné vyřešení vašeho případu.

S čím potřebujete pomoci*

Vaše jméno a příjmení*

Váš telefon*

Ulice a č.p., město*

Váš e-mail*

Poptávám placenou právní službu a potvrzuji, že souhlasím s podmínkami poskytování právních služeb

Přečtěte si, jak nakládáme s osobními údaji zde.