Představujeme Unii pro komunitní energetiku

Unie komunitní energetiky (UKEN), která oficiálně zahájila svoji činnost na konci března a poprvé se představila veřejnosti, je nové otevřené sdružení zatím 16 organizací z řad byznysu, municipalit a neziskových organizací. Expertní skupina Frank Bold patří mezi iniciátory jejího vzniku. Naším společným cílem je prosadit v České republice efektivní fungování a rozvoj komunitní energetiky založené na lokálních obnovitelných zdrojích energie.

O slavnostním představení Unie komunitní energetiky čtěte více v tomto článku na webu UKEN.

Poptávka po komunitní energetice přichází ze všech stran. Zájem o ni mají především města, obce nebo občanská sdružení, která chtějí snížit míru své závislosti na centrálních dodávkách energie a snížit si jejich ceny. Příležitost v ní vidí také podnikatelé a firmy, a to nejen z oboru energetiky. Decentralizaci vnímají jako cestu, jak snížit své náklady na energie. Právě tyto subjekty se mohou stát členy Unie komunitní energetiky.

Hlavní cíle Unie komunitní energetiky

  • prosadit jasná a srozumitelná legislativní pravidla pro vznik a rozvoj decentralizované a komunitní energetiky,

  • nastavit stabilní dotační podmínky, které urychlí rozvoj projektů komunitní energetiky,

  • zajistit, aby strategické a koncepční dokumenty počítaly s komunitní energetikou a decentralizací jako s důležitým prvkem modernizace české energetiky,

  • sdílet získané know-how pro realizaci projektů,

  • být strategickým partnerem pro občany i stát v tématu komunitní energetiky a decentralizace.

Iniciátory vzniku UKEN jsou expertní skupina Frank Bold a Hnutí DUHA – Friends of the Earth Czech Republic. Členy Rady Unie komunitní energetiky jsou právě Frank Bold a Hnutí DUHA, dále Národní síť místních akčních skupin, Sdružení místních samospráv ČR a Asociace developerů. 

„Skutečné fungování a rozvoj komunitní energetiky v Česku legislativa zatím neumožňuje. V evropských fondech je na ni přitom do roku 2030 připraveno více než 60 miliard Kč,” uvádí Laura Otýpková, vedoucí sekce Odpovědné energie v expertní skupině Frank Bold

„Komunitní energetika je jedním ze způsobů, jak snížit závislost domácností, obcí i firem na fosilních palivech a drahých dodávkách energií ze sítě. Sdílení čisté, levné, lokální elektřiny v rámci společenství občanů umožní její využívání i lidem, kteří si vlastní obnovitelný zdroj nemohou dovolit,” říká Jiří Koželouh, vedoucí programu Energetika, klima a odpady Hnutí DUHA


Zajímá Vás komunitní energetika?

Podívejte se na web Unie komunitní energetiku

Staňte se členem Unie

Ozvěte se nám. Jsme Váš partner pro správná rozhodnutí

Poskytnete nám základní informace

Stačí stručně popsat situaci, kterou právě řešíte, vyplnit kontaktní údaje a odeslat formulář níže.

Dohodneme si podmínky spolupráce

Zavoláme Vám, nebo se ozveme e-mailem, probereme detaily možné spolupráce a připravíme nabídku.

Pustíme se do práce

Pokud se rozhodnete využít našich služeb, uděláme vše pro úspěšné vyřešení vašeho případu.

S čím potřebujete pomoci*

Vaše jméno a příjmení*

Váš telefon*

Ulice a č.p., město*

Váš e-mail*

Poptávám placenou právní službu a potvrzuji, že souhlasím s podmínkami poskytování právních služeb

Přečtěte si, jak nakládáme s osobními údaji zde.