Stahujte vzor: Zásady pro spolupráci s investory zajistí udržitelný rozvoj i pro menší města

Obsah článku i vzorových Zásad odpovídá datu jejich zveřejnění, tedy 31. 3. 2022.

V uplynulých dvou letech přijala Zásady pro spolupráci obce s investory na rozvoji veřejné infrastruktury nebo podobné dokumenty celá řada měst. Nastavila tak jasné podmínky pro investory, kteří na jejich území chtějí stavět komerční projekty. Klíčové principy zásad jsou předvídatelnost, transparentnost a nediskriminační přístup ke všem investorům.

Benefity, které zásady přináší, využije velké město i menší obce. Právě pro ně jsme ve Frank Bold připravili vzor zásad, který je k dispozici ke stažení zdarma.

Stáhnout vzor Zásad

Jak zásady fungují?

Města využívají zásady pro nastavení podmínek, za nichž se investoři mají podílet (ať už finančním příspěvkem či nefinančně) na nákladech na rozvoj a údržbu veřejné infrastruktury a za nichž jim samospráva města poskytne součinnost. Zároveň mohou zásady obsahovat další požadavky města, při jejichž splnění investorovi přiměřeně sníží finanční příspěvek.

Pro investory přinášejí zásady přehledný popis procesu vyjednávání a uzavírání smluv s městem. Zjistí v nich i na koho konkrétně se mají obrátit s oznámením svého záměru, výši sazby a způsob výpočtu investičního příspěvku, jaké dokumenty obci předložit, kdy obec a její orgány záměr projedná, jak se jedná o návrhu smlouvy, kdo ji schvaluje a tak dále.

Co mohou města požadovat?

Vedle poskytnutí finančního příspěvků mohou města jako další tzv. nepeněžní plnění ze strany investorů požadovat například:

  • výstavbu budov pro základní a mateřské školy,

  • výstavbu zařízení pro sport a rekreaci,

  • tvorbu a úpravy veřejných prostranství,

  • převedení části vystavěných bytů do vlastnictví obce, nebo poskytnutí zvýhodněných nájmů

  • organizaci architektonických soutěží a tak dále.

Zároveň mnohé obce do zásad zahrnují kritéria související s udržitelností v ekologickém i ekonomickém smyslu. Mohou přitom zohlednit například to, nakolik bude projekt zatěžovat obecní rozpočet z hlediska péče o komunikace, veřejné osvětlení, zajištění bezpečnosti, odvádění odpadních vod, zajištění hromadné dopravy a podobně. 

Obec může také investorům nabídnout součinnost či snížení příspěvku za to, že své projekty upraví tak, aby se snížil nebo kompenzoval jejich negativní vliv na životní prostředí. Mohou tak například realizovat park nebo mokřad na sousedním pozemku nebo uskutečnit svůj projekt v udržitelném standardu.

Zásady spolupráce pak také mohou zvýhodnit ty stavebníky, kteří využijí proluky nebo umístí svůj projekt v brownfieldu, oproti výstavbě tzv. na zelené louce. Pravidla tak mohou účinně motivovat k zahušťování výstavby před zabíráním zemědělského půdního fondu, a zároveň tak pomohou držet provozní náklady města či obce na uzdě i do budoucna.

První zkušenosti z praxe

Zavedení Zásad pro spolupráci s investory přineslo mimo jiné ztransparentnění vztahu měst a investorů. Některá města už také testují navázání výše investičních poplatků na urbanistickou kvalitu záměru a realizaci opatření tzv. modrozelené infrastruktury, případně dalších opatření ve vztahu k environmentální a ekonomické udržitelnosti záměru. Investiční příspěvky jsou většinou navázány na hrubou podlahovou plochu záměru a činí stokoruny až tisícikoruny na metr čtvereční. Poskytované slevy na investičních příspěvcích se v případě kvalitních projektů mohou blížit až 100 % investorského poplatku. 

Jako obrovský přínos se naopak ukázalo projednání konkrétních projektů s investorem, což napomáhá vzájemnému porozumění mezi samosprávou a investory.

Při formulaci zásad a doprovodných vzorů smluv je také zapotřebí pamatovat na to, že pokud občané v případném obecním referendu mohou vyjádřit jiný názor na využití území a může se stát, že obec zavážou k odlišnému postupu, než ukládají zásady. Rozhodnutí v místním referendu může znamenat, že obec nebude moci dodržet své závazky ze smlouvy uzavřené s investorem. Do zásad je proto potřeba zakotvit možnost obce odstoupit v takovém případě od smlouvy bez náhrady škody, nebo výši škody nějakým způsobem limitovat.

Inspirujte se Jihlavou či Brnem

Zásady pro spolupráci s investory již aktivně využívá celá řada větších či menších měst, pro které jsem je ve Frank Bold připravili: Jihlava či Brno. Nedávno byly schváleny v Liberci, Pardubicích a celoměstská Metodika spoluúčasti investorů na rozvoji území byla schválena v Praze.

Přibývá tak praktických zkušeností, které potvrzují, že proaktivní přístup města nese své ovoce v podobě znásobení omezených prostředků obecního rozpočtu pomocí správného nasměrování soukromých investic.

 

Stáhněte si vzor Zásad pro spolupráci obce s investorem

Připravili jsme Zásady pro spolupráci obce s investorem volně ke stažení. Vytvoření Zásad podle vzoru doporučujeme konzultovat s našimi experty, kteří tento typ dokument už připravili pro řadu českých měst.

Více o vzorových Zásadách

Objednejte si konzultaci

Ozvěte se nám. Jsme Váš partner pro správná rozhodnutí

Poskytnete nám základní informace

Stačí stručně popsat situaci, kterou právě řešíte, vyplnit kontaktní údaje a odeslat formulář níže.

Dohodneme si podmínky spolupráce

Zavoláme Vám, nebo se ozveme e-mailem, probereme detaily možné spolupráce a připravíme nabídku.

Pustíme se do práce

Pokud se rozhodnete využít našich služeb, uděláme vše pro úspěšné vyřešení vašeho případu.

S čím potřebujete pomoci*

Vaše jméno a příjmení*

Váš telefon*

Ulice a č.p., město*

Váš e-mail*

Poptávám placenou právní službu a potvrzuji, že souhlasím s podmínkami poskytování právních služeb

Přečtěte si, jak nakládáme s osobními údaji zde.