5 otázek k odkladu nového stavebního zákona, které by měla vláda zodpovědět

Nový stavební zákon (NSZ) se na konci března opět dostal na program schůze Poslanecké sněmovny. Konkrétně se poslanci chystají projednávat “odkladovou” novelu NSZ. Jejím cílem je, aby k 1. červenci 2023 nabyl zákon účinnosti pouze ve vztahu k tzv. vyhrazeným stavbám, tedy dálnicím, železnicím a dalším významným stavbám dopravní a technické infrastruktury. V mezidobí pak má ministerstvo pro místní rozvoj připravit “věcnou” novelu NSZ.

“Odkladová” novela je však podle našeho názoru sepsána způsobem, který může v praxi vyvolat zmatky a nejasnosti. Zjednodušeně řečeno: Hrozí, že si lidé nebudou jistí, na jaké úřady se vlastně při povolování staveb mají obracet, a úřady nebudou mít jistotu, o čem mohou rozhodovat

Podrobněji je problematika vysvětlena v analýze advokáta Pavla Černého.

5 otázek pro vládu k odkladu stavebního zákona

1. Proč “odkladovou” novelu neprojednala Legislativní rada vlády?

Neprojednaly ji ani její pracovní komise. Nemohlo se to odrazit na její kvalitě? Kdo se na vytváření “odkladové” a “věcné” novely podílí a s kým ministerstvo jejich obsah konzultovalo a konzultuje?

2. Jak se zabrání tomu, aby “odkladová” novela nevyvolala zmatek a právní nejistotu? Budou lidé vědět, na jaké úřady se obracet, a budou úřady vědět, jaké jsou jejich kompetence?

“Odkladová” novela nijak neupravuje, tedy neodkládá, účinnost změn žádného z více než 50 právních předpisů, které byly zásadním způsobem novelizovány spolu s NSZ. Tyto předpisy tak budou od 1. července 2023  platit v podobě, která počítá se vznikem nových (státních) stavebních úřadů a s přechodem kompetencí z dnešních dotčených orgánů na tyto úřady. 

3. Nevznikl by ve stavebnictví chaos, pokud by se do 1. července 2023 nepodařilo schválit “věcnou” novelu?  

Z vyjádření ministrů i důvodové zprávy “odkladové” novely vyplývá předpoklad, že do 1. července 2023 má být schválena “věcná” novela NSZ. Ta ale dosud není vytvořena a její osud je nejistý. Není to riskantní? 

4. Je v daném čase reálné věcné změny NSZ navrhnout, analyzovat jejich dopady, projednat a schválit a zároveň připravit praktickou aplikaci upravené podoby reformy? 

Na přijetí “věcné” novely do 1. července 2023 zbývá jen něco přes rok. Minulá vláda byla kritizována za příliš uspěchanou přípravu NSZ v podstatně delším čase.

5. Dosud veřejně prezentované změny, které má obsahovat “věcná” novela, vyvolávají pochybnosti, jestli budou v praxi funkční v kombinaci s tím, co by mělo zůstat z platného znění NSZ zachováno. Jak zajistíte kompatibilitu?

Nejasná je například myšlenka “procesní integrace”. Jak by se na rozhodování o povolení staveb podílely samostatné dotčené orgány? Skutečně může být v takovém případě zachován princip “1 řízení - 1 razítko”? Sporná je i myšlenka, že v případě tzv. vyhrazených staveb (dálnice, železnice apod.) zůstane zachována podoba rozhodování podle současné platné verze NSZ. Bude reálně možné, aby povolování různých staveb probíhalo podle zcela odlišných pravidel?


Máme největší tým na stavební právo v ČR

Jsme Vaši partneři pro správná rozhodnutí.

Obraťte se na nás

Ozvěte se nám. Jsme Váš partner pro správná rozhodnutí

Poskytnete nám základní informace

Stačí stručně popsat situaci, kterou právě řešíte, vyplnit kontaktní údaje a odeslat formulář níže.

Dohodneme si podmínky spolupráce

Zavoláme Vám, nebo se ozveme e-mailem, probereme detaily možné spolupráce a připravíme nabídku.

Pustíme se do práce

Pokud se rozhodnete využít našich služeb, uděláme vše pro úspěšné vyřešení vašeho případu.

S čím potřebujete pomoci*

Vaše jméno a příjmení*

Váš telefon*

Ulice a č.p., město*

Váš e-mail*

Poptávám placenou právní službu a potvrzuji, že souhlasím s podmínkami poskytování právních služeb

Přečtěte si, jak nakládáme s osobními údaji zde.