Pomáháme prosadit změnu územního plánu. V Albrechticích se obávají těžkého průmyslu v obytné zástavbě

Změnit nevyhovující stav územního plánu se snaží obyvatelé Albrechtic u Českého Těšína. Nelíbí se jim aktuální nejednoznačné formulace ani podmínky průmyslové výroby na území obce. Občané proto podali návrh na změnu. Tu by kromě místních mohli ocenit i budoucí investoři.

V územním plánu chybí podle místních nejen jasné vymezení lehkého a těžkého průmyslu, ale také omezení přípustného využití ploch průmyslové výroby, jako je například maximální rozměr či výška staveb, množství zpracovávaného a skladovaného materiálu nebo počet nákladních automobilů dopravní obsluhy.

„Obecné a vágní formulace v územním plánu stejně jako absence relevantních limitů dávají prostor pro obcházení regulativů daných ploch pro záměry na hranici lehkého a těžkého průmyslu, které by mohly mít značně negativní dopady na okolí," říká advokátka Sandra Podskalská z kanceláře Frank Bold Advokáti, která návrh na změnu územního plánu vypracovala.

Obyvatelé Albrechtic se obávají, že se jim přímo za domy rozvine nekontrolovatelná průmyslová výroba, protože to územní plán teoreticky umožňuje. Usilují proto především o doplnění definice lehkého průmyslu, která by stanovila jasnou dělicí linku oproti průmyslu těžkému. Současně navrhují stanovení výslovné podmínky, aby průmyslová výroba nadměrně nezatěžovala své okolí například znečišťujícími látkami, hlukem nebo prachem. 

Nedostatky stávajícího územního plánu se dotýkají především bývalého zemědělského areálu v části nazývané Bělehrad. Předchozí změnou územního plánu v roce 2018 zde byla jako tzv. plocha průmyslové výroby vymezená i poslední čtvrtina areálu, která do té doby byla plochou výroby zemědělské. Právě v tomto areálu pak měla loni začít působit společnost vyrábějící plastový granulát, proti které se ale u části místních zvedla vlna odporu kvůli obavám ze zhoršení už tak znečištěného ovzduší. „I to je důvodem, proč o zpřesnění v územním plánu nyní žádáme. Po loňských nejasnostech ohledně toho, jaká firma vlastně do areálu přijde, chceme mít do budoucna nějakou jistotu v tom, jaká výroba se tam může objevit,“ uvádí za podatele Markéta Hrbáčová.

Kromě areálu Bělehrad, v jehož bezprostřední blízkosti žije více než stovka obyvatel Albrechtic, jsou v územním plánu vymezené i další plochy průmyslové výroby. Jeho nedostatky tak mohou zasahovat do života mnohem více lidí. „Okruh obyvatel navrhujících změnu územního plánu je dost široký, takže má návrh poměrně velkou váhu. Nesledují jím jen vlastní zájmy, je to návrh podávaný ve veřejném zájmu všech obyvatel obce,” doplňuje Podskalská. Jasně nastavené podmínky navíc nemusí být výhodou jenom pro místní, ale také pro potenciální investory, kterým by zpřesněný územní plán mohl v budoucnu usnadnit podnikání v obci.

O změnu v územním plánu usilují obyvatelé i v reakci na loňský konflikt s vedením obce ohledně plánovaného zpracování plastů právě ve zmiňovaném areálu. „Veškeré naše námitky vedení ignorovalo. A to včetně výsledků studií, které jsme nechali vypracovat na vlastní náklady a které ukazovaly na horší vliv na životní prostředí, než tvrdil sám investor v žádostech o povolení provozu. Obec nakonec v této záležitosti uznala podjatost některých svých zaměstnanců a celá věc byla Krajským úřadem předána jinému stavebnímu úřadu,” doplňuje Hrbáčová. Firma nakonec po trvajících problémech areál opustila. Podobným komplikacím by se ale díky navrhované změně v územním plánu mohli budoucí investoři vyhnout.


Řešíte problém s nevyhovujícím územním plánem?

Provedeme Vás kteroukoliv fází přípravy nebo změny územního plánu tak, abychom Vám pomohli připravit kvalitní územní plán pro obec a její občany.

Obraťte se na nás

Ozvěte se nám. Jsme Váš partner pro správná rozhodnutí

Poskytnete nám základní informace

Stačí stručně popsat situaci, kterou právě řešíte, vyplnit kontaktní údaje a odeslat formulář níže.

Dohodneme si podmínky spolupráce

Zavoláme Vám, nebo se ozveme e-mailem, probereme detaily možné spolupráce a připravíme nabídku.

Pustíme se do práce

Pokud se rozhodnete využít našich služeb, uděláme vše pro úspěšné vyřešení vašeho případu.

S čím potřebujete pomoci*

Vaše jméno a příjmení*

Váš telefon*

Ulice a č.p., město*

Váš e-mail*

Poptávám placenou právní službu a potvrzuji, že souhlasím s podmínkami poskytování právních služeb

Přečtěte si, jak nakládáme s osobními údaji zde.