Trend v rozvoji obcí: česká města schvalují pravidla pro spolupráci s investory

Dokumenty upravující jednání mezi městem a investorem jsou čím dál rozšířenější. V Praze na konci ledna zastupitelé schválili Metodiku spoluúčasti investorů, v Brně a Jihlavě už rok využívají Zásady pro spolupráci s investory a nově je schválili také v Liberci či Pardubicích. Všude s odbornou právní pomocí Frank Bold Advokátů.

Tato pravidla představují velmi efektivním způsob, jak vést jednání o stavebních projektech ke spokojenosti obyvatel, samospráv i developerů. Usnadňují vzájemnou spolupráci, aby se město mohlo rozvíjet udržitelně a s dostatkem veřejné infrastruktury i občanské vybavenosti. Částečně také suplují dosud chybějící nový stavební zákon, který měl urychlit povolovací procesy, a tím i výstavbu a rozvoj měst.

Cílem dokumentů je stanovit férovou spoluúčast investorů na zvýšených nákladech města na veřejnou infrastrukturu, kterou investičními záměry vyvolávají. Zároveň mají řešit deficity veřejné infrastruktury a občanské vybavenosti a zajištění udržitelného rozvoje a ochrany zájmů stávajících i budoucích obyvatel města.

Zkušenosti z praxe ukazují, že investice do přípravy takových pravidel se vyplatí. Konkrétní podobu dokumentu, který je vždy navázán na program strategického rozvoje a jiné koncepční dokumenty města, si navíc každé město upravuje podle vlastních požadavků.

První statutární město využívající Zásady: Jihlava

Jako první statutární město schválila Zásady pro spolupráci s investory 17. prosince 2020 Jihlava, v praxi je město využívá od 5. ledna 2021. S využitím principů, které dokument obsahuje, se začalo s přípravou výstavby zhruba 1000 bytových jednotek. „Širší diskuzí prošly desítky projektů, díky čemuž došlo i k mnohým úpravám samotných projektů ve prospěch udržitelného rozvoje města. Manuál pro výstavbu či samotný výpočet investičního příspěvku přitom byly motivací ke zlepšení urbanistické i architektonické kvality projektu,”  hodnotí náměstek jihlavské primátorky Vít Zeman

Zásady podle něj přinesli investorům benefit v podobě komplexních informací k podmínkám výstavby na jednom místě ze všech odborů samosprávy. „Právě otevření dialogu s developery a snaha slyšet jejich názor a zároveň i jasná argumentace potřeby města Jihlavy přineslo vyčištění dlouholetých problémů a zahájení nové etapy spolupráce. Ta přináší chuť do nové spolupráce a zvýšení investiční aktivity,” dodává Zeman.

Rok transparentní spolupráce s investory: Brno

Zásady v Brně nabyly platnosti a účinnosti 1. dubna 2021. Smlouvu o výstavbě uzavřelo město s využitím dokumentu už se 14 investory. Podle nich bude postaveno minimálně 2298 nových bytů. „Chceme Brno rozvíjet tak, abychom zachovali kvalitní životní prostředí pro nové i stávající obyvatele města. Toho dosáhneme jen tak, že budeme stát u developerských projektů už od začátku a jednat s investory o jejich výstavbě,” uvádí radní pro územní plánování Filip Chvátal.

Investoři v Brně odvádí finanční i nefinanční příspěvek do Fondu developerských projektů, k jejímuž poskytnutí se investoři smluvně zavazují. „Z příspěvků ve Fondu se následně vybuduje dostatek infrastruktury jako jsou vodovody, kanalizace, silnice, parkoviště, chodníky, cyklostezky i občanská vybavenost jako místa ve školkách či školách. Myslí se také na dostatečné množství zeleně prostřednictvím modrozelené infrastruktur,” dodává Chvátal.

Nová pravidla v Praze odblokují výstavbu

Experti na stavební právo a územní plánování z kanceláře Frank Bold Advokáti pomáhali nastavovat vedle Brna a Jihlavy dokumenty o spolupráci s investory i v dalších statutárních městech či obcích. Patří k nim i hlavní město Praha. Metodika spoluúčasti investorů se vztahuje na záměry, které vyžadují změnu územního plánu. Dokument schválili pražští zastupitelé 27. ledna 2022. 

Naším cílem je zcela jasná komunikace vůči investorům i městským částem. Kromě zvýšení transparentnosti Metodika jasně uvádí také to, že požadované plnění bude vždy uplatněno v místě vzniku konkrétního projektu. Tímto způsobem se pak přímo zvýší kvalita životního prostředí v daném území,” dodává Petr Hlaváček.

V Metodice je mimo jiné zohledněno také to, zda se jedná o výstavbu na zelené louce” nebo například na brownfieldech, které budou zvýhodněné. „Půjde buď o finanční příspěvek, přímo vázaný na realizaci veřejného vybavení v dané lokalitě, nebo nefinanční plnění v podobě vybudování zeleně, jako jsou parky nebo vegetační prvky v ulicích, míst ve školách či školkách, nutné dopravní infrastruktury nebo výstavbu bytů a jejich převedení do vlastnictví města. Variantou je i uspořádání architektonické soutěže nebo zajištění podporovaného bydlení,“ vysvětluje za autorský tým Metodiky architekt Filip Foglar, který veškeré práce koordinoval.

Zásad ve statutárních městech přibývá. Schváleno je v Liberci i Pardubicích

Od 1. ledna 2022 má platné Zásady pro spolupráci s investory také město Liberec. I na nich pracovali Frank Bold Advokáti stejně jako v Pardubicích. „Zásady mají investory motivovat a především je jasně a transparentně informovat o tom, za jakých podmínek mohou na území našeho města stavět a investovat. Díky tomu hned na začátku vědí, proč a jak se musí podílet na rozvoji nákladné veřejné infrastruktury," vysvětluje primátor Liberce Jaroslav Zámečník.

Hlavním cílem dokumentu je usnadnit jednání pro všechny jeho účastníky. „Společný postup podle nových zásad vede jednoznačně k vzájemné spolupráci všech dotčených stran s cílem stanovit smysluplnou, pro všechny investory spravedlivou a odůvodněnou spoluúčast na vytváření odpovídajících podmínek pro kvalitní prostředí Liberce. Jedná se především o spoluúčast na zvýšených nákladech města na veřejnou infrastrukturu a vybavenost, jako jsou školky, školy, dětská hřiště a podobně. A to včetně zajištění udržitelného rozvoje a ochrany zájmů obyvatel našeho města,dodává šéf liberecké KAM Jiří Janďourek.

Ve stejném měsíci, 20. ledna, schválili Zásady pro spolupráci s investory i zastupitelé Pardubic. „Prostřednictvím Zásad můžeme už předem s investorem vyřešit potenciální nejasnosti a vyhnout se tak problémům, kterým bychom jinak museli čelit až při realizaci projektu. K takovým situacím patří například nutné napojení na stávající infrastrukturu či vybudování nové. Přípravný proces tak zrychlíme a vzniklá infrastruktura bude následně sloužit obyvatelům města," uvádí náměstek pardubického primátora pro rozvoj a strategii města Jan Nadrchal.

K průkopníkům ve využívání Zásad pro spolupráci s investory pak patří Říčany, kde je zastupitelé města schválili na podzim 2009. Ještě dříve už na začátku roku 2008 schválili podobný dokument, Zásady pro výstavbu v rozvojových obytných zónách zastupitelé města Tábor.


Uvažujete o vypracování dokumentu pro úpravu jednání mezi investory a obcí?

Probereme s Vámi konkrétní situaci a podmínky, které jsou pro další výstavbu na území obce důležité a zapracujeme je do klíčového dokumentu.

Obraťte se na nás

Ozvěte se nám. Jsme Váš partner pro správná rozhodnutí

Poskytnete nám základní informace

Stačí stručně popsat situaci, kterou právě řešíte, vyplnit kontaktní údaje a odeslat formulář níže.

Dohodneme si podmínky spolupráce

Zavoláme Vám, nebo se ozveme e-mailem, probereme detaily možné spolupráce a připravíme nabídku.

Pustíme se do práce

Pokud se rozhodnete využít našich služeb, uděláme vše pro úspěšné vyřešení vašeho případu.

S čím potřebujete pomoci*

Vaše jméno a příjmení*

Váš telefon*

Ulice a č.p., město*

Váš e-mail*

Poptávám placenou právní službu a potvrzuji, že souhlasím s podmínkami poskytování právních služeb

Přečtěte si, jak nakládáme s osobními údaji zde.