Pardubice přijaly Zásady pro spolupráci s investory. Dokument otevírá cestu udržitelnému rozvoji

Pardubičtí zastupitelé schválili nové Zásady pro spolupráci s investory. Dokument, který pomohli připravit Frank Bold Advokáti, přinese do Pardubic transparentní komunikaci mezi městem a developery i jasné podmínky pro umisťování nových projektů do území. V účinnost dokument vejde na začátku března.

Klíčový dokument má za cíl sjednotit postup uvnitř úřadu, zlepšit koordinaci přípravy větších investičních záměrů mezi městem a investory a sladit je s plánovaným rozvojem města i městských obvodů. Netýká se naopak staveb rodinných domů. „Prostřednictvím Zásad můžeme už předem s investorem vyřešit potenciální nejasnosti a vyhnout se tak problémům, kterým bychom jinak museli čelit až při realizaci projektu. K takovým situacím patří například nutné napojení na stávající infrastrukturu či vybudování nové. Přípravný proces tak zrychlíme a vzniklá infrastruktura bude následně sloužit obyvatelům města,“ uvádí náměstek pardubického primátora pro rozvoj a strategii města Jan Nadrchal. 

Tento krok umožní městu nastavit udržitelný rozvoj zodpovědný vůči území města a jeho obyvatelům. „Do jednání mezi samosprávou a investory vnášíme principy předvídatelnosti, transparentnosti a garance kvalitní výstavby ve městě s včasně budovanou infrastrukturou. Zásady pro spolupráci s investory nám umožní budovat férové a efektivně fungující město. Zajistíme tak dostatek dopravní infrastruktury a občanské vybavenosti, ať už se jedná o chodníky, komunikace nebo místa ve školách či školkách,” říká náměstek pro školství a sociální politiku Jakub Rychtecký.

Požadavky pardubického magistrátu na konkrétní projekty budou podle Zásad vycházet z platného Územního plánu města Pardubice. Tyto požadavky navíc bude možné vyřešit finančním i nefinančním plněním na straně investora, což v praxi znamená, že investor buď přispěje 800 korun za metr čtvereční hrubé podlažní plochy, nebo infrastrukturu sám vybuduje. Finanční plnění bude využito vždy na pokrytí zvýšených nákladů, které městu plynou z nezbytného rozvoje veřejné infrastruktury. Město se v dokumentu zároveň zavazuje poskytnout investorům svou součinnost především v předprojektové přípravě. Součástí Zásad pro spolupráci s investory je i obecný vzor smluv.

Dokument pro Pardubice připravili spolu se zástupci dotčených odborů Magistrátu města Pardubic experti na stavební právo z kanceláře Frank Bold Advokáti. Podoba Zásad byla konzultována také se starosty či zástupci městských obvodů, zástupci komisí, zastupitelských klubů a Krajské hospodářské komory Pardubického kraje. „Využili jsme přitom zkušenosti s přípravou Zásad pro spolupráci s investory z Brna či Jihlavy. Jedná se o velmi efektivní způsob, jak vést jednání o výstavbě mezi samosprávou a investorem a jak částečně suplovat chybějící nový stavební zákon, který má povolovací procesy a výstavbu urychlovat,“ říká Pavel Franc, advokát a ředitel kanceláře Frank Bold Advokáti.

Zásady spolupráce obcí a investorů nově platí od začátku letošního roku i v Liberci, v procesu schvalování je dokument platný pro celé území také v Praze. Téměř rok využívají zásady například v Brně, kde jsou již uzavřené smlouvy mezi městem a investory na finanční či nefinanční plnění v celkové hodnotě přes 150 milionů korun.


Uvažujete o vytvoření zásad pro vaše město?

Máme zkušenosti z Brna, Jihlavy, Prahy i z menších měst, jako je Břeclav nebo Mnichovo Hradiště. Navrhneme pro vás zásady spolupráce s investory na základě toho, co konkrétně ve svém městě potřebujete vyřešit.

Obraťte se na nás

Ozvěte se nám. Jsme Váš partner pro správná rozhodnutí

Poskytnete nám základní informace

Stačí stručně popsat situaci, kterou právě řešíte, vyplnit kontaktní údaje a odeslat formulář níže.

Dohodneme si podmínky spolupráce

Zavoláme Vám, nebo se ozveme e-mailem, probereme detaily možné spolupráce a připravíme nabídku.

Pustíme se do práce

Pokud se rozhodnete využít našich služeb, uděláme vše pro úspěšné vyřešení vašeho případu.

S čím potřebujete pomoci*

Vaše jméno a příjmení*

Váš telefon*

Ulice a č.p., město*

Váš e-mail*

Poptávám placenou právní službu a potvrzuji, že souhlasím s podmínkami poskytování právních služeb

Přečtěte si, jak nakládáme s osobními údaji zde.