Úspěšně jsme změnili návrh územního plánu. Výstavba vznikne podle původního architektonického návrhu

Zastupovali jsme klienta, který přišel s investičním záměrem na vícepatrový dům. Připravovaný nový územní plán přitom v dané lokalitě oproti stávajícímu územnímu plánu výrazně mění parametry kladené na výstavbu. To by ovšem zhatilo plány na výstavbu našeho klienta. Spolupracovali jsme přitom i s architektonickým ateliérem, který návrh na výstavbu vypracoval.

Byť stávající i připravovaný územní plán označují předmětnou plochu jako rozvojovou, nový územní plán zmenšil využitelnost dané plochy. Konkrétně snížil výškovou úroveň možné zástavby, aniž by uvedl důvody pro tuto změnu. Ateliér však do oblasti navrhl v souladu se stávajícím územním plánem několika patrovou budovu. Hrozilo proto, že bude nutné projekt snížit na poloviční výšku.

Po dohodě s klientem a architektonickým ateliérem jsme vypracovali námitku vůči návrhu nového územního plánu. „Pro územní plánování platí princip kontinuity, dle kterého by nový územní plán neměl bezdůvodně měnit regulaci stanovenou předchozím územním plánem. Navíc se jedná o projekt, který vznikne na nároží, přičemž s vyšší zástavbou na nárožích nový územní plán obecně počítá. V tomto případě si tedy návrh nového územního plánu protiřečil,” komentuje advokátka a partnerka kanceláře Frank Bold Advokáti Sandra Podskalská.

Pro našeho klienta a autory návrhu, architektonické studio, jsme úspěšně dosáhli změny v návrhu ÚP tak, aby bylo možné projekt postavit podle původního plánu.


Řešíte obtížnou situaci v souvislosti s územním plánem?

Rádi pro Vás situaci zanalyzujeme a navrhneme možná řešení.

Obraťte se na nás

Ozvěte se nám. Jsme Váš partner pro správná rozhodnutí

Poskytnete nám základní informace

Stačí stručně popsat situaci, kterou právě řešíte, vyplnit kontaktní údaje a odeslat formulář níže.

Dohodneme si podmínky spolupráce

Zavoláme Vám, nebo se ozveme e-mailem, probereme detaily možné spolupráce a připravíme nabídku.

Pustíme se do práce

Pokud se rozhodnete využít našich služeb, uděláme vše pro úspěšné vyřešení vašeho případu.

S čím potřebujete pomoci*

Vaše jméno a příjmení*

Váš telefon*

Ulice a č.p., město*

Váš e-mail*

Poptávám placenou právní službu a potvrzuji, že souhlasím s podmínkami poskytování právních služeb

Přečtěte si, jak nakládáme s osobními údaji zde.