Řada elektroměrů u FVE je nainstalována v rozporu s předpisy, ukazují data z veřejného rejstříku ČMI

K instalaci elektroměrů u FVE je nezbytná registrace u Českého metrologického institutu. V praxi však elektroměry často instalují i osoby bez této registrace. Pro provozovatele elektrárny to může představovat riziko, v nejhorším případě vedoucí až ke ztrátě nároku na podporu.

Každá fotovoltaická elektrárna, která pobírá podporu ve formě výkupních cen, musí být osazena hlavním elektroměrem, tzv. fakturačním elektroměrem. Výrobna však může mít nejen jeden fakturační elektroměr, ale i několik podružných elektroměrů - to zejména v případě, že se fotovoltaická elektrárna skládá z několika zdrojů a je nutné měřit samostatně výkon každého z těchto zdrojů. Údaje z podružných elektroměrů v takových případech slouží k výpočtu přesné výše podpory. Každý ze zdrojů totiž může být uveden do provozu v jiném roce a pobírat jinou výši podpory, přestože dohromady tvoří jednu výrobnu. Z hlediska vyplácené podpory jsou tedy podružné elektroměry stejně důležité jako fakturační elektroměr. V praxi je však jejich instalaci věnována podstatně menší pozornost a řada z nich je proto nainstalována v rozporu s právními předpisy.

Nakládání s elektroměry upravují zákon o metrologii a vyhláška o stanovených měřidlech. Tyto předpisy stanovují specifické podmínky pro certifikaci, instalaci a další nakládání s těmi elektroměry, které mají význam v závazkových vztazích, tzv. stanovené elektroměry. Závazkovým vztahem je i smlouva o povinném výkupu elektřiny, a proto se tyto podmínky vztahují i na elektroměry, bez ohledu na to, zda jde o hlavní nebo pobočné. Co je dobré o metrologických pravidlech pro takové podružné elektroměry vědět?

Povinná registrace u ČMI

Elektroměr musí v prvé řadě mít certifikaci* a musí být ověřen**. Zároveň platí, že instalaci a opravu stanovených elektroměrů, tedy i podružných elektroměrů u fotovoltaických elektráren s několika instalovanými zdroji, může vykonávat pouze osoba registrována u Českého metrologického institutu (ČMI). Registrace samotná není nijak problematická a vyžaduje pouze prokázat odbornou způsobilost a splnit další podmínky definované příslušnou vyhláškou. Ve veřejné databázi registrovaných osob se přitom pro kategorii "elektroměr" nachází jen 107 subjektů, které mohou v ČR instalovat nebo opravovat stanovené elektroměry. Mezi těmi to firmami chybí řada známých společností, které dodávají a instalují fotovoltaické panely, zajišťují jejich zapojení a také osazení pobočnými elektroměry. Tyto společnosti si pro instalaci elektroměru samozřejmě mohou najmout externího odborníka registrovaného u ČMI ve smyslu § 19 odst. 1 zákona o metrologii, nicméně z praxe máme zkušenosti, že řada fotovoltaických elektráren skutečně má podružné elektroměry nainstalované osobou, která registrovaná u ČMI není. Co to v praxi může pro znamenat výrobce elektřiny?

Chybějící registrace jako přestupek

Instalace nebo oprava stanoveného elektroměru provedená subjektem, který není registrován u ČMI podle § 19 odst. 1 zákona o metrologii, je přestupkem. Tohoto přestupku se ale dopouští pouze osoba, která stanovený elektroměr instaluje. Provozovatel elektrárny za tento přestupek nemůže být pokutován. Za tento přestupek hrozí pokuta do výše až 1 000 000 Kč. Přestupek projednává ČMI. Z toho důvodu důrazně doporučujeme všem subjektům, které stanovené elektroměry instalují a opravují, aby se u ČMI registrovaly.

Řešení z pohledu výrobce elektřiny

Na druhé straně je zřejmé, že pokud stanovený elektroměr nenainstalovala osoba k tomu oprávněna podle zákona o metrologii, existuje rozpor mezi požadavky právních předpisů a skutkovým stavem. Na ověřování instalace stanovených elektroměrů ze strany subjektů registrovaných u ČMI se přitom zaměřuje při kontrolách výroben i ERÚ a požaduje doložení podkladů o tom, že elektroměr byl instalován osobou registrovanou u ČMI. I pokud výrobce takový podklad nemá k dispozici, ERÚ postačuje, když výrobce elektřiny doloží potvrzení vydané osobou registrovanou u ČMI, že daný stanovený elektroměr je instalovaný správně. V takovém případě máme zkušenosti, že ERÚ takové potvrzení postačuje a považuje stanovený elektroměr za správně nainstalovaný.

Problém by ale mohl nastat, pokud by osoba registrována u ČMI vydala negativní stanovisko ohledně instalace podružného elektroměru. To by prakticky znamenalo, že na naměřené hodnoty se nelze spolehnout a nelze například vyloučit, že některý ze zdrojů nevykazuje vyrobenou elektřinu na úkor jiného zdroje v rámci jedné výrobny. V takovém případě teoreticky hrozí i ztráta nároku na podporu, resp. sankce vrácení již vyplacené podpory.

Je tedy v zájmu samotných výrobců, aby si podružné elektroměry nechali nainstalovat osobou registrovanou u ČMI, resp. aby si zajistili potvrzení o správné instalaci podružného elektroměru od osoby registrované u ČMI. V případě dotazů týkajících se elektroměrů se na nás neváhejte obrátit.

Poznámky

Existuje seznam výrobců elektroměrů a jejich typů, které jsou certifikované pro ČR. Certifikát by měl být umístěn přímo na měřidle a jeho platnost je 10 let. Jestliže váš typ elektroměru v seznamu není, je ještě možné, že byl certifikován v jiném státě EU. Český metrologický institut (ČMI) by i takový přístroj měl uznávat (§ 7 odst. 3), doporučujeme se na něj obrátit s dotazem. Necertifikované elektroměry by samozřejmě vůbec neměly být uvedeny na trh a při jejich používání hrozí, že naměřené hodnoty nebudou uznány.

** Kromě toho, že ČMI certifikuje typy elektroměrů, také ověřuje, že vyráběné elektroměry (respektive jejich statistický vzorek) skutečně mají deklarované parametry. Jestliže je jako provozovatel elektrárny používáte, máte jistotu, že naměřená 1 kWh je skutečně 1 kWh a žádný úřad ani provozovatel distribuční soustavy to nemohou rozporovat, aniž by rozporovali samotný proces ověřování. Váš elektroměr by proto měl mít i značku ověření nebo ověřovací list, které provedené ověření dokládají. Naopak pokud elektroměr ověření nemá, není povolené ho používat. Zajistit ověření elektroměru je povinností jeho výrobce, avšak když se jedná o elektroměr dovezený, pro nějž nezajistil platné ověření ani výrobce, ani dovozce, je toto zajištění povinnosti uživatele.

Ozvěte se nám. Jsme Váš partner pro správná rozhodnutí

Poskytnete nám základní informace

Stačí stručně popsat situaci, kterou právě řešíte, vyplnit kontaktní údaje a odeslat formulář níže.

Dohodneme si podmínky spolupráce

Zavoláme Vám, nebo se ozveme e-mailem, probereme detaily možné spolupráce a připravíme nabídku.

Pustíme se do práce

Pokud se rozhodnete využít našich služeb, uděláme vše pro úspěšné vyřešení vašeho případu.

S čím potřebujete pomoci*

Vaše jméno a příjmení*

Váš telefon*

Ulice a č.p., město*

Váš e-mail*

Poptávám placenou právní službu a potvrzuji, že souhlasím s podmínkami poskytování právních služeb

Přečtěte si, jak nakládáme s osobními údaji zde.