Jsou stanovy či společenská smlouva Vaší společnosti v souladu s novelou zákona o obchodních korporacích?

Velká novela zákona o obchodních korporacích z ledna 2021 přinesla mnoho změn. Přestože většina z nich nabyla účinnosti již dříve, jedna povinnost se stává pro obchodní korporace a družstva aktuální nyní.

Nejpozději do 1. ledna 2022 musí společnosti uvést ujednání zakladatelských právních jednání (stanov, společenské smlouvy či zakladatelské listiny) do souladu s novou právní úpravou. Frank Bold Advokáti pro Vás proto shrnují, o co se jedná.

Nová povinnost se týká zejména akciových společností, které ještě neupravily své stanovy s ohledem na zrušení funkce statutárního ředitele (např. úpravou způsobu jednání členů správní rady), a dále potom všech společností, které mají ve svých zakladatelských právních jednáních zakotvený zákaz či omezení, které již nyní neplatí. Mezi ně patří například zrušené druhy podílů a akcií a s tím spojená práva a povinnosti společníků, liberálnější pojetí zákazu konkurence, změna podmínek pro odstoupení z funkce člena voleného orgánu a podobně.

Máte pochybnosti o tom, zda Vaše společnost funguje v souladu s právem?

Prověříme stanovy společnosti či společenskou smlouvu a doporučíme Vám, jak je sladit s novelou zákona o obchodních korporací.

Obraťte se na nás

Ozvěte se nám. Jsme Váš partner pro správná rozhodnutí

Poskytnete nám základní informace

Stačí stručně popsat situaci, kterou právě řešíte, vyplnit kontaktní údaje a odeslat formulář níže.

Dohodneme si podmínky spolupráce

Zavoláme Vám, nebo se ozveme e-mailem, probereme detaily možné spolupráce a připravíme nabídku.

Pustíme se do práce

Pokud se rozhodnete využít našich služeb, uděláme vše pro úspěšné vyřešení vašeho případu.

S čím potřebujete pomoci*

Vaše jméno a příjmení*

Váš telefon*

Ulice a č.p., město*

Váš e-mail*

Poptávám placenou právní službu a potvrzuji, že souhlasím s podmínkami poskytování právních služeb

Přečtěte si, jak nakládáme s osobními údaji zde.