Opatření pro udržitelné stavitelství: Jak podporovat chodce a cyklisty

Přinášíme další díl ze série článků „Opatření pro udržitelné stavitelství“, v rámci které vám každý týden představujeme pro inspiraci jeden vybraný prvek modrozelené infrastruktury s přesahem do energetiky. V článku najdete krátký popis opatření a jeho přínosů, příklad ukázkové realizace a právní kontext - tedy na co je dobré myslet z právního hlediska a jaké kroky musíte podniknout. Opatření jsou součástí e-booku Bold Future, který si můžete celý zdarma stáhnout. Tento týden se zaměříme na to, jak podporovat chodce a cyklisty.

Jak podporovat chodce a cyklisty

Rozvoj pěší a cyklistické dopravy by se měl řešit již v rámci územního plánování, a to na všech jeho úrovních, od politiky územního rozvoje a územních rozvojových plánů přes zásady územního rozvoje až po jednotlivé územní a regulační plány obcí. Do schvalovacích procesů těchto dokumentů se může v různé míře zapojit i veřejnost svými připomínkami či námitkami. Pro efektivnější prosazování společných zájmů mohou občané využít společného zástupce veřejnosti nebo se sdružit v zájmovém spolku.

U cyklistické dopravy by města a obce měly myslet i na dostatečný počet míst pro parkování kol. To je možné vyřešit stanovením požadované kapacity cyklistických stání v regulativech územního plánu nebo v obecní vyhlášce.

Podmínky pro pěší mohou města a obce zlepšit odstraněním bariér v podobě úzkých chodníků nebo překážek pro vozíčkáře či rodiče s kočárky. Na některých místech lze přemýšlet o zavedení pěších zón, umístění zpomalovacích prahů nebo zón se sníženou povolenou rychlostí.

Co je to pěší a cyklo doprava

  • Městské ulice, které integrují pěší a cyklistickou dopravu, mohou zvyšovat přepravní kapacitu.
  • Paradoxně často zrychlují průjezd vozidel.
  • Základními principy pro úspěšnou realizaci jsou bezpečnost, praktičnost a zajímavost.
  • Typicky se jedná o dostatečně široký chodník, oddělenou cyklostezku, vozovku a stromořadí na obou stranách.
  • Toto uspořádání zároveň umožňuje řadu opatření pro zadržování a zpomalování odtoku dešťové vody.
  • Celek pak přináší příjemné mikroklima a zatraktivnění prostoru pro obyvatele.
  • Na frekventovaných místech je vhodné zřídit pěší zónu s rychlostí vozidel omezenou na 20 nebo 30 km/h.

Realizace: Ulice Sokolská v Hradci Králové – část Gočárova městského okruhu

             

Úsek mezi ulicí V Lipkách a Rašínovou třídou


Uvažujete o podpoře pěší a cyklo dopravy?

Propojíme vás s technologickými a dotačními partnery, zasmluvníme modrozelená opatření, nabídneme právní expertízu ve vazbě na územní plán a (nový) stavební zákon.

Obraťte se na nás

Ozvěte se nám. Jsme Váš partner pro správná rozhodnutí

Poskytnete nám základní informace

Stačí stručně popsat situaci, kterou právě řešíte, vyplnit kontaktní údaje a odeslat formulář níže.

Dohodneme si podmínky spolupráce

Zavoláme Vám, nebo se ozveme e-mailem, probereme detaily možné spolupráce a připravíme nabídku.

Pustíme se do práce

Pokud se rozhodnete využít našich služeb, uděláme vše pro úspěšné vyřešení vašeho případu.

S čím potřebujete pomoci*

Vaše jméno a příjmení*

Váš telefon*

Ulice a č.p., město*

Váš e-mail*

Poptávám placenou právní službu a potvrzuji, že souhlasím s podmínkami poskytování právních služeb

Přečtěte si, jak nakládáme s osobními údaji zde.