Opatření pro udržitelné stavitelství: Jak na otevřené vodní plochy a mokřady

Přinášíme další díl ze série článků „Opatření pro udržitelné stavitelství“, v rámci které vám každý týden představujeme pro inspiraci jeden vybraný prvek modrozelené infrastruktury s přesahem do energetiky. V článku najdete krátký popis opatření a jeho přínosů, příklad ukázkové realizace a právní kontext - tedy na co je dobré myslet z právního hlediska a jaké kroky musíte podniknout. Opatření jsou součástí e-booku Bold Future, který si můžete celý zdarma stáhnout. Tento týden se zaměříme na otevřené vodní plochy a mokřady.

Jak na otevřené vodní plochy a mokřady

Příprava těchto opatření začíná již na úrovni územního plánu, ve kterém se vymezí vhodné plochy. Obce také mohou do územního plánu zahrnout vodní plochy jako veřejně prospěšná opatření ke zvýšení retenční schopnosti území.
 
Jednoduché tůně bez hráze a technických objektů většinou nebudou považovány za vodní díla, jejich povolování se v takovém případě uskutečňuje pouze v režimu stavebního zákona. U průtočných tůní ale může být vyžadováno povolení k nakládání s vodami. V případě pochybností se můžete obrátit na příslušný vodoprávní úřad.
 
Tůně do velikosti 300 m2 a do max. hloubky 1,5 m nevyžadují rozhodnutí o změně využití území, územní souhlas ani stavební povolení či ohlášení, pokud jsou realizovány na pozemcích, které nemají společnou hranici s veřejnou pozemní komunikací nebo veřejným prostranstvím. U ostatních záměrů bude záležet na jejich parametrech a na vzdálenosti od obytných prostor.
 

Co jsou to otevřené vodní plochy

  • Jedná se o jezírka, rybníky s objemem vody v řádu stovek či tisíců m3, případně mokřady s částečně otevřenou vodní plochou.
  • Jde o prostorově náročné opatření, které lze realizovat jen v rovnějším terénu.
  • Napájeny mohou být svodem dešťové vody z dostatečné plochy, nebo přírodním pramenem či tokem.
  • Ve městech nesou významnou rekreační funkci.
  • Je potřeba počítat s náklady na údržbu - úpravu břehů, odbahňování, nutnost sledovat a upravovat kvalitu vody.
  • U jezírek s primárním zdrojem vody ze srážek je třeba mít další zdroj na udržování hladiny v obdobích sucha.

Realizace: Park pod Plachtami, Nový Lískovec

             
  • Autoři projektu: Ing. Petr Förchtgott, Ing. arch. Jan Zezůlka, Ing. Vojtěch Joura
  • Investor: Statutární město Brno
  • Zhotovitel: Cooptel, stavební, a. s. 2011–2013
  • Více informací

Uvažujete o vybudování vodní plochy nebo mokřadů?

Propojíme vás s technologickými a dotačními partnery, zasmluvníme modrozelená opatření, nabídneme právní expertízu ve vazbě na územní plán a (nový) stavební zákon.

Obraťte se na nás

Ozvěte se nám. Jsme Váš partner pro správná rozhodnutí

Poskytnete nám základní informace

Stačí stručně popsat situaci, kterou právě řešíte, vyplnit kontaktní údaje a odeslat formulář níže.

Dohodneme si podmínky spolupráce

Zavoláme Vám, nebo se ozveme e-mailem, probereme detaily možné spolupráce a připravíme nabídku.

Pustíme se do práce

Pokud se rozhodnete využít našich služeb, uděláme vše pro úspěšné vyřešení vašeho případu.

S čím potřebujete pomoci*

Vaše jméno a příjmení*

Váš telefon*

Ulice a č.p., město*

Váš e-mail*

Poptávám placenou právní službu a potvrzuji, že souhlasím s podmínkami poskytování právních služeb

Přečtěte si, jak nakládáme s osobními údaji zde.