Opatření pro udržitelné stavitelství: Jak na úkryty pro netopýry

Přinášíme další díl ze série článků „Opatření pro udržitelné stavitelství“, v rámci které vám každý týden představujeme pro inspiraci jeden vybraný prvek modrozelené infrastruktury s přesahem do energetiky. V článku najdete krátký popis opatření a jeho přínosů, příklad ukázkové realizace a právní kontext - tedy na co je dobré myslet z právního hlediska a jaké kroky musíte podniknout. Opatření jsou součástí e-booku Bold Future, který si můžete celý zdarma stáhnout. Tento týden se zaměříme na úkryty pro netopýry.

Jak na úkryty pro netopýry

Netopýr je zákonem chráněný živočišný druh, právní ochraně podléhají také netopýry užívaná sídla – a to jak přirozená,tak umělá. Při každé rekonstrukci stavby je třeba prověřit výskyt zvláště chráněných druhů živočichů, jako jsou netopýři. Pokud se ve stavbě nacházejí, je nutné požádat orgán ochrany přírody (většinou odbor životního prostředí krajského úřadu) o výjimku z některých podmínek ochrany těchto živočichů, aby bylo možné pokračovat ve stavebních pracích.
 
Orgán ochrany přírody může zjednodušit proces tím, že opatřením obecné povahy dopředu upraví podmínky pro rekonstrukci vytipovaných staveb vhodných k hnízdění chráněných živočichů. Podmínky mohou zahrnovat např. ponechání odkrytých větracích průduchů nebo náhradní řešení prostřednictvím instalace speciálních budek.
 
Pokud chce vlastník domu realizovat toto opatření na své fasádě, nepotřebuje k tomu žádné povolení, ledaže by jeho dům byl památkově chráněný. V takovém případě by potřeboval souhlasné závazné stanovisko orgánu státní památkové péče.

Co je to podpora drobné fauny

  • Cílená podpora drobné fauny je ve městech důležitá.
  • Vedou k ní opatření jako hmyzí domky, ptačí budky nebo nálepky siluet dravců na velkých prosklených plochách.
  • Konkrétním příkladem mohou být i úkryty pro netopýry.
  • Ti jsou zvláště chráněnými druhy a zejména při rekonstrukcích na ně musíme pamatovat.
  • Budky pro netopýry je možné instalovat na fasády, nebo integrovat do zateplení fasády, případně přímo do stěny.
  • Netopýři pro člověka nepředstavují žádné nebezpečí nebo problémy, naopak jsou užiteční lovem hmyzu.
  • Jeden netopýr zvládne ulovit až 3000 komárů za noc.
  • Ve fasádě integrované netopýří budky jsou navíc velmi nenápadné.

Realizace: Bytový dům na sídlišti Bělidla, Bystřice pod Hostýnem

             
  • Investor: Společenství vlastníků jednotek, Stavební bytové družstvo NOVOSADY
  • Více informací

Uvažujete o instalaci úkrytů pro netopýry?

Propojíme vás s technologickými a dotačními partnery, zasmluvníme modrozelená opatření, nabídneme právní expertízu ve vazbě na územní plán a (nový) stavební zákon.

Obraťte se na nás

Ozvěte se nám. Jsme Váš partner pro správná rozhodnutí

Poskytnete nám základní informace

Stačí stručně popsat situaci, kterou právě řešíte, vyplnit kontaktní údaje a odeslat formulář níže.

Dohodneme si podmínky spolupráce

Zavoláme Vám, nebo se ozveme e-mailem, probereme detaily možné spolupráce a připravíme nabídku.

Pustíme se do práce

Pokud se rozhodnete využít našich služeb, uděláme vše pro úspěšné vyřešení vašeho případu.

S čím potřebujete pomoci*

Vaše jméno a příjmení*

Váš telefon*

Ulice a č.p., město*

Váš e-mail*

Poptávám placenou právní službu a potvrzuji, že souhlasím s podmínkami poskytování právních služeb

Přečtěte si, jak nakládáme s osobními údaji zde.