Hledáte dodavatele energie? Čtěte na co si dát pozor

S ukončením činnosti dodavatele energie Bohemia Energy nyní jeho zákazníci řeší, od koho a za jakých podmínek energii odebírat. Na co si dát pozor shrnují Frank Bold Advokáti.

Při sjednávání nové smlouvy u dodavatele energie se klienti potřebují rozhodnout:

 • zda si přejí uzavřít smlouvu na dobu určitou za dodavatelem nabízených cenových podmínek

 • zda souhlasí se smlouvou na dobu neurčitou, kterou mohou obě strany jednodušeji vypovědět, a ověřit si, jaká je výpovědní doba i smluvní podmínky výpovědi,

 • jestli chtějí fixovat cenu elektřiny a zda jsou dodavatelé, kteří takový produkt nabízí.

Ze zpráv v médiích momentálně vyplývá, že Bohemia Energy zmátla mnohé klienty tím, že nabízela fixovanou cenu elektřiny a současně si vymínila možnost kdykoliv smlouvu vypovědět. Cena elektřiny pak nebyla fixovaná způsobem, který je běžný, protože se společnost nezavázala dodávat zákazníkovi elektřinu po pevně stanovenou dobu za cenu uvedenou ve smlouvě bez ohledu na výkyvy cen na trhu. 

Podle směrnice o společných pravidlech pro vnitřní trh s elektřinou (IEMD) je zákazník oprávněn i předčasně vypovědět smlouvu uzavřenou na dobu určitou, a to z důvodu změny dodavatele elektřiny. Dodavatelé jsou oprávněni předem definovat ve smlouvách přiměřené smluvní pokuty pro případy takových předčasných ukončení smluv. Byť je ustanovení v současnosti účinné a lze je aplikovat, nebylo bezpochyby vtěleno do smluv Bohemia Energy a neopravňuje dodavatele k postupu, jakého jsme svědky v případě Bohemia Energy.

Doporučujeme zákazníkům soustředit se kromě cenových podmínek i na dobu uzavření smlouvy, podmínky skončení smluvního vztahu a smluvní sankce. 

Současně platí, že je třeba, aby si dosavadní klienti vybrali svého dodavatele a uzavřeli s ním novou smlouvu do 6 měsíců ode dne skončení vztahu s Bohemia Energy.

Jak najít vhodného dodavatele energie?

Relevantní je kalkulátor, který zohledňuje všechny potřebné informace rozhodující pro výpočet nákladů na elektřinu, tedy rozlišuje domácnosti a firmy, kraj, ve kterém se nachází, spotřebu dle vyúčtování elektřiny nebo odhadem dle počtu lidí v domácnosti či ve firmě a zásadními spotřebiči, které využívají, hodnotu jističe včetně proudové hodnoty a eventuálně počtu fází.

Podrobně a přehledně je zpracovaný kalkulátor na serveru TZB-info. Informace a porovnání získáte hned po doplnění údajů, aniž by bylo potřeba zadávat své kontaktní údaje, jak je tomu u jiných kalkulátorů. Více strohý je kalkulátor na webu Energetického regulačního úřadu. 

Co by nová smlouva měla obsahovat

Smlouva musí být jasná, srozumitelná a nabízené služby nesmí být označeny klamavým způsobem, a to ani ve smlouvě, žádné její součásti (všeobecné obchodní podmínky, ceníky) ani v průvodní komunikaci, která uzavření smlouvy předchází.

Smlouva musí obsahovat:

 • technické údaje jako výčet odběrných míst, rezervovaný příkon, typ měření,

 • cenu nebo určení výpočtu ceny,

 • způsoby úhrady plateb za dodávku elektřiny a související služby, 

 • délku výpovědní doby (nejvýše 3 měsíce, která začíná prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi, jedná-li se o smlouvu na dobu neurčitou), 

 • oprávnění zákazníka odstoupit od smlouvy v případě neplnění smluvních povinností dodavatelem nebo pokud nesouhlasí s navrhovanou změnou smluvních podmínek, 

 • způsoby vyrozumění zákazníka o navrhované změně smluvních podmínek,

 • způsob poučení o právu zákazníka odstoupit od smlouvy,

 • dobu trvání smluvního závazku, 

 • opatření přijímaná při předcházení stavu nouze, ve stavu nouze a odstraňování následků stavu nouze v případě zákazníka, který tuto smlouvu uzavírá pro odběr elektřiny ze zařízení distribučních soustav s napětím do 1 kV s hodnotou jističe před elektroměrem 200 A a vyšší,

Smlouvy zpravidla odkazují na všeobecné obchodní podmínky dodavatele a ceníky. Tyto jsou součástí smluv, a je proto nutné, abyste  oběma dokumentům porozuměli. 

Všeobecné obchodní podmínky musí být srozumitelné a nesmí obsahovat pro zákazníky žádná překvapivá ustanovení. Vedle toho musí všeobecné obchodní podmínky zapracovávat opatření na ochranu spotřebitele jako je kontrolní seznam evropského spotřebitele a mimosoudní řešení případného sporu.

Termínované fixní smlouvy versus smlouvy na dobu neurčitou

Dostupné prognózy vývoje cen elektrické energie na konci roku 2021 a pro rok 2022 počítají s dalším růstem cen a nedávají odpověď na otázky, co a kdy situaci zlepší.  Za takové situace doporučuji volit produkt s fixací ceny na přesně uvedenou dobu. Je otázka, zda jsou takové produkty ještě v nabídce a na jaké úrovni dodavatelé ceny fixují. Jednejte proto rychle, dokud takové nabídku na trhu jsou. 


Řešíte přechod k novému dodavateli energie?

Celým procesem Vás provedeme, smlouvy projdeme a upozorníme Vás na problematická místa. 

Obraťte se na nás

Ozvěte se nám. Jsme Váš partner pro správná rozhodnutí

Poskytnete nám základní informace

Stačí stručně popsat situaci, kterou právě řešíte, vyplnit kontaktní údaje a odeslat formulář níže.

Dohodneme si podmínky spolupráce

Zavoláme Vám, nebo se ozveme e-mailem, probereme detaily možné spolupráce a připravíme nabídku.

Pustíme se do práce

Pokud se rozhodnete využít našich služeb, uděláme vše pro úspěšné vyřešení vašeho případu.

S čím potřebujete pomoci*

Vaše jméno a příjmení*

Váš telefon*

Ulice a č.p., město*

Váš e-mail*

Poptávám placenou právní službu a potvrzuji, že souhlasím s podmínkami poskytování právních služeb

Přečtěte si, jak nakládáme s osobními údaji zde.