Vídeňská čtvrť Aspern Seestadt inspiruje důrazem na životní prostředí a energetiku

V roce 2020 skončila první fáze výstavby nové ambiciózní čtvrti Aspern Seestadt v jižní části Vídně. Historie přestavby tohoto původně 240 hektarového polního letiště začala schválením plánu vídeňskou městskou radou v roce 2007. Koncepce výstavby nové čtvrti z pera Švéda Johannese Tovatta má po dokončení plánovaném na rok 2028 zajistit kvalitní moderní bydlení pro 20 tisíc obyvatel. Vzniknout zde má stejné množství pracovních míst.

Proces tvorby strategie v letech 2005 až 2007 zahrnoval také několik projednání s veřejností. Obyvatelé byli informováni na několika výstavách a měli příležitost pomoci hlavní plán formovat. Při výběru plánovacího týmu i na následujících seminářích zastupovali zájmy populace tři „místní odborníci“. Pokud pak došlo na rozhodování o variantách, byla přizvána opět veřejnost.

„Naší ambicí bylo vytvořit Masterplan, který dá vzniknout ulicím a veřejným prostorům, které jsou veřejné ze své podstaty, lidské, živé, intimní a bezpečné," uvedl Johannes Tovatt, hlavní plánovač pro Aspern Seestadt.

Výstavba čtvrti probíhá formou partnerství veřejného a soukromého sektoru. Developerem je společnost Wien 3420 Aspern Development AG, jejímiž společníky jsou jak město, tak i stát a finanční instituce. O realizaci jednotlivých staveb pak soutěží různí dodavatelé, přičemž musí splnit všechna přísně nastavená kritéria. Na to dohlíží nezávislá komise. Pokud by se stalo, že tato kritéria nebudou splněna, může město dokonce vykoupit pozemek zpět.

Cílem je vybudovat novou městskou čtvrť nazvanou podle centrálního uměle vytvořeného jezera o rozloze 5 ha. Návrh počítá s velkým podílem veřejných prostranství, konkrétně jde o 50 % ploch. Téměř 25 % území tvoří zeleň a zpevněné plochy jsou koncipovány tak, aby umožňovaly zasakování dešťové vody. Ani dešťová voda ze střech se z lokality neztrácí, ale zasakuje se v systému vsaků a průlehů.

Město krátkých vzdáleností

Celkově je urbanismus v projektu Aspern Seestadt zacílený na kvalitu městského prostoru: počítá se s podílem individuální automobilové dopravy do 20 % a podzemním komunálním parkováním pro 1900 aut v šesti hromadných podzemních garážích. Všude ve čtvrti je rychlost automobilů omezena na 30 km/h. Vzhledem k očekávanému nástupu autonomní mobility a s ním potenciálně souvisejícím poklesem potřeby individuálních parkovacích míst jsou však i parkovací prostory navrženy jako adaptabilní na jiné využití. Promyšlený je i takový detail jako energeticky úsporné přirozené odvětrání parkování. Parkoviště jsou majetkem developerů a ti z výnosů musí odvádět určitou část prostředků na podporu bikesharingů a carsharingů, které jsou ve čtvrti bohatě zastoupené.

Aspern je budován jako čtvrť zaměřená na inovace a výzkum a tomu odpovídá i právě probíhající testování autonomního autobusu. Klíčová je nová linka U-bahn s dobrou návazností na zbytek sítě městské hromadné dopravy a několik autobusových linek. Čtvrť je koncipována jako „město krátkých vzdáleností“, s výraznou podporou pěší a cyklistické dopravy a promyšleným mixem městských domů s podporou drobného podnikání v parteru.

Životní prostředí na prvním místě

Důraz na environmentální aspekty, respektive mitigaci a adaptaci na změnu klimatu, se promítl hned do první fáze demolice bývalého letiště. Recyklován byl beton z demolice (600 tisíc tun), čímž bylo ušetřeno 220 tisíc jízd nákladních aut, a tím i emise CO2 (4950 tun). Všechny budovy jsou navrženy jako nízkoenergetické nebo energeticky pasivní. Již v roce 2012 byla postavena první energeticky plusová budova, tzv. Aspern IQ. Urbanismus ve čtvrti výrazně připomíná strukturu tradičního evropského města s křivolakými uličkami a často malými odstupy budov. Pro rekreaci slouží zóny na břehu umělého jezera přímo uprostřed nově budované čtvrti. Návrh nezapomíná ani na biokoridory do okolní krajiny.

Energetické aspekty budov

Každý dům je navržen pro maximální využití solárních zisků. Většina vytápění je řešena centrálním zásobováním teplem, které je ve Vídni velmi rozšířené. Ploché střechy jsou většinou zamýšleny jako vegetační, podmínkou realizace pro developery byla i příprava na případné osazení solárními kolektory. Některé budovy včetně školních dokonce dosáhly zlatého standardu ÖGNB Rakouské rady pro udržitelné budovy. Na vybraných budovách lze nalézt vertikální zahrady.

„Ani velmi kvalitní plánování samo o sobě nezajistí novou, životem pulsující městskou čtvrť. K tomu je zásadně potřebná intenzivní spolupráce všech relevantních hráčů,“ říká Christine Spiess, vedoucí projektu Aspern Seestadt na vídeňské radnici.


Zvažujete stavební projekt s důrazem na ohled k životnímu prostředí a energetické úspornosti?

Probereme s Vámi konkrétní možnosti a poradíme Vám nejvhodnější řešení. Propojíme Vás s těmi správnými partnery pro realizaci projektů nebo získání dotace na modrozelenou infrastrukturu.

Ozvěte se nám. Jsme Váš partner pro správná rozhodnutí

Poskytnete nám základní informace

Stačí stručně popsat situaci, kterou právě řešíte, vyplnit kontaktní údaje a odeslat formulář níže.

Dohodneme si podmínky spolupráce

Zavoláme Vám, nebo se ozveme e-mailem, probereme detaily možné spolupráce a připravíme nabídku.

Pustíme se do práce

Pokud se rozhodnete využít našich služeb, uděláme vše pro úspěšné vyřešení vašeho případu.

S čím potřebujete pomoci*

Vaše jméno a příjmení*

Váš telefon*

Ulice a č.p., město*

Váš e-mail*

Poptávám placenou právní službu a potvrzuji, že souhlasím s podmínkami poskytování právních služeb

Přečtěte si, jak nakládáme s osobními údaji zde.