Stavební projekty ve vysokém standardu mohou do území přinést konkrétní pozitivní změny

Pokud budou konkrétní projekty a realizace umisťované do území ve vysokém standardu, mohou v návaznosti na koncepce, územní plány a smlouvy přinést konkrétní změny. Právě tady se v praxi aplikují vhodné prvky modrozelené infrastruktury, které napomáhají adaptaci na změny klimatu a mohou přinést přidanou hodnotu pro uživatele nových budov i občany obce. Developerům zase nabízí dlouhodobou návratnost investic do udržitelných technologií a prvků.

Rádi s vámi probereme konkrétní možnosti a navrhneme nejvhodnější řešení pro vybraný stavební projekt. Obraťte se na nás.

  • Energeticky plusová výstavba. Pasivní domy jsou dobrým standardem. Trendem je posouvat se k energeticky plusové výstavbě, vyrábět si vlastní zelenou energii a více energie vytvořit než spotřebovat. Základem je požadavek na nízkou energetickou náročnost budov a jejich efektivní provozování. Většinou pak objekt zahrnuje vlastní obnovitelný zdroj energie a zapojení do chytře řízeného microgridu.

  • Dobré hospodaření s vodou. Zelené střechy, zasakovací zpevněné povrchy, zasakovací biotopy, malé vodní plochy a zadržování dešťové vody pro další využití na místě jsou způsobem, jak minimalizovat odtok dešťové vody do kanalizace, ponechávat ji v přírodě nebo ji zužitkovat místo pitné vody. Šetřit s pitnou vodou může pomoci také využití šedé vody pro technické účely, jako je splachování.

  • Příjemné mikroklima v ulici, čtvrti, městě. Výstavba a urbanistické řešení může přispět ke zlepšení mikroklimatu i v horkých letních dnech, a to pomocí vhodné orientace budov, odrazivých fasád a střech, výsadby vhodných stromů, parkovými úpravami s vodními plochami, zelenými fasádami a popínavými rostlinami, živými ploty a vhodně zvoleným stíněním (žaluziemi, markýzami, pergolami a jinými opatřeními).

  • Živá komunita. Větší projekty jako nové ulice nebo čtvrti jsou prostorem, kde je vhodné pamatovat na dobrou infrastrukturu a místo pro chodce i cyklisty, veřejná prostranství, která podpoří aktivní život a setkávání lidí, nebo spojovací prvky, jako jsou komunitní zahrady či centra.

  • Biotopy. Důležitá je i rozumná podpora biodiverzity. Začít je možné integrací úkrytů pro hmyz, ptáky nebo netopýry do budov a vnějších prostor. Je vhodné promyslet plán údržby zelených ploch a nechávat jich část v extenzivním režimu.

  • Chytrý facility management. Součástí projektu může být i udržitelný plán následné péče o budovy a venkovní prostory, který může například počítat s využitím odbouratelných čisticích prostředků, fázovým kosením venkovních trávníků nebo zavlažováním dešťovou vodou.

Certifikovat. A jak?

Mezinárodně uznávaná certifikace budov, jako je LEED nebo BREEAM, osvědčuje využití dobré praxe při stavbě a provozu budov z hlediska jejich příspěvku k udržitelnosti a dopadu na životního prostředí, což mimo jiné znamená i snížení provozních nákladů. Developerům přináší možnost nabídnout vyšší přidanou hodnotu, uživatelům garantuje kvalitní prostředí pro bydlení nebo práci.

Systémy certifikací reagují na to, jak se různé technologie osvědčují v praxi. V průběhu času se mění i parametry, podle kterých se hodnotí. Ne vždy tak musí být vyšší stupeň certifikace ve všech parametrech lepší než stupeň nižší. Například při zadávání veřejných zakázek proto nemusí být nejvýhodnější zadávat do požadavků konkrétní stupeň certifikace.

 

Chytré nástroje

S pomocí expertů je dnes možné namodelovat různé varianty umístění a realizace výstavbových projektů z hlediska osvitu, proudění vzduchu, teplot povrchů nebo dopadů stínění a předem projekt designovat tak, aby dosáhl co nejvyšších energetických úspor i příjemného mikroklimatu v okolí.


Zvažujete výstavbu projektu ve vysokém standardu?

Možnosti konkrétního projektu s Vámi rádi probereme a pomůžeme Vám zvolit nejvhodnější řešení.

Obraťte se na nás

Ozvěte se nám. Jsme Váš partner pro správná rozhodnutí

Poskytnete nám základní informace

Stačí stručně popsat situaci, kterou právě řešíte, vyplnit kontaktní údaje a odeslat formulář níže.

Dohodneme si podmínky spolupráce

Zavoláme Vám, nebo se ozveme e-mailem, probereme detaily možné spolupráce a připravíme nabídku.

Pustíme se do práce

Pokud se rozhodnete využít našich služeb, uděláme vše pro úspěšné vyřešení vašeho případu.

S čím potřebujete pomoci*

Vaše jméno a příjmení*

Váš telefon*

Ulice a č.p., město*

Váš e-mail*

Poptávám placenou právní službu a potvrzuji, že souhlasím s podmínkami poskytování právních služeb

Přečtěte si, jak nakládáme s osobními údaji zde.