Zásady spolupráce mezi městem a investory zajistí kvalitní výstavbu na území obce

Zásady pro developery přináší obci možnost jednat s developery transparentně a rovnoprávně a tak, aby zajistila kvalitní výstavbu na svém území. Dokument může pomoct zajistit jasnou, transparentní a férovou spolupráci mezi obcemi a investory při realizaci projektů na jejich území.

 • Obec ve veřejném dokumentu deklaruje, jaké má potřeby ohledně veřejné infrastruktury (včetně modrozelené) a rozvoje území obce a jakou věcnou nebo finanční součinnost ze strany stavebníků k tomu potřebuje.

 • Stavebníkům, kteří budou postupovat podle zásad, a budou se tak podílet na naplnění potřeb obce a zmírňování dopadů jejich staveb, nabízí obec součinnost při realizaci jejich projektů.

 • Omezuje se prostor pro klientelistické zvýhodňování některých stavebníků a diskriminování jiných. V zásadách jsou předem jasně nastavená pravidla, postupy a existují vzorové smlouvy.

Zásady spolupráce pro vás navrhneme na základě toho, co konkrétně je nutné ve vašem městě řešit a jak si výstavbu představujete do budoucna.

Proč to dává smysl?

Obce a města se potýkají se specifickými problémy, jako je sucho, zhoršené ovzduší, horko ve městech v letních měsících, špatná dopravní infrastruktura, nezastavěné proluky nebo nedostatek míst v mateřských školách.

Nová výstavba a rozvoj může tyto problémy buď prohloubit, anebo, když se bude dělat dobře, přispět k jejich řešení. V takovém případě je fér, aby se obec bavila s přicházejícími investory o tom, jakým způsobem se budou na řešení podílet.

Požadavky měst a obcí by měly

 • vycházet z jejich reálných problémů,

 • opírat se o programové a koncepční dokumenty, které s těmito problémy a jejich řešením strategicky pracují,

 • být odůvodněné doložitelnými náklady na zajištění potřebné veřejné infrastruktury nebo veřejné služby,

 • být přiměřené a odpovídající velikosti a dopadu plánovaného stavebního záměru.

Zelená pro vyšší standard

Progresivní zásady spolupráce můžou podpořit všechny stavebníky, kteří zrealizují svůj projekt v určitém ekologickém a udržitelném standardu, využijí brownfieldy nebo proluky namísto staveb na zelené louce, nebo doplní svůj projekt kompenzačními opatřeními v okolí.

Smlouvy na konkrétní projekty

To jsou smlouvy na konkrétní projekty uzavřené mezi obcí a stavebníkem. Stanovují podrobné parametry záměru a závazky stavebníka i obce. Jsou prostorem k upřesnění projektu, výše finančního příspěvku, věcného plnění formou výstavby veřejné infrastruktury nebo adaptačních opatření, která mají být realizovaná.

Takovou smlouvu může obec s investorem uzavřít, i když nevydala zásady spolupráce. Pokud se však chce chovat transparentně, předvídatelně a nediskriminačně, měla by zásady spolupráce přijmout, neboť to odpovídá principům, které od obcí při správě jejich majetku vyžaduje i Ústavní soud.

Vzorové smlouvy o spolupráci, které vycházejí ze zásad spolupráce s investory, zveřejnilo například město Říčany, Jihlava nebo Mnichovo Hradiště.

Plánovací smlouva podle stavebního zákona

Některé projekty nelze uskutečnit bez vybudování nové nebo úpravy stávající veřejné dopravní a technické infrastruktury, jako jsou cesty nebo kanalizace. V takovém případě stavební úřad nesmí vydat územní rozhodnutí, dokud stavebník neuzavře tzv. plánovací smlouvu s vlastníkem této infrastruktury, zpravidla s obcí. V tu chvíli je smlouva nutností.

Dohoda na vybudování potřebné infrastruktury může a nemusí být součástí širší smlouvy o spolupráci. I v případě, že je uzavírána třeba jen smlouva na vybudování cesty, je vhodné myslet na související prvky modrozelené infrastruktury, jakou jsou vsakovací pásy zeleně pro dobré hospodaření s dešťovou vodou.

Aby to dobře dopadlo:

 • Investor by se měl ve smlouvě vždy zavázat k tomu, že zajistí, aby jeho případný právní nástupce převzal závazky ze smlouvy o spolupráci s obcí. Jinak by měl obci nahradit vzniklou škodu.

 • Důležité závazky je vhodné zajistit například bankovní zárukou nebo utvrdit smluvní pokutou.

 • U zásadních projektů je důležité myslet na obyvatele a včas jim představit projekty, které chce obec podpořit a investor realizovat. A to ideálně v době, kdy je ještě možné legitimní požadavky a zajímavé nápady v projektu zohlednit.

Může z toho být veřejná zakázka

Město se může chtít na projektu podílet, třeba vybudovat příjezdovou cestu nebo místní park a hřiště společně s investorem. I kdyby zapojení obce spočívalo jen v úhradě části nákladů, dodavatele bude potřeba vybrat ve výběrovém řízení, protože půjde o veřejnou zakázku.

Nebo se může město chtít s investorem domluvit, že když vybuduje hřiště a upraví veřejné prostranství, město mu za to převede do vlastnictví svůj pozemek, který souvisí s jeho projektem. Opět je třeba vzít do hry zákon o zadávání veřejných zakázek.

Materiály ke stažení

 • Benefity, které zásady přináší, využije velké město i menší obce. Právě pro ně jsme ve Frank Bold připravili vzor zásad, který je k dispozici ke stažení zdarma.

Registrovat se a stáhnout vzorové zásady zdarma

 • Zásady spolupráce s investory mohou být zajímavým tématem pro blížící se komunální volby, pro programové tvůrce jsme proto připravili praktický informační leták. 

Stáhnout leták: Zásady jako volební téma


Zvažujete pořízení zásad pro spolupráci s investory?

Probereme s Vámi konkrétní situaci a podmínky, které jsou pro další výstavbu na území obce důležité a zapracujeme je do klíčového dokumentu pro další rozvoj.

Obraťte se na nás

Ozvěte se nám. Jsme Váš partner pro správná rozhodnutí

Poskytnete nám základní informace

Stačí stručně popsat situaci, kterou právě řešíte, vyplnit kontaktní údaje a odeslat formulář níže.

Dohodneme si podmínky spolupráce

Zavoláme Vám, nebo se ozveme e-mailem, probereme detaily možné spolupráce a připravíme nabídku.

Pustíme se do práce

Pokud se rozhodnete využít našich služeb, uděláme vše pro úspěšné vyřešení vašeho případu.

S čím potřebujete pomoci*

Vaše jméno a příjmení*

Váš telefon*

Ulice a č.p., město*

Váš e-mail*

Poptávám placenou právní službu a potvrzuji, že souhlasím s podmínkami poskytování právních služeb

Přečtěte si, jak nakládáme s osobními údaji zde.