Modrozelená infrastruktura: cesta jak odbrzdit stagnující městskou výstavbu

157. místo ze 190 zemí světa v rychlosti povolování staveb.Tak Českou republiku vyhodnotila Světová banka ve svém žebříčku Doing Business, vydaném v roce 2019. ČR je v rychlosti povolování staveb nejhorší ze všech zemí OECD. Příčinou je nepřehledný systém povolování stavebních záměrů. V České republice se díky tomu staví velice málo. Na vině však není jen byrokracie. Hledání shody při rozvoji území se rodí v českých městech těžko. 

Jednou z možných cest je aktivní podpora udržitelného a ohleduplného rozvoje území, a to jak ze strany samospráv, tak ze strany developerů. Samosprávy, které chtějí aktivně podporovat udržitelný rozvoj svého území a jeho adaptaci na změny klimatu, k tomu mají řadu právních nástrojů. Od dobře zpracovaných koncepcí a strategických dokumentů přes kvalitní územní plánování až po zásady spolupráce s investory a developerské smlouvy.

Právě zásady spolupráce mezi městy a investory dávají prostor najít společnou řeč s developery, kteří do území přicházejí. Pozitivní budoucnost začneme tvořit, když se samosprávy i developeři naučí spolupracovat s motivací smysluplného udržitelného rozvoje s respektem k přírodním zdrojům a životnímu prostředí. Frank Bold Advokáti představují příklady, jak lze modrozelenou infrastrukturu v obci využít.

Adaptace na změny klimatu a modrozelená infrastruktura

Modrozelená infrastruktura není ve stávajících právních předpisech nijak definována. Někdy je chápána jako úzký okruh opatření v oblasti hospodaření s dešťovou vodou, případně ještě zahrnuje zeleň v ulicích. Význam tohoto pojmu je nicméně mnohem širší.

Modrozelenou infrastrukturu jsme v publikaci BOLD FUTURE definovali jako mozaiku vzájemně provázaných opatření pro zajištění zdravého životního prostředí ve městech a obcích, které budou schopné přizpůsobovat se nepředvídatelným dopadům globální klimatické změny.

Základem je zeleň a voda

Hospodaření s dešťovými vodami, které vede k řešení problému se suchem i k omezení spotřeby pitné vody, je důležitým základem modrozelené infrastruktury. Druhým stavebním kamenem je zeleň ve městech, která pohlcuje uhlík, zlepšuje kvalitu ovzduší, zpříjemňuje mikroklima, pomáhá řešit horko ve městech a napomáhá odstínění hluku i lepší kvalitě bydlení.

Tepelné ostrovy

Kvůli akumulaci tepla může být městské mikroklima až o několik stupňů teplejší než v okolní krajině. V obdobích veder to může vést k vážným zdravotním komplikacím mnoha lidí. A právě nejrůznější opatření modrozelené infrastruktury jsou účinným nástrojem pro omezení přehřívání měst. Kromě zeleně ve formě parků, stromů, zelených fasád nebo střech můžou pomoci vodní prvky nebo i vhodná povrchová úprava fasád budov. U nových sídelních celků je vždy základem kvalitní plánování rozvržení zástavby. Dnes již můžeme různé varianty a jejich dopad na mikroklima modelovat a díky tomu stavět chytře.

Podpora biodiverzity

Pod modrozelenou infrastrukturu můžeme zahrnout i opatření, která vedou samostatně nebo při plnění jiných funkcí k podpoře biodiverzity v městském prostředí. Jsme přesvědčeni, že promyšlená podpora diverzity živočichů a rostlin bude postupně doceněna. Může podpořit odolnost městského prostředí vůči klimatickým změnám a také pomoci s regulací nevhodných nebo obtěžujících druhů. A to místo prvoplánové likvidace, nebo preventivních opatření, které jsou vytržené z biologických souvislostí a často mají významné negativní vedlejší efekty.

Zelená infrastruktura a nový stavební zákon

Nový stavební zákon nově obsahuje definici „modrozelené infrastruktury” a její obecnou podporu v územním plánování jako nástroje pro efektivní hospodaření s vodou ve městech. Pokud zvažujete využít modrozelenou infrastrukturu v obci, obraťte se na nás. Připravíme pro vás vhodné řešení.

Na začátku je dobrá strategie

Adaptační strategie a modrozelené metodiky

Vláda v roce 2017 přijala Národní akční plán adaptace na změnu klimatu. Národní akční plán se zaměřil na identifikaci opatření, která povedou k řešení nejvíce problematických oblastí, jako jsou dlouhodobé sucho, povodně a přívalové povodně, zvyšování teplot nebo extrémní meteorologické jevy a přírodní požáry. Úkoly Národního akčního plánu jsou směřovány hlavně do gesce ministerstev, přesto může být plán zdrojem inspirace a strategickým podkladem i pro samosprávu.

Kraje, města a obce si mohou vytvářet vlastní strategické a koncepční dokumenty, které jim pomohou s adaptací na změny klimatu a řešením problémů, jako je sucho, tepelné ostrovy, špatné hospodaření s vodou či nevyhovující mikroklima ve městech. Řada z adaptačních opatření přitom spadá do kategorie modrozelené infrastruktury.

V další úrovni podrobnosti stojí už konkrétně zaměřené podklady, studie a metodiky, jako jsou studie odtokových poměrů, strategie hospodaření s dešťovou vodou nebo metodiky aplikace modrozelené infrastruktury na území měst a obcí.

Další koncepce

Přispět k řešení adaptace na změny klimatu a zlepšit životní prostředí v aglomeracích může i aktivní práce s dalšími koncepčními dokumenty. Některé z nich, jako Programy zlepšování kvality ovzduší vyhlašované Ministerstvem životního prostředí, jsou právně závazné. Například plánování a podpora výsadby zeleně ve městě nebo prosazování opatření, jakými jsou zelené střechy a fasády, mohou významně přispět ke snižování zátěže emisemi pevných částic. Současně také přispívají k řešení dalších problémů, jako jsou tepelné ostrovy ve městech.

Podklad pro správu území i zelené zadávání

Strategické dokumenty kraje se mohou promítnout do krajských zásad územního rozvoje, kterými se musí řídit územní plány měst a obcí. Strategické dokumenty měst a obcí jsou přímým podkladem pro jejich územní plány. Vedle toho jsou tyto koncepce důležité také pro kvalitní zelené veřejné zadávání s požadavky na modrozelenou infrastrukturu, dobrou správu vlastního majetku nebo podporu kvalitních investorských projektů na území samosprávných celků


Uvažujete o využití prvků modrozelené infrastruktury ve Vaší obci?

Probereme s Vámi konkrétní možnosti a poradíme Vám nejvhodnější řešení pro obec. Propojíme Vás s těmi správnými partnery pro realizaci projektů nebo získání dotace na modrozelenou infrastrukturu

Obraťte se na nás

Ozvěte se nám. Jsme Váš partner pro správná rozhodnutí

Poskytnete nám základní informace

Stačí stručně popsat situaci, kterou právě řešíte, vyplnit kontaktní údaje a odeslat formulář níže.

Dohodneme si podmínky spolupráce

Zavoláme Vám, nebo se ozveme e-mailem, probereme detaily možné spolupráce a připravíme nabídku.

Pustíme se do práce

Pokud se rozhodnete využít našich služeb, uděláme vše pro úspěšné vyřešení vašeho případu.

S čím potřebujete pomoci*

Vaše jméno a příjmení*

Váš telefon*

Ulice a č.p., město*

Váš e-mail*

Poptávám placenou právní službu a potvrzuji, že souhlasím s podmínkami poskytování právních služeb

Přečtěte si, jak nakládáme s osobními údaji zde.