Zlom v kauze elektroměry - soud zrušil rozhodnutí SEI ve věci uvedení FVE do provozu

Důležitý rozsudek nejen pro elektrárnu v Albrechticích, ale pro řadu dalších fotovoltaik, jejichž datum uvedení do provozu je zpětně zpochybňováno.

Nejvyšší správní soud vyhověl kasační stížnosti společnosti DETOA Albrechtice s.r.o., která provozuje fotovoltaickou elektrárnu o výkonu 60 kW, a zrušil rozsudek Městského soudu v Praze. Pražský městský soud dal v tomto rozsudku za pravdu Státní energetické inspekci (SEI), která společnosti DETOA Albrechtice s.r.o. uložila pokutu ve výši 237 600 Kč za neoprávněné pobírání podpory pro výrobny uvedené do provozu v roce 2010. Po rozsudku v případu Solar Černilov se tak jedná o již druhý letošní rozsudek Nejvyššího správního soudu týkající se elektroměrů. V tomto případě však došlo také ke zrušení samotného rozhodnutí Státní energetické inspekce o uložení pokuty.

Lze se domnívat, že Nejvyšší správní soud se neztotožnil s názorem Státní energetické inspekce a její rozhodnutí považoval za nezákonné,“ komentuje novou judikaturu Filip Nečas z advokátní kanceláře Frank Bold advokáti. Celý rozsudek doposud nebyl zveřejněn, o přesném důvodu, proč soud rozhodnutí SEI zrušil, tak můžeme zatím jenom spekulovat.

V nyní posuzovaném případě SEI po provedení kontroly ve výrobně společnosti DETOA Albrechtice s.r.o. dospěla k závěru, že jsou neoprávněně pobírány vyšší výkupní ceny pro výrobny uvedené do provozu v roce 2010. Podle názoru SEI je totiž k uvedení výrobny do provozu nutné, aby výrobna byla osazena elektroměrem, k čemuž u dané výrobny došlo až dne 18. 1. 2011. Městský soud, který se s tímto názorem SEI ztotožnil, navíc dodal, že k uvedení výrobny do provozu je dále nutné, aby výrobce uplatňoval nárok na podporu za elektřinu vyrobenou již v roce uvedení do provozu (tedy v roce 2010). K tomu bylo nutné, aby zaprvé tato elektřina byla naměřena, a zadruhé, aby existoval smluvní vztah mezi výrobcem a povinně vykupujícím (smlouva o podpoře). Nesplnění této druhé podmínky bylo dalším důvodem, proč městský soud shledal závěry SEI správnými. K uzavření smlouvy o podpoře totiž došlo až dne 27. 1. 2011 s účinky zpětně od 19. 1. 2011. Výrobce tak uplatňoval nárok na podporu za elektřinu vyrobenou až po tomto datu.

Informace o tom, že uvedený rozsudek Městského soudu v Praze včetně rozhodnutí Státní energetické inspekce byly zrušeny, je na stránkách Nejvyššího správního soudu uvedena bez bližšího vysvětlení, a je zveřejněno pouze zjednodušené znění rozsudku bez odůvodnění. Podrobnosti uvedeného rozhodnutí Nejvyššího správního soudu zjišťujeme a budeme o nich informovat na našich webových stránkách.

Zastoupení při kontrole SEI a ERÚ

 

Ozvěte se nám. Jsme Váš partner pro správná rozhodnutí

Poskytnete nám základní informace

Stačí stručně popsat situaci, kterou právě řešíte, vyplnit kontaktní údaje a odeslat formulář níže.

Dohodneme si podmínky spolupráce

Zavoláme Vám, nebo se ozveme e-mailem, probereme detaily možné spolupráce a připravíme nabídku.

Pustíme se do práce

Pokud se rozhodnete využít našich služeb, uděláme vše pro úspěšné vyřešení vašeho případu.

S čím potřebujete pomoci*

Vaše jméno a příjmení*

Váš telefon*

Ulice a č.p., město*

Váš e-mail*

Poptávám placenou právní službu a potvrzuji, že souhlasím s podmínkami poskytování právních služeb

Přečtěte si, jak nakládáme s osobními údaji zde.