Zelená energetika: zajímavá vize pro města, obce i komunity

Každé město a obec disponuje nějakým obecním majetkem, zpravidla jde o veřejné budovy, jako jsou úřady, školy, školky, technické služby, dopravní podniky nebo nemocnice. Všechny tyto budovy mají potenciál pro instalaci střešní (případně i fasádní) fotovoltaiky, která může pokrývat v určité míře jejich spotřebu. 

Kromě obecních budov může obec využít i nepoužívané obecní pozemky nebo brownfieldy, například k výstavbě větrné elektrárny nebo k umístění agrofotovoltaiky, která díky vysoké konstrukci umožňuje jak energetické, tak zemědělské využití půdy. Pro zajištění vytápění v obci i okolí může být využita například bioplynová stanice. Tyto obnovitelné zdroje energie lze v obcích využívat také prostřednictvím energetické komunity. V tomto článku proto Frank Bold Advokáti představují jak lze tuto možnost využít.

Obce a města si tak můžou postupně budovat vlastní energetická hospodářství, investovat do obnovitelných zdrojů energie a budovat si microgridy. Po legislativních změnách, které v blízkých letech budou muset přijít, zejména s umožněním virtualizace a snazším fungováním komunitní a komunální energetiky, budou moci zapojit své občany a získat do určité míry privilegované postavení na energetickém trhu.


Větrná elektrárna v Dardesheimu

Německá vesnice Dardesheim vybudovala na počátku 90.    let větrnou farmu o výkonu téměř 70 MW, kterou doplnila solárními elektrárnami. Cílem bylo učinit obec energeticky soběstačnou a přispět k hospodářskému rozvoji regionu. Členy energetického společenství se mohou stát pouze obyvatelé Dardesheimu, přičemž této příležitosti využilo 90 % z nich. Nejenže se tedy Dardesheim stal energeticky soběstačným, jeho obyvatelé navíc získali levnější elektřinu a podílejí se na zisku jejich komunitní elektrárny.


Větrná farma v německé vesnici Dardesheim

Evropský zimní balíček: blížící se změny

Zimní energetický balíček bude katalyzátorem proměny evropské energetiky směrem k decentralizaci a podpoře obnovitelných zdrojů. Jde o soubor evropských předpisů vydaných pod mottem „Čistá energie pro všechny Evropany“. Poslední předpisy z balíčku byly přijaty v roce 2019 a měly by být postupně členskými státy zaváděny do jejich právních systémů.

Česká republika je zatím s přípravou potřebných změn zákonů ve skluzu. Pokud bude ale nakonec zimní balíček do českého práva dobře a funkčně zaveden, podpoří rozvinutí energetických komunit, umožní spotřebitelům prodávat přebytky jimi vyrobené elektřiny do sítě za tržní ceny, otevře cestu pro fungování virtuálních komunit nebo peer-to-peer dodávek mezi výrobci a spotřebiteli. Na změny, které se zavedením zimního balíčku v českém prostředí můžou souviset, vás specialisté na energetické právo ve Frank Bold Advokáti připraví.


Komunitní energetika

V současnosti se lidé už mohou sdružit do spolků nebo družstev a společně investovat do výroben energie a bateriových úložišť, sdílet energii a prodávat přebytky. Čelí však velkému množství administrativních a technických překážek. Změnit to má pomalu připravovaný nový energetický zákon, který přinese úpravu energetických společenství podle požadavků evropského práva.

Zjednodušení by mělo umožnit prodej přebytků vyrobené elektřiny za tržní ceny bez potřeby licence na obchod s elektřinou. Skutečný posun pak přinese virtualizace a umožnění virtuálních komunit. V tom bude také velká příležitost pro obce, které se mohou stát centrem místních energetických společenství, a zajímavá obchodní příležitost pro developery.

 
Virtuální energetická komunita

Virtuální energetická komunita umožní propojení výroben a členů z řad obcí, investorů i domácností, kteří od sebe můžou být fyzicky značně vzdáleni, do jedné společné virtuální elektrárny. To, co je možné nyní realizovat ve formě microgridu napojeného na jedno odběrné místo při výstavbě nového bytového domu nebo čtvrti, bude do budoucna možné bez potřeby fyzického propojení odběratelů, například na území celé obce nebo mezi různými developerskými projekty.

Města se budou moct domluvit se svými obyvateli, společně investovat do výroben elektřiny z obnovitelných zdrojů, spořit na cenách elektřiny a ze zisků z prodeje případných přebytků hradit například provozní náklady výroben, obecní infrastruktury nebo investovat - například do dalšího zateplování budov. Developeři budou moci realizovat virtuální microgridy bez nutnosti investice do budování vedení a snadněji poskytovat energetické služby uživatelům jejich projektů.

Energetické společenství se virtuálně stane jedním odběrným místem, které bude dovnitř rozúčtovávat náklady na odběr nebo zisky z prodeje mezi své členy. Instalované chytré měření (smart metering) umožní všem odběratelům optimalizovat svoji spotřebu na základě aktuálního množství dostupné elektřiny a její ceny.

Velké dotační příležitosti a podpora

  • Nová zelená úsporám - rezidenční výstavba, podmínky budou známy v průběhu roku 2021, počítá se s rozpočtem asi 19 miliard Kč

  • Modernizační fond

    • RES+ - instalace nových nepalivových zdrojů obnovitelné elektřiny (větrné elektrárny, fotovoltaiky, tepelná čerpadla), počítá se s rozpočtem asi 58 miliard Kč

    • KOMUNERG – příprava energetických společenství, počítá se s rozpočtem asi 2 miliardy Kč

  • OP TAK – snižování energetické náročnosti v podnikatelském sektoru, počítá se s rozpočtem asi 80 miliard Kč do roku 2027

  • OP ŽP + Modernizační fond – snižování energetické náročnosti veřejných budov

  • Fond obnovy - transformace průmyslu a přechod na čistší zdroje energie, podpora elektromobility

  • Další zdroje jako Just Transition Fund pro regiony postižené těžbou a jiné


Uvažujete o využití komunitní energetiky?

Rádi s Vámi probereme vhodné možnosti a připravíme právní dokumentaci pro zvolený provozní model.

Obraťte se na nás

Ozvěte se nám. Jsme Váš partner pro správná rozhodnutí

Poskytnete nám základní informace

Stačí stručně popsat situaci, kterou právě řešíte, vyplnit kontaktní údaje a odeslat formulář níže.

Dohodneme si podmínky spolupráce

Zavoláme Vám, nebo se ozveme e-mailem, probereme detaily možné spolupráce a připravíme nabídku.

Pustíme se do práce

Pokud se rozhodnete využít našich služeb, uděláme vše pro úspěšné vyřešení vašeho případu.

S čím potřebujete pomoci*

Vaše jméno a příjmení*

Váš telefon*

Ulice a č.p., město*

Váš e-mail*

Poptávám placenou právní službu a potvrzuji, že souhlasím s podmínkami poskytování právních služeb

Přečtěte si, jak nakládáme s osobními údaji zde.