Zelená energetika nabízí energetickou soběstačnost i výhodnou investici

Energetika je dnes na úrovni samospráv a stejně tak v developerských projektech zatím málokdy uchopena koncepčně tak, aby se plně využil její potenciál, přitom ale může být zajímavou příležitostí i po ekonomické stránce. I když legislativně je kolem ní zatím spousta otázek, také díky dotačním titulům, jako je Modernizační fond, se aktuálně otevírá velká příležitost s ní začít.

Zpřísňování regulace bude navíc i developery stále více tlačit do udržitelných řešení včetně těch energetických. Na smysluplné propojení stavebních projektů se zelenou energetikou se Frank Bold Advokáti specializují. Důležité informace proto přinášíme v tomto článku.

Vyšší energetická efektivita budov, integrování obnovitelných zdrojů energie, aktivní začleňování prvků modrozelené infrastruktury do výstavby nových budov, komplexů a čtvrtí. To vše přestává být čistě hodnotovou otázkou nebo marketingovým tahákem a naopak se stává výrazným trendem, se kterým bude nutné do budoucna počítat.

  • Z klimatických závazků vyplývá tlak na postupnou větší regulaci výstavby a zpřísňování povinných standardů.
  • Současně s tím bude do výstavby v oblasti zelené energetiky proudit velká dotační podpora.
  • V důsledku nové evropské úpravy taxonomie můžou udržitelné prvky ve výstavbě v blízké budoucnosti zlevnit úvěrové financování projektů.
  • Vývoj v oblasti developmentu směřuje k propojení se službou dlouhodobé obsluhy území nebo stavebního projektu. Jde o posun od dříve běžného přístupu „postav-prodej“ ke kvalitnímu facility managementu.
  • Mění se také role a požadavky zákazníků odebírajících energie, energetický trh postupně směřuje k dekarbonizaci a decentralizaci, roli začnou hrát noví aktéři a nové obchodní modely.

Co tyto trendy přináší?

Jednak možnost aktivně se podílet na transformaci ekonomiky směrem k uhlíkové neutralitě, jednak zásadní investiční příležitosti. Developerům a investorům můžou přinést dodatečný finanční příjem z investice do zelené energetiky, pokud si dobře nastaví byznys model. Výhodou je i možnost stát se svým zákazníkům dlouhodobým partnerem a nabídnout jim dodávání doprovodných energetických služeb, které budou přínosné pro obě strany.

Městům a obcím můžou přinést energetickou soběstačnost, zapojení jejich občanů do lokální výroby energie a značné finanční úspory i aktivní příjmy pro rozpočet.

Microgrid: výstavba s benefitem

Microgrid je příležitost spojit rezidenční nebo administrativní výstavbu s lokální výrobou elektřiny z obnovitelných zdrojů a tuto elektřinu dodávat budoucím uživatelům.

Jak na to? Pokud developer u rezidenční výstavby vybuduje vlastní trafostanici a vedení, může dodávat elektřinu do všech domácností jako podružných odběrných míst bez distribučních poplatků. Developer je totiž v postavení zákazníka a má právo přeúčtovat elektřinu dalším uživatelům, kteří ji odebírají ze stejného odběrného místa. Může ji přeúčtovat jen v nákladech, včetně nákladů na údržbu, tedy bez zisku. Takovýto microgrid začne dávat byznysově smysl zejména ve spojení s vlastní výrobnou elektřiny, zpravidla fotovoltaickou elektrárnou.

Pokud zvažujete připojit ke stavebním projektům lokální výrobu energie, obraťte se na nás. Připravíme pro vás řešení přímo na míru.

Avrioinvest jako jeden z prvních developerů zapracoval microgrid jako řešení do svého projektu Šedova v městské části Brno-Vinohrady.

Jak to může vypadat?

Představme si, že koncoví uživatelé například odeberou a uhradí 100 MWH. Ze sítě bylo odebráno a uhrazeno distributorovi 60 MWH, 40 MWH vyrobila elektrárna a je příjmem pro vlastníka projektu. Zatímco elektřina ze sítě je přeúčtována v nákladech, vyrobená elektřina se prodává za dohodnutou cenu. Jakmile se vrátí náklady na investici do fotovoltaiky, zůstává pravidelný příjem z dodávané energie. Návratnost se může pohybovat už kolem pěti až šesti let, pak následuje čistý příjem. Pokud developer instaluje kogenerační jednotku, může spojit výrobu elektřiny s teplem a dodávat domácnostem obojí. Do projektu je možné zahrnout i akumulaci prostřednictvím bateriového systému.

Obnovitelný zdroj energie, kogenerace, akumulace a chytré řízení energetických toků v projektu může být navíc investiční příležitostí do budoucna. S plánovaným zjednodušením podmínek přístupu na trhy s elektřinou se pro takové projekty otevřou možnosti prodat flexibilitu při dodávce či odběru elektřiny ze sítě přímo na trhu se silovou a regulační elektřinou. Pro developery orientované na dlouhodobější účast v projektech může být takové energetické hospodářství a pokročilý facility management zajímavým aktivem s rychlou návratností.

Lokální distribuční soustava

O lokální distribuční soustavě má smysl uvažovat v případě komerčních objektů s větší spotřebou elektřiny, jako jsou průmyslové areály, obchodní centra, velké administrativní budovy nebo u prostorově koncentrovaných rezidenčních projektů s velkým počtem odběrných míst, jako jsou bytové domy nebo nově budované rezidenční čtvrti.

V tomto případě se developer stává distributorem podle energetického zákona. Musí vybudovat a spravovat technická zařízení až do odběrných míst jednotlivých zákazníků s vlastním elektroměrem a potřebuje získat licenci na distribuci elektřiny. Za distribuci elektřiny vybírá distribuční poplatky. Nevýhodou jsou vyšší provozní náklady a velká administrativní náročnost, i proto se může vyplatit spíše u velkých projektů. V tuto chvíli to také zpravidla nedává ekonomicky smysl při kombinaci s výrobou elektřiny z vlastního obnovitelného zdroje.

Provozovatel lokální distribuční soustavy ale současně získává určitou volnost v nastavení distribučních tarifů uvnitř své sítě, a může tak zvýhodnit nebo znevýhodnit určité typy odběrů oproti jiným, například nastavit si vlastní tarif pro elektromobilitu či elektřinu z fotovoltaiky.


Zvažujete přidat ke svému developerskému projektu i energetické řešení?

Rádi s Vámi probereme vhodné možnosti a připravíme právní dokumentaci pro vybraný model.

Obraťte se na nás

Ozvěte se nám. Jsme Váš partner pro správná rozhodnutí

Poskytnete nám základní informace

Stačí stručně popsat situaci, kterou právě řešíte, vyplnit kontaktní údaje a odeslat formulář níže.

Dohodneme si podmínky spolupráce

Zavoláme Vám, nebo se ozveme e-mailem, probereme detaily možné spolupráce a připravíme nabídku.

Pustíme se do práce

Pokud se rozhodnete využít našich služeb, uděláme vše pro úspěšné vyřešení vašeho případu.

S čím potřebujete pomoci*

Vaše jméno a příjmení*

Váš telefon*

Ulice a č.p., město*

Váš e-mail*

Poptávám placenou právní službu a potvrzuji, že souhlasím s podmínkami poskytování právních služeb

Přečtěte si, jak nakládáme s osobními údaji zde.