Česko je u tvorby evropských standardů reportingu udržitelnosti. Experti z Frank Bold se dostali do důležitého orgánu Evropské komise

Česká republika má zástupce v poradní skupině důležitého orgánu Evropské komise EFRAG, která připravuje zásadní reformu ekonomiky Evropské unie. Skupina vyvíjí standardy pro reporting firem o dopadech jejich činnosti na udržitelnost, což má spolu s dalšími nástroji umožnit přechod EU na klimaticky neutrální ekonomiku. Zapojení odborníků z organizace Frank Bold ukazuje, že i z Česka je možné přímo ovlivňovat evropskou agendu.

Evropské standardy pro reportování o udržitelnosti jsou jedním z klíčových prvků transformace ekonomiky a podnikání v EU. Jejich vznik je zásadní pro nasměrování financí do udržitelných aktivit i odlehčení administrativní zátěže firem. Nová pravidla pro reporting se dotknou všech velkých evropských firem, včetně českých. Pokud se je podaří dobře nastavit, reportování standardizovaných dat například usnadní přístup firem k financím od investorů a bank, které se stále více orientují na udržitelnost.

“Podle návrhu evropské směrnice se budou pravidla reportingu o udržitelnosti týkat jen v Česku asi tisíce společností oproti jednotkám firem, jak tomu bylo doposud. Jde o začátek velkých změn v ekonomice, na něž je potřeba se připravit, protože podnikání, které nebude splňovat pravidla, přestane být z dlouhodobého hlediska rentabilní,“ uvedl ředitel Frank Bold Pavel Franc.
Zapojení organizace Frank Bold dokazuje, že i z České republiky je možné přímo ovlivňovat udržitelnou agendu EU. Na vzniku standardů se v sekretariátu pracovní skupiny podílí Filip Gregor, vedoucí sekce Odpovědných firem ve Frank Bold. Reportování o udržitelnosti se věnuje dlouhodobě, jako člen Eminent Persons Group například dohlížel na tvorbu rámce pro reporting a audit informací o lidských právech na základě principů OSN. V sekretariátu pracovní skupiny EFRAG je také Joanne Houston z bruselské kanceláře Frank Bold. Do vývoje standardů jsou navíc zapojení členové mezinárodní organizace Alliance for Corporate Transparency, kterou Frank Bold vede.

Standardy vznikají v návaznosti na reformu evropské směrnice o nefinančním reportingu (CSRD), která by měla začít platit od roku 2023. “Pokud by se nepodařilo reformu dokončit v první polovině roku 2022, bude se směrnice finalizovat pod vedením České republiky, která od července příštího roku předsedá Radě EU,” doplnil Filip Gregor.

Frank Bold na evropské úrovni i v ČR prosazuje změnu praxe a právního rámce, který určuje, jak byznys reaguje na zásadní výzvy jako jsou klimatická změna a respekt k lidským právům. Inicioval mezinárodní projekt the Purpose of the Corporation a vede iniciativu Alliance for Corporate Transparency, která sdružuje 20 předních neziskových organizací věnujících se reportingu o udržitelnosti a jeho reformě na EU úrovni.


Hledáte partnera pro nastavení strategií a cílů v oblasti udržitelnosti?

Ve Frank Bold pomáháme firmám nastavit nefinanční reporting dlouhodobě, spolupracovali jsme s firmami jako Kofola nebo O2.

Obraťte se na nás

Ozvěte se nám. Jsme Váš partner pro správná rozhodnutí

Poskytnete nám základní informace

Stačí stručně popsat situaci, kterou právě řešíte, vyplnit kontaktní údaje a odeslat formulář níže.

Dohodneme si podmínky spolupráce

Zavoláme Vám, nebo se ozveme e-mailem, probereme detaily možné spolupráce a připravíme nabídku.

Pustíme se do práce

Pokud se rozhodnete využít našich služeb, uděláme vše pro úspěšné vyřešení vašeho případu.

S čím potřebujete pomoci*

Vaše jméno a příjmení*

Váš telefon*

Ulice a č.p., město*

Váš e-mail*

Poptávám placenou právní službu a potvrzuji, že souhlasím s podmínkami poskytování právních služeb

Přečtěte si, jak nakládáme s osobními údaji zde.