Typy energetických společenství: obecní či krajská komunita a virtuální společenství

Komunitní energetiku lze využít i pro větší celky jako jsou obce či kraj. Nabízí se také řešení v podobě virtuálního energetického společenství pro více subjektů, které jsou od sebe fyzicky vzdáleny. Jakým způsobem je lze využít pro vás shrnujeme v tomto článku.

Čtěte také předchozí dva díly miniseriálu o energetických společenstvích, které se týkají bytových domů a veřejných budov nebo chytrých čtvrtí a větších areálů.

Příklady energetických společenství

Obecní nebo krajská energetická komunita

Obec nebo kraj a zájemci z řad jejích obyvatel se sdružují v energetickém společenství. Nad rámec využívání obnovitelných zdrojů energie na veřejných budovách mohou obce využívat i další příležitosti. Například mohou na nevyužívaném obecním nebo krajském pozemku provozovat jednu nebo několik větrných elektráren o celkovém výkonu jednotek až nízkých desítek kW, případně fotovoltaickou elektrárnu o výkonu 200 kWp, přičemž elektřinu sami využívají a také prodávají přebytky. Na nedaleké louce, kterou obec pronajímá zemědělcům, může být vystavěna agrofotovoltaika o výkonu desítek až nízkých stovek kWp, která díky vysoké konstrukci umožňuje jak energetické, tak zemědělské využití půdy. Obec také může stejně jako kraj využívat tzv. brownfieldy (např. skládky, zpevněné plochy areálů) k instalaci pozemních nebo střešních fotovoltaik. 

Pro obec je reálné také mít vlastní lokální distribuční soustavu (LDS) nebo si pronajmout část distribuční soustavy od jejího provozovatele. V ceně za nájem jsou zahrnuty i služby spojené s údržbou distribuční sítě, ale obec, případně kraj, i členové komunity šetří za distribuční poplatky, což snižuje výslednou cenu elektřiny. U všech členů komunity lze nainstalovat smart metering a optimalizovat spotřebu na základě aktuálního množství dostupné elektřiny a její ceny. 

Energetické společenství také může prodávat přebytky elektřiny. Další navýšení optimalizace a poskytované flexibility zajistí takovému společenství bateriové úložiště větší kapacity. Pro zajištění vytápění v obci i okolí, případně v celém kraji, může být využita např. bioplynová stanice jako jedna z forem OZE v provedení KVET, případně čistě k výrobě tepla.

Virtuální energetická komunita 

Virtuální energetická komunita umožňuje propojení výroben a členů z řad obcí, investorů i domácností, kteří od sebe mohou být fyzicky značně vzdáleni, do jedné společné virtuální elektrárny. Může se jednat například o virtuální komunitu sdružující stovky domácností ve stejné obci bez sdruženého odběrného místa, desítky obcí nebo výroben na území jednoho kraje. 

Členství ve virtuální energetické komunitě umožňuje čerpat výhody plynoucí z decentralizované výroby elektřiny i subjektům, jejichž fyzické okolí provoz vlastního výrobny OZE neumožňuje, případně by nebylo nákladově efektivní. Virtuální energetické komunity by se mohly stát klíčovým hráčem na trhu poskytování flexibility, přispívat k maximalizaci energetických úspor a zastávat neméně klíčovou úlohu na trhu akumulace energie.   

Veřejně prospěšná energetická komunita

Činnost veřejně prospěšných energetických komunit se primárně soustřeďuje na vzdělávání a vzájemnou podporu osob, které se do ní rozhodnou zapojit. Jádro činnosti tohoto typu energetických komunit obvykle nespočívá ve významných technologických inovacích, ale v pomoci zranitelným členům komunity, zmírňování energetické chudoby a ve smysluplném trávení volného času zapojených osob. Veřejně prospěšnou energetickou komunitu si lze představit například jako výrobnu elektřiny pro domov seniorů, která vznikne ve spolupráci se studentkami a studenty vysokých škol. Díky vzniku veřejně prospěšné komunity mohou být vytvořena nová pracovní místa pro znevýhodněné zaměstnance, zajištěny energetické potřeby osob trpících energetickou chudobou a zvýšeno povědomí veřejnosti o společenské prospěšnosti obnovitelných zdrojů energie. 

Příklad z praxe

Aktuálně v České republice vzniká několik projektů městských energetických komunit. Jejich přípravě se na různých úrovních momentálně věnuje například Praha, Brno či Písek.


Uvažujete o vzniku energetického společenství?

Rádi s Vámi probereme konkrétní možnosti a pomůžeme Vám realizovat nejvhodnější řešení.

Obraťte se na nás

Autorka: Kristína Šabová

 

Ozvěte se nám. Jsme Váš partner pro správná rozhodnutí

Poskytnete nám základní informace

Stačí stručně popsat situaci, kterou právě řešíte, vyplnit kontaktní údaje a odeslat formulář níže.

Dohodneme si podmínky spolupráce

Zavoláme Vám, nebo se ozveme e-mailem, probereme detaily možné spolupráce a připravíme nabídku.

Pustíme se do práce

Pokud se rozhodnete využít našich služeb, uděláme vše pro úspěšné vyřešení vašeho případu.

S čím potřebujete pomoci*

Vaše jméno a příjmení*

Váš telefon*

Ulice a č.p., město*

Váš e-mail*

Poptávám placenou právní službu a potvrzuji, že souhlasím s podmínkami poskytování právních služeb

Přečtěte si, jak nakládáme s osobními údaji zde.