Opatření pro udržitelné stavitelství: Jak na využití šedé vody

Přinášíme další díl ze série článků „Opatření pro udržitelné stavitelství“, v rámci které vám každý týden představujeme pro inspiraci jeden vybraný prvek modrozelené infrastruktury s přesahem do energetiky. V článku najdete krátký popis opatření a jeho přínosů, příklad ukázkové realizace a právní kontext - tedy na co je dobré myslet z právního hlediska a jaké kroky musíte podniknout. Opatření jsou součástí e-booku Bold Future, který si můžete celý zdarma stáhnout. Tento týden se zaměříme na to, jak využít šedou vodu.

Jak na šedou vodu

Využití šedé vody v nových budovách se zapracuje do projektové dokumentace a projde stavebním řízením společně s celým projektem. V případě zavedení systému ve starších budovách není stavební povolení nebo ohlášení nutné, pokud se nebude zasahovat do konstrukce stavby, měnit její vzhled, způsob užívání, anebo nejde o kulturní památku. Bude-li šedá voda používána jen ke splachování a následně se dostávat do kanalizace, není třeba žádné další povolení. 

Složitější je její potenciální využívání například pro zavlažování.

Šedá i bílá voda patří z pohledu vodního zákona mezi tzv. odpadní vody. Využití ve venkovním prostředí bude z pohledu vodního zákona znamenat vypouštění odpadních vod do vod podzemních. K tomu je nutný hydrogeologický posudek a povolení vodoprávního úřadu. Podle metodického pokynu Ministerstva životního prostředí se za vypouštění odpadních vod považuje i jejich rozstřik na povrch, praxe vodoprávních úřadů se pak může lišit. Nedokonalé pročištění šedé vody může mít zdravotní i ekologická rizika. Pro účely zavlažování je proto jednodušší i bezpečnější využívat jímanou vodu dešťovou.

Co je to šedá voda:

 • Šedou vodou rozumíme splaškovou vodu neobsahující moč ani fekálie. 

 • Jde o vodu z umyvadel, sprch, praček. 

 • Po přečištění může sloužit jako užitková, a to zejména na splachování. 

 • Systém na využití šedé vody ji zachytává, přefiltruje na tzv. bílou vodu a čerpá ji při napouštění nádržek toalet. 

 • Je potřeba dvojí rozvod vody, soustava filtračních nádrží a čerpadel.

 • Do zásobníku s bílou vodou lze přivádět také vodu dešťovou. 

 • Využití šedé vody může nahradit 40 až 50 % spotřeby pitné vody. 

 • Je-li větší část šedé vody teplá, může být využita na vytápění nebo předehřev teplé užitkové vody.

Realizace: Bytový dům Botanica K, Praha-Jinonice

             
 • Čistírna šedých vod a využití šedé vody na splachování, úspora 26 % pitné vody

 • Autor: Skanska, a.s.

 • Investor: Skanska, a.s.

 • Zhotovitel: 2018, Skanska, a.s.

 • Více informací


Uvažujete o využití šedé vody?

Propojíme vás s technologickými a dotačními partnery, zamluvíme modrozelená opatření, nabídneme právní expertízu ve vazbě na územní plán a (nový) stavební zákon.

Obraťte se na nás

Ozvěte se nám. Jsme Váš partner pro správná rozhodnutí

Poskytnete nám základní informace

Stačí stručně popsat situaci, kterou právě řešíte, vyplnit kontaktní údaje a odeslat formulář níže.

Dohodneme si podmínky spolupráce

Zavoláme Vám, nebo se ozveme e-mailem, probereme detaily možné spolupráce a připravíme nabídku.

Pustíme se do práce

Pokud se rozhodnete využít našich služeb, uděláme vše pro úspěšné vyřešení vašeho případu.

S čím potřebujete pomoci*

Vaše jméno a příjmení*

Váš telefon*

Ulice a č.p., město*

Váš e-mail*

Poptávám placenou právní službu a potvrzuji, že souhlasím s podmínkami poskytování právních služeb

Přečtěte si, jak nakládáme s osobními údaji zde.