Banky mění přístup směrem k udržitelnosti. Jaké standardy musí splnit energetika a stavebnictví?

Trend udržitelnosti neustále sílí v celosvětovém měřítku. Tímto směrem se vydávají také evropské banky a další investoři, kteří se začínají orientovat na zelené aktivity. Co musí konkrétní projekt splňovat, aby mohl být klasifikován jako “zelená aktivita”? Čtěte o příkladech z energetiky a stavebnictví.

Příklad: Zelené aktivity v energetice

V energetickém sektoru se mohou klasifikovat jako zelené aktivity vedoucí ke zmírňování změny klimatu následující činnosti. Předpokladem je, že splní blíže uvedené standardy stanovené pro každou z nich. S jejich zapracováním do konkrétního energetického projektu se na nás můžete obrátit. 

 • výstavba a provoz zařízení na výrobu elektřiny ze solární energie (fotovoltaika), koncentrované solární energie (CSP), větrné energie, energie z oceánu, vodní energie, geotermální energie, energie z obnovitelných nefosilních plynných a kapalných paliv (včetně směsí s bioplynem nebo biokapalinami), z bioenergie (biomasy, bioplynu nebo biokapalin)

 • přenos, distribuce, skladování elektřiny podporující začlenění obnovitelných zdrojů energie do přenosové soustavy (patří sem i přečerpávací vodní elektrárny)

 • přenosové a distribuční sítě pro obnovitelné a nízkouhlíkové plyny či vodík

 • skladování tepelné energie vyprodukované z obnovitelných zdrojů energie

 • skladování vodíku

 • výroba bioplynu a biopaliv pro použití v dopravě a biokapalin

 • distribuce dálkového vytápění/chlazení

 • instalace a provoz elektrických tepelných čerpadel

 • kogenerace tepla/chladu a energie ze slunce, geotermální energie, energie z obnovitelných nefosilních plynných a kapalných paliv, bioenergie

 • výroba tepla/chladu ze solárního ohřevu, z geotermální energie, z obnovitelných nefosilních plynných a kapalných paliv, z bioenergie, pomocí odpadního tepla

Jak to může vypadat?

Aby se jako zelená aktivita mohla klasifikovat instalace a provoz elektrických tepelných čerpadel, musí tato čerpadla mít požadovanou energetickou účinnost podle evropských předpisů a nepřesáhnout stanovenou uhlíkovou stopu (global warming potential). Vedle toho se uplatní tato zvláštní pravidla „do no significant harm“:

 • Pro cíl Přechod na cirkulární ekonomiku: Pokud jsou dostupné, jsou využívané takové komponenty a zařízení, které mají vysokou životnost, jsou recyklovatelné, snadno rozebratelné a opravitelné. Musí existovat plán nakládání s odpady a být zajištěna maximální míra znovuvyužití nebo recyklace materiálů na konci jejich životního cyklu.

 • Pro cíl Prevence a omezování znečištění: Tepelná čerpadla typu vzduch/vzduch s kapacitou 12 KW nebo nižší musí dodržet vnitřní i vnější hlukové limity stanovené zvláštním nařízením Evropské komise.

Příklad: Zelené aktivity ve stavebnictví

Ve stavebním sektoru se mohou klasifikovat jako zelené aktivity vedoucí ke zmírňování změny klimatu následující činnosti. Předpokladem je, že splní blíže uvedené standardy stanovené pro každou z nich. Vaši developerskou společnost či nemovitostní fond na tuto klasifikaci a EU taxonomii připravíme a kategorizujeme vaše projektové portfolio.

Výstavba nových budov

U nových budov musí být spotřeba primární energie z neobnovitelných zdrojů ještě o 10 % nižší, než je limit pro budovy s téměř nulovou spotřebou energie, tzv. nearly zero-energy buildings. To je možné realizovat snížením spotřeby nebo náhradou za energii z obnovitelných zdrojů. Prokázat to bude třeba průkazem energetické náročnosti budovy a spotřebou v kWh/m2 za rok.

Při výstavbě velkých budov nad 5000 m2 musí být navíc po dokončení proveden test průvzdušnosti a tepelných ztrát a odchylky od projektu sděleny investorovi či klientům. Zároveň se musí provést kalkulace uhlíkové stopy pro každou fázi životního cyklu budovy a na vyžádání ji také sdělit investorovi či klientům. Nejsou stanoveny požadavky na maximální hodnotu uhlíkové stopy, pouze povinnost udělat její kalkulaci.

Další požadavky se týkají pravidla „do no significant harm“. Výstavba například nesmí stát na úrodné orné půdě nebo musí být dodrženy požadavky na recyklaci odpadních materiálů, které vzniknou v průběhu výstavby

Rekonstrukce stávajících budov

Větší změny dokončených budov musí být prováděny v nákladově optimální úrovni požadavků na energetickou náročnost v souladu s českou vyhláškou o energetické náročnosti budov.

Alternativně je možné dosáhnout požadovaného standardu 30 % úsporou ve spotřebě primární energie z neobnovitelných zdrojů v kWh/m2 za rok oproti stavu před renovací. Toto se prověří podrobným zhodnocením stavu budovy a energetickým auditem, potvrdí se průkazem energetické náročnosti budovy. Splnění tohoto cíle nelze dosáhnout za pomocí obnovitelných zdrojů energie, avšak jednotlivá opatření lze dělat postupně během tří let.

Další požadavky se týkají pravidla „do no significant harm“, jde například o minimalizaci hluku a prachu v průběhu rekonstrukce.

Instalace, údržba a opravy energeticky účinných zařízení

Do standardů byla zařazena následující opatření, která vedou k instalaci, údržbě či opravě energeticky účinných zařízení:

 • přidání tepelné izolace na obvodové konstrukce, podkroví nebo sklepy, zelené stěny a střechy, zajištění vzduchotěsnosti, redukce tepelných mostů a podobná opatření

 • výměna oken a dveří za energeticky úsporné

 • energeticky účinné světelné zdroje

 • energeticky vysoce účinné vytápění, ventilace a klimatizace, ohřev vody, včetně zařízení napojených na soustavu zásobování tepelnou energií

 • sanita úsporná na spotřebu vody (vodovodní kohoutky, sprchy)

Předpokladem je, že budou splněny požadavky týkající se energetické náročnosti budov a budou využity výrobky, které jsou zařazeny do dvou nejvyšších tříd z hlediska energetické účinnosti. Pravidlo „do no significant harm“ se u tepelných izolací vztahuje na bezpečné nakládání s azbestem v původních konstrukcích budov.


Připravujete se na proměnu evropského trhu směrem k udržitelnosti?

Vaši společnost připravíme na příchod taxonomie a reportování o udržitelnosti (tzv. nefinanční reporting) zavedením monitorovacích nástrojů a prověříme, jestli projekty splňují požadované standardy, aby mohly být kvalifikovány jako udržitelné projekty.

Obraťte se na nás

Ozvěte se nám. Jsme Váš partner pro správná rozhodnutí

Poskytnete nám základní informace

Stačí stručně popsat situaci, kterou právě řešíte, vyplnit kontaktní údaje a odeslat formulář níže.

Dohodneme si podmínky spolupráce

Zavoláme Vám, nebo se ozveme e-mailem, probereme detaily možné spolupráce a připravíme nabídku.

Pustíme se do práce

Pokud se rozhodnete využít našich služeb, uděláme vše pro úspěšné vyřešení vašeho případu.

S čím potřebujete pomoci*

Vaše jméno a příjmení*

Váš telefon*

Ulice a č.p., město*

Váš e-mail*

Poptávám placenou právní službu a potvrzuji, že souhlasím s podmínkami poskytování právních služeb

Přečtěte si, jak nakládáme s osobními údaji zde.