Opatření pro udržitelné stavitelství: Jak na (polo)propustné zpevněné povrchy

Přinášíme další díl ze série článků „Opatření pro udržitelné stavitelství“, v rámci které vám každý týden představujeme pro inspiraci jeden vybraný prvek modrozelené infrastruktury s přesahem do energetiky. V článku najdete krátký popis opatření a jeho přínosů, příklad ukázkové realizace a právní kontext - tedy na co je dobré myslet z právního hlediska a jaké kroky musíte podniknout. Opatření jsou součástí e-booku Bold Future, který si můžete celý zdarma stáhnout. Tento týden se zaměříme na (polo)propustné  a polosuché poldry.

Jak na (polo)propustné povrchy

Vyřešit nakládání s dešťovou vodou musí každý stavebník při provádění či změně staveb nebo při změně jejich využití. Preferovaným způsobem je vsakování. Zda to místní podmínky umožňují by měl určit hydrogeologický posudek. Kromě možnosti vsakování může řešit i parametry případných vsakovacích zařízení. Jestliže vsakování není možné, může být voda odváděna oddílnou kanalizací do povrchových vod. Pokud není možné odvádět srážkové vody samostatně, je poslední možností vypouštění do jednotné (splaškové i dešťové) kanalizace. U pozemků staveb pro bydlení a pro rodinnou rekreaci musí mít podle zákona vždy alespoň 40 % plochy schopnost vsakovat dešťové vody, v případě řadového domu je to 30 % Zasakovat nelze vody znečištěné, které by mohly způsobovat ekologická rizika. Vsakování musí být navrženo tak, aby nezpůsobilo škody na okolních stavbách či komunikacích, nezapříčiňovalo sesuvy půdy a neohrožovalo zdroje pro zásobování pitnou vodou.

Zdroj fotografie: ASIO NEW, s.r.o.

Co jsou to (polo)propustné povrchy:

  • Propustné a polopropustné povrchy zahrnují celou řadu zpevněných povrchů, které umožňují zasakování vody.
  • Štěrkové povrchy, kamenné drtě, vegetační plastové nebo betonové tvárnice či rošty, dlažba se zatravněnými  spárami, porézní dlažba nebo propustný asfalt či beton.
  • Využití je možné tam, kde nedochází k silnému zatížení dopravou nebo pojezdy těžkých vozidel.

Realizace: Parkoviště u Relax parku Štruncovy sady, Plzeň

             
  • Autor: VALBEK, s. r. o.
  • Investor: Město Plzeň
  • Zhotovitel: 09/2011 – 8/2012, RC Štruncovy sady, BERGER BOHEMIA, a. s.
  • Více informací

 


Uvažujete o (polo)propustných zpevněných površích?

Propojíme vás s technologickými a dotačními partnery, zamluvíme modrozelená opatření, nabídneme právní expertízu ve vazbě na územní plán a (nový) stavební zákon.

Obraťte se na nás

Ozvěte se nám. Jsme Váš partner pro správná rozhodnutí

Poskytnete nám základní informace

Stačí stručně popsat situaci, kterou právě řešíte, vyplnit kontaktní údaje a odeslat formulář níže.

Dohodneme si podmínky spolupráce

Zavoláme Vám, nebo se ozveme e-mailem, probereme detaily možné spolupráce a připravíme nabídku.

Pustíme se do práce

Pokud se rozhodnete využít našich služeb, uděláme vše pro úspěšné vyřešení vašeho případu.

S čím potřebujete pomoci*

Vaše jméno a příjmení*

Váš telefon*

Ulice a č.p., město*

Váš e-mail*

Poptávám placenou právní službu a potvrzuji, že souhlasím s podmínkami poskytování právních služeb

Přečtěte si, jak nakládáme s osobními údaji zde.