Blíží se změny v přístupu bank. Začínají upřednostňovat udržitelné investice

Banky a další investoři potřebují své investice postupně diverzifikovat a přeorientovat se na zelené aktivity. Kromě přijímané evropské právní úpravy a rizik, která souvisí s klimatickou změnou a investicemi do neudržitelných aktivit, ovlivní praktiky bank a investorů zejména přesměrování veřejných rozpočtů směrem k podpoře udržitelných aktivit. Spolufinancování aktivit, na které půjde nebývale velké množství veřejných peněz, je proto atraktivní investicí. Na příchod takzvané taxonomie udržitelných aktivit vás ve Frank Bold Advokáti rádi připravíme tak, aby vaše developerská společnost či nemovitostní fond na nový typ financování dosáhl.

Vedle kroků EU je tak v oblasti udržitelných investic aktivní i samotný finanční sektor. Příkladem může být Collective Commitment to Climate Action podepsaný 38 významnými bankami z celého světa, které se v něm zavazují upravit svá portfolia tak, aby přispěly ke klimatickým cílům Pařížské dohody, anebo Principles for responsible banking, jejichž signatáři jsou i mateřské společnosti některých českých bank.

V České republice na tento trend navázalo v roce 2021 Memorandum pro udržitelné financování, ke kterému se připojilo 15 předních bank. V něm se zavázaly přispívat k plnění závazků EU v oblasti životního prostředí a vyhodnocovat svá úvěrová portfolia. Deklarovaly také svou podporu a připravenost podílet se na spolufinancování projektů podpořených z evropských fondů, jakým je Modernizační fond, který má pomoci s transformací výroby energie.

Také Evropská centrální banka na konci roku 2020 zveřejnila Návod na posuzování rizik souvisejících s klimatickou změnou pro instituce, které vykonávají dohled nad bankovním sektorem, jako je u nás Česká národní banka. Je to metodický dokument, na základě kterého chce slaďovat postupy bank v této oblasti.

Co to bude znamenat pro přístup k financím?

Banky a investoři začínají měnit svá úvěrová portfolia, aby podpořili udržitelný rozvoj a dosažení klimatických cílů, a budou je dále přizpůsobovat i požadavkům evropského nařízení o taxonomii. Lze předpokládat, že developerské projekty, které budou splňovat udržitelná kritéria, budou upřednostňovány či zvýhodňovány lepšími podmínkami.

Na řadu projektů, které budou založené na udržitelných aktivitách, bude také možné získat finanční podporu z dotačních programů. Aktuálním příkladem v sektoru energetiky je zmíněný Modernizační fond. Přes granty a dotační schémata dopadnou probíhající změny v oblasti taxonomie zelených aktivit také na samosprávy.

Očekávat lze také další podporu finančních nástrojů založených na udržitelných aktivitách, jakými jsou zelené dluhopisy (Green Bonds). Doporučení pro evropský standard zelených dluhopisů připravila už v roce 2020 technická skupina odborníků pro udržitelné finance zřízená Evropskou komisí. Přijetí závazné evropské legislativy ke standardizaci zelených dluhopisů komise zvažuje. Pokud uvažujete i vy o vydání zelených dluhopisů, neváhejte se na nás obrátit. Jejich emisi pro vás rádi připravíme.

Jak vidí trendy finanční instituce?

Podle CEO amerického institucionálního investora BlackRock, který je největším správcem aktiv na světě, Larryho Finka, vložili od ledna do listopadu 2020 investoři do podílových fondů a burzovně obchodovaných fondů 288 miliard dolarů do udržitelných aktivit, což je 96% nárůst oproti celému roku 2019. „Věřím, že toto je začátek dlouhého, ale velmi zrychlujícího přechodu - takového, který se bude rozvíjet po mnoho let a přetvářet ceny aktiv všech typů. Víme, že klimatické riziko je investiční riziko. Věříme však také, že změna klimatu představuje historickou investiční příležitost."

V České republice patří mezi banky, které aktivně řeší integraci klimaticky neutrálního přístupu do své činnosti, ČSOB. Jedním z jejích interních cílů je dosáhnout 50% podílu obnovitelných zdrojů v celkovém energetickém úvěrovém portfoliu do roku 2030. Podle Aloise Míky, senior energy experta ČSOB Advisory, představuje změna klimatu systémové riziko globální ekonomiky, a tedy i riziko každého účastníka trhu. „Doporučujeme nečekat a velmi aktivně začít tyto záležitosti řešit. V průběhu následujících let se stanou vítězi ti, kteří dokáží prosadit udržitelné podnikání a udržitelný rozvoj, uplatní umělou inteligenci a budou digitalizovat od A až do Z. Ostatní se nakonec ocitnou v negativním tržním postavení s neschopností získat cizí zdroje na financování svého byznysu," popisuje Míka.

To potvrzuje i Matúš Púll, manažer udržitelnosti České spořitelny: „Firma, která bude mít k dispozici data o udržitelnosti podle nové direktivy o nefinančním reportingu, může mít v budoucnu výhodu při získávání zakázek od velkých společností, které tuto reportovací povinnost mají, a také při získávání dotací i úvěrů pro financování zelených investic.“


Připravujete se na proměnu evropského trhu směrem k udržitelnosti?

Vaši společnost připravíme na příchod taxonomie a reportování o udržitelnosti (tzv. nefinanční reporting) zavedením monitorovacích nástrojů, díky kterým bude dostatečně důvěryhodná. Připravíme pro Vás také emisi zelených dluhopisů ve standardu evropské legislativy.

Obraťte se na nás

Ozvěte se nám. Jsme Váš partner pro správná rozhodnutí

Poskytnete nám základní informace

Stačí stručně popsat situaci, kterou právě řešíte, vyplnit kontaktní údaje a odeslat formulář níže.

Dohodneme si podmínky spolupráce

Zavoláme Vám, nebo se ozveme e-mailem, probereme detaily možné spolupráce a připravíme nabídku.

Pustíme se do práce

Pokud se rozhodnete využít našich služeb, uděláme vše pro úspěšné vyřešení vašeho případu.

S čím potřebujete pomoci*

Vaše jméno a příjmení*

Váš telefon*

Ulice a č.p., město*

Váš e-mail*

Poptávám placenou právní službu a potvrzuji, že souhlasím s podmínkami poskytování právních služeb

Přečtěte si, jak nakládáme s osobními údaji zde.