EU chce podpořit udržitelné stavitelství novými nástroji. Jak ovlivní evropské financování?

Kdo si bude chtít udržet co nejlepší přístup k finančním nástrojům, bude muset v tomto desetiletí myslet daleko ekologičtěji a udržitelněji než kdy předtím. Evropská unie přichází se zapojením všech dostupných finančních nástrojů ke snížení emisí CO2 o 55 % do roku 2030. Změny se dotknou financování z privátního sektoru i výdajů z veřejných rozpočtů. V prvním případě jde o nástroje označované jako taxonomie udržitelných aktivit a nefinanční reporting, které budou důležité především pro developery a stavebníky vůbec. Ve druhém případě půjde o postupné zpřísňování environmentálních podmínek při zadávání veřejných zakázek, což je důležité pro všechny samosprávné celky i státní instituce.

Už v roce 2018 zveřejnila Evropská komise svůj akční plán na financování udržitelného růstu. Jeho cílem je přesměrovat kapitálové toky směrem k udržitelné ekonomice, podpořit dlouhodobé uvažování a transparentnost a předejít rizikům spojeným s klimatickou změnou. Na tuto změnu vaši společnost Frank Bold Advokáti připraví zavedením efektivních monitorovacích a reportovacích nástrojů ESG.

Green Deal: transformovat ekonomiku EU

S přijetím Zelené dohody pro Evropu (European Green Deal) v roce 2019 se tento plán stal jednou z hlavních priorit Evropské unie. Zelená dohoda je totiž hlavní agendou Evropské komise, která je zcela zaměřena na řešení klimatické změny jako existenční hrozby pro Evropu i celý svět. Jejím cílem je nastartovat transformaci evropské ekonomiky tak, aby se Evropa do roku 2050 stala prvním klimaticky neutrálním kontinentem a hospodářský růst nebyl závislý na spotřebě přírodních zdrojů.

Jeden bilion korun

Právě tolik je podle odhadu Evropské komise potřeba ročně investovat z veřejných i soukromých zdrojů do transformace evropské ekonomiky. K zajištění tohoto bezprecedentního přesměrování financí přijímá EU komplexní soubor opatření, pobídek a zákonů. Veřejné investice budou čím dále více, ne-li exkluzivně, zaměřeny na obnovitelné aktivity. Samotná EU plánuje investovat ročně 500 miliard eur do aktivit spojených s transformací ekonomiky. Takové množství peněz bude mít zásadní vliv na vývoj trhu a také na atraktivitu financování udržitelných aktivit ze strany soukromých bank a investorů.

Taxonomie udržitelných aktivit

  • Jádrem vznikajícího evropského rámce pro udržitelné finance je tzv. nařízení o taxonomii udržitelných aktivit.
  • Taxonomie je klasifikačním systémem, který má dát investorům i firmám jednotná kritéria pro identifikaci ekonomických činností, které jsou považovány za environmentálně udržitelné a které budou klíčové pro ekonomickou transformaci, tedy tzv. zelených aktivit.
  • Kritéria a související požadavky na transparentnost mají zajistit, aby banky a investoři používali stejné měřítko a aby nedocházelo ke greenwashingu, tedy klamání o reálných dopadech zelených aktivit.
  • Cílem taxonomie je poskytnout kompas investorům, pojišťovnám a bankám, aby byli schopni přeorientovat své investice na udržitelné technologie a aktivity a vyvarovali se rizik spojených s investicemi do aktivit, které jsou z hlediska transformace evropské ekonomiky neperspektivní.
  • Kritéria taxonomie budou základem právního rámce pro zelené dluhopisy a půjčky, na které se budou čím dál více soustředit strategie finančních institucí a finanční trh jako celek.
  • Taxonomie také de facto stanoví podmínky, které bude v dalším kroku následovat i veřejné financování.
  • První standardy taxonomie pro cíle směřující ke zmírňování změny klimatu a adaptaci na klimatické změny byly přijaty v dubnu 2021 a budou platné od 1. ledna 2022. Následovat budou další standardy pro cíle týkající se vody, znečištění, biodiverzity a cirkulární ekonomiky.

Proměna evropského trhu směrem k udržitelnosti se dotkne i českých společností. V souvislosti s přicházejícím ESG ratingem připraví Frank Bold Advokáti na evropskou taxonomii vaši developerskou společnost i nemovitostní fond ať už prostřednictvím lepších monitorovacích nástrojů nebo vznikem zelených dluhopisů ve standardu evropské legislativy.

Co jsou to zelené aktivity?

Nařízení o taxonomii obsahuje detailní kritéria, která musí být splněna, aby se konkrétní aktivity mohly klasifikovat jako zelené, a tedy udržitelné. Zelená aktivita musí sama významně přispívat k řešení některého z vytyčených cílů, jako je zmírňování změn klimatu. Současně nesmí zásadně poškozovat další cíle, například ochranu biodiverzity. Podnikání související se zelenými aktivitami obecně nesmí vést k porušování lidských práv.

Transparentnost při investování

Transparentnost ve finančním sektoru by měla přinést více informací investorům, kteří se díky nim budou moci kvalifikovaně rozhodovat. Také by měla přimět investory, banky i firmy více zohledňovat rizika týkající se udržitelnosti a podporovat investice do udržitelných aktivit.

Banky, pojišťovny, fondy a další subjekty, které mají povinnost informovat o dopadu svých aktivit na společnost a životní prostředí podle směrnice o nefinančním reportingu, budou od 1. ledna 2022 povinně informovat také o podílu investic směřujícím do udržitelných aktivit a celkovém obratu, který s nimi souvisí.


Připravujete se na proměnu evropského trhu směrem k udržitelnosti?

Vaši společnost připravíme na příchod taxonomie a reportování o udržitelnosti (tzv. nefinanční reporting) zavedením monitorovacích nástrojů, díky kterým bude dostatečně důvěryhodná. Připravíme pro Vás také emisi zelených dluhopisů ve standardu evropské legislativy.

Obraťte se na nás

Ozvěte se nám. Jsme Váš partner pro správná rozhodnutí

Poskytnete nám základní informace

Stačí stručně popsat situaci, kterou právě řešíte, vyplnit kontaktní údaje a odeslat formulář níže.

Dohodneme si podmínky spolupráce

Zavoláme Vám, nebo se ozveme e-mailem, probereme detaily možné spolupráce a připravíme nabídku.

Pustíme se do práce

Pokud se rozhodnete využít našich služeb, uděláme vše pro úspěšné vyřešení vašeho případu.

S čím potřebujete pomoci*

Vaše jméno a příjmení*

Váš telefon*

Ulice a č.p., město*

Váš e-mail*

Poptávám placenou právní službu a potvrzuji, že souhlasím s podmínkami poskytování právních služeb

Přečtěte si, jak nakládáme s osobními údaji zde.