Obchodní korporace musí upřesnit předmět svého podnikání. Zásadní rozhodnutí Nejvyššího soudu se dotkne řady firem

Důležité rozhodnutí, které dopadne na řadu obchodních korporací, nedávno vydal Nejvyšší soud České republiky. Mění totiž způsob, jakým je nutné vymezit předmět podnikání či činnosti, kterou se společnost zabývá, a to jak ve společenské smlouvě či stanovách společnosti, tak následně i v obchodním rejstříku.

Shrnujeme rozhodnutí soudu i návod, jak se nyní zachovat, pokud se vás situace týká. Jinak hrozí pokuta nebo i zrušení společnosti.

Přesné vymezení činnosti korporací je podle zákona jednou z povinných náležitostí stanov. Jejím účelem je zajistit, aby společnost vykonávala pouze tu činnost, kterou společníci či členové určili. Podle Nejvyššího soudu však nemůže být předmětem podnikání obchodní korporace „výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1-3 živnostenského zákona“, což dosud mnoho korporací využívalo. Takové vymezení činnosti je však podle soudu neurčité a nelze k němu právně přihlížet.

Z ustanovení není podle soudu jasné, čím konkrétně se daná společnost zabývá. Není reálné, aby byly předmětem podnikání všechny činnosti uvedené v příloze 4 živnostenského zákona - těch je celkem 82 a jsou velmi pestré. Patří sem obory od výroby drážních vozidel přes velkobochod a dobývání rašeliny až po fotografování či marketing. 

Jak se teď mají korporace zachovat?

Ve svém rozhodnutí nabízí Nejvyšší soud společnostem také návod, jak vzniklou situaci řešit. Společníci či členové musí konkrétně ve společenské smlouvě (resp. stanovách) určit konkrétní obory činnosti obsažené v příloze 4 živnostenského zákona, které následně budou zapsány do obchodního rejstříku jako předmět podnikání nebo činnosti korporace. 

Pokud společnosti nekonkretizují předmět svého podnikání ve stanovené lhůtě, může soud uložit pořádkovou pokutu do 100 tisíc a v krajním případě také nařídit zrušení společnosti. Nezjednání nápravy bude také představovat porušení péče řádného hospodáře statutárního orgánu společnosti a může být důvodem odpovědnosti členů statutárního orgánu za případnou škodu. 

Potřebujte upravit stanovy společnosti?

Situaci s Vámi probereme a dohlédneme na splnění všech náležitostí pro řádnou změnu stanov tak, aby odpovídala rozhodnutí Nejvyššího soudu.

Obraťte se na nás

Ozvěte se nám. Jsme Váš partner pro správná rozhodnutí

Poskytnete nám základní informace

Stačí stručně popsat situaci, kterou právě řešíte, vyplnit kontaktní údaje a odeslat formulář níže.

Dohodneme si podmínky spolupráce

Zavoláme Vám, nebo se ozveme e-mailem, probereme detaily možné spolupráce a připravíme nabídku.

Pustíme se do práce

Pokud se rozhodnete využít našich služeb, uděláme vše pro úspěšné vyřešení vašeho případu.

S čím potřebujete pomoci*

Vaše jméno a příjmení*

Váš telefon*

Ulice a č.p., město*

Váš e-mail*

Poptávám placenou právní službu a potvrzuji, že souhlasím s podmínkami poskytování právních služeb

Přečtěte si, jak nakládáme s osobními údaji zde.