Jaká je role regulativů zeleně v územním plánu? Podívejte se na záznam webináře o zkušenostech z Brna

Spokojený život ve městě a jeho další rozvoj zajišťuje mimo jiné kvalitní územní plán (dále též “ÚP”). V Brně platí už od roku 1994, a je proto zastaralý. Nový ÚP se nyní blíží k finalizaci a v polovině května byl zveřejněn upravený návrh. Obsahuje moderní řešení i náměty a zpracované připomínky veřejnosti či zájmových skupin, jako jsou například zahrádkáři. Na přípravě důležitých regulativů zeleně v územním plánu města Brna spolupracovali také Frank Bold Advokáti.

O přípravě ÚP i o regulativech promluvili zástupci města Brna, Kanceláře architekta města Brna a kanceláře Frank Bold Advokáti na online webináři Zeleň v územním plánu – zkušenosti z Brna pořádané Národní sítí zdravých měst. „Výstupem přípravy by měl být moderní územní plán s integrací přestavby opuštěných částí města, ochranou zeleně a kvalitním veřejným prostranstvím," uvedl brněnský radní pro územní plánování Filip Chvátal.

Důležité je podle něj v ÚP akcentovat vznik města krátkých vzdáleností, ochranu zeleně a kulturních hodnot, posílení zastoupení zelených ploch, ochranu stromů i v rámci rekonstrukcí i konkrétní lokality, kam se má zeleň vracet.

K tématům, která při přípravě ÚP nejvíce zajímala veřejnost, patřila problematika zahrádek, zeleně, klimatu, protipovodňových opatření, cyklodopravy či výškové regulace. „Během roku jsme se proto věnovali kromě vypořádání připomínek také zorganizování sedmi kulatých stolů s odborníky. Následovaly pracovní skupiny, kde jsme se snažili najít možnosti, jak konkrétní řešení zapracovat do územního plánu," řekl Michal Sedláček, ředitel Kanceláře architekta města Brna, která je zpracovatelem ÚP v Brně.

Podle jeho slov je navíc nutné se při vzniku územního plánu zaměřit také na problém suburbanizace. „Za posledních dvacet let obyvatel za hranicemi měst přibylo, zatímco uvnitř měst jejich počet stagnuje. Územní plán se proto zaměřuje nejen na to, aby se dalo bydlet ve městě, ale aby se dalo žít v centru a člověk co nejméně jezdil autem či MHD. Rozvojové oblasti proto nejsou na okraji města, ale v jeho středu," zmínil.

Při vzniku územního plánu města či obce se obvykle střetávají dva protichůdné pohledy: zájem bytového developera a zájem obyvatele. „Toto dilema je ale falešné. Pokud totiž lidé chtějí bydlet ve městě, musí mít kde bydlet. A pokud chce developer prodat byty, musí zajistit co nejlepší podmínky pro bydlení. Tyto podmínky se tedy promítají i do regulace zeleně," popsal právník Petr Bouda, který za kancelář Frank Bold Advokáti právě na regulativech zeleně pracoval.

Základem je stanovení minimálního plošného zastoupení zeleně pro pozemky k dosažení stanovených cílů. „Regulativy jsou závazné, musí být formulovány přesně, ale ne příliš podrobně. Důležité je, že územní plán nesmí zacházet do takové míry podrobnosti, aby se podobal regulačnímu plánu, což se týká právě i regulativů zeleně," dodal Petr Bouda, který pro Národní síť Zdravých měst také připravuje materiál sloužící jako inspirace pro další obce při regulaci zeleně. O jeho zveřejnění budeme informovat.

Upravená verze ÚP Brna se zapracovanými připomínkami a podněty od veřejnosti i odborníků je zveřejněná od 14. května. Připomínkovat návrh je možné až do 29. června.

Podívejte se na celý záznam z konference Zeleň v územním plánu - zkušenosti z Brna. Prezentace účastníků najdete na webu Národní sítě zdravých měst.


Chystáte se na přípravu územního plánu nebo jeho změny?

Ve spolupráci se zpracovatelem a pořizovatelem územního plánu připravíme regulativy zeleně přímo na míru Vašemu městu. Společně se tak postaráme o nastavení podmínek pro kvalitní životní prostředí pro současné i budoucí obyvatele.

Obraťte se na nás

Ozvěte se nám. Jsme Váš partner pro správná rozhodnutí

Poskytnete nám základní informace

Stačí stručně popsat situaci, kterou právě řešíte, vyplnit kontaktní údaje a odeslat formulář níže.

Dohodneme si podmínky spolupráce

Zavoláme Vám, nebo se ozveme e-mailem, probereme detaily možné spolupráce a připravíme nabídku.

Pustíme se do práce

Pokud se rozhodnete využít našich služeb, uděláme vše pro úspěšné vyřešení vašeho případu.

S čím potřebujete pomoci*

Vaše jméno a příjmení*

Váš telefon*

Ulice a č.p., město*

Váš e-mail*

Poptávám placenou právní službu a potvrzuji, že souhlasím s podmínkami poskytování právních služeb

Přečtěte si, jak nakládáme s osobními údaji zde.