Přichází nová pravidla pro evidenci skutečných majitelů. Radíme, jak předejít sankcím

Od 1. června se výrazně změní pravidla evidence skutečných majitelů. Evidence bude nově veřejně dostupná a za nezapsání skutečných majitelů přibudou sankce. Frank Bold Advokáti vysvětlují, koho se změny týkají a jak případným sankcím předejít.

Pokud jste dosud stejně jako řada společníků a zástupců právnických osob nevěnovali zápisu do evidence pozornost, nyní byste měli zbystřit. Od 1. června hrozí za nezapsání skutečného majitele celá řada sankcí. Kromě pokut do výše 500 tisíc Kč hrozí především striktní soukromoprávní sankce - nezapsaní skuteční majitelé nebo právnické osoby, které nemají zapsaného skutečného majitele, nemohou vykonávat svá hlasovací práva na valné hromadě a zejména jim nesmí být vyplacen podíl na zisku. To může s ohledem na pravidelné konání valných hromad v polovině roku způsobit podnikatelům potíže.

Koho se změny (ne)týkají?

Změny nejsou zásadní pro právnické osoby s jednoduchou vlastnickou strukturou. Ty mohou počkat - od 1. června se do evidence skutečných majitelů automaticky propíší údaje z obchodního rejstříku. Přesto doporučujeme v průběhu června co nejdříve zkontrolovat, zda
k průpisu skutečně došlo a zda údaje odpovídají skutečnosti i požadavkům zákona. 

Právnické osoby, jejichž vlastnická či řídící struktura je složitější, na automatický průpis spoléhat nemohou a musí své skutečné majitele do evidence zapsat samy. V kontextu obchodních korporací se to se týká především akciových společností a také dalších společností se složitější strukturou, např. s větším počtem společníků s menšími podíly, společností s tichými společníky nebo tzv. shadow directors, tedy osobami bez statutární funkce, které ve společnosti vykonávají rozhodující vliv.

Upozorňujeme, že za případné porušení nového zákona a vznik sankcí mohou odpovídat v prvé řadě členové statutárních orgánů korporací, kteří by měli zajistit včasné a řádné zapsání skutečného majitele do příslušného registru.


Potřebujete pomoc se zápisem do registru nebo jinou konzultaci?

Obraťte se na nás

Ozvěte se nám. Jsme Váš partner pro správná rozhodnutí

Poskytnete nám základní informace

Stačí stručně popsat situaci, kterou právě řešíte, vyplnit kontaktní údaje a odeslat formulář níže.

Dohodneme si podmínky spolupráce

Zavoláme Vám, nebo se ozveme e-mailem, probereme detaily možné spolupráce a připravíme nabídku.

Pustíme se do práce

Pokud se rozhodnete využít našich služeb, uděláme vše pro úspěšné vyřešení vašeho případu.

S čím potřebujete pomoci*

Vaše jméno a příjmení*

Váš telefon*

Ulice a č.p., město*

Váš e-mail*

Poptávám placenou právní službu a potvrzuji, že souhlasím s podmínkami poskytování právních služeb

Přečtěte si, jak nakládáme s osobními údaji zde.