Nové standardy reportování udržitelnosti navedou firmy na klíčová data a pomůžou se získáním financování

Evropská komise 21. dubna představila reformu směrnice o nefinančním reportingu, která má vyjasnit klíčová data pro reporting firem v oblasti udržitelnosti. Půjde například o data o dopadech, strategiích a cílech s ohledem na dekarbonizaci ekonomiky. Nová legislativa společně se zároveň přijatými standardy Taxonomie udržitelných aktivit, poskytne firmám, bankám a investorům jasný návod pro analýzu rizik a příležitostí i pro nastavení strategií. Tato data firmám zároveň umožní získat přístup k financování své transformace. Díky úpravě pravidel se legislativa v Česku bude vztahovat místo 25 korporací na více než tisícovku firem.

Investoři, banky a pojišťovny po celém světě stále více přesměrovávají své prostředky do udržitelných aktivit. Evropská komise aktuálně přijímá strategii k udržitelným financím, jež má ročně mobilizovat 500 miliard euro dodatečných investic ze soukromých zdrojů do transformačních aktivit na dekarbonizaci evropské ekonomiky. Trend se projevuje i v Česku, kde se už 15 předních bank připojilo k memorandu pro udržitelné financování. Bankám a dalším poskytovatelům finančního kapitálu ale často schází klíčové a porovnatelné informace od firem. 

Analýza 300 nefinančních reportů evropských firem Alliance for Corporate Transparency dokládá nedostatečnou kvalitu reportingu napříč Evropou, ale zejména ve střední a východní části EU. Například jen 16 % firem z rizikových sektorů, jako jsou energetika a finance, popisuje, zda jsou jejich strategie kompatibilní s cíli Pařížské dohody, a potažmo plánem EU plně dekarbonizovat ekonomiku do roku 2050. V ČR tyto informace uvádí jen 1 z 11 analyzovaných firem. 

„Dnes obrovsky roste poptávka po zelených investicích, firmy je ale mohou dostat právě na základě dat, která zveřejňují v nefinančních reportech. České firmy zatím byly v informování o udržitelnosti na evropské periferii. Nyní začínají chápat, že je to o přístupu k financím, takže na to teď začínají reagovat,” vysvětluje ředitel Frank Bold Advokáti Pavel Franc.

Frank Bold Advokáti v součinnosti s odborníky z celé expertní skupiny Frank Bold nabízí díky svému dlouholetému know-how v této oblasti firmám pomoc s přípravou na nefinanční reporting: Od sestavení reportu zahrnujícího analýzu materiálních rizik, přes návrh, jak řešit identifikovaná rizika, až po úpravu CSR politiky firmy, aby odpovídala nové legislativě. Rádi Vám nabídneme naše služby, obraťte se na nás.

Finanční instituce údaje od firem potřebují, aby byly schopny posoudit finanční rizika a příležitosti spojené s jejich investičními rozhodnutími. Tato potřeba je akutní i s ohledem na investice do zelených a transformačních aktivit, a potažmo s kritérii pro zelené půjčky a dluhopisy, které jsou vymezeny v rámci tzv. Taxonomie a které nesmí být spojeny s negativními dopady.

Reforma směrnice o nefinančním reportingu a navazující standardy jsou tedy dosud chybějícím článkem v systému. „Umožní zejména menším korporacím rozpoznat, která data jsou klíčová, reportovat bez zbytečné byrokracie a získat tak přístup k financím. Lepší a porovnatelnější data umožní investorům a bankám identifikovat investiční příležitosti a lépe posoudit rizika a návratnost investic,” vysvětluje Filip Gregor, vedoucí sekce Odpovědných firem v expertní skupině Frank Bold.

Jaké změny směrnice o reportingu o udržitelnosti přináší 

  1. Působnost směrnice je rozšířena na velké společnosti nad 250 zaměstnanců. Ze stávajících 25 korporací v Česku, kterých se povinnost týkala, naroste po reformě jejich počet na více než tisíc.
  2. Dochází k detailnějšímu vyjasnění klíčových oblastí pro reporting a zásadních dat. Jde například o kritéria pro zveřejňování tzv. “forward-looking information”, tedy informací o posouzení dlouhodobých rizik a nastavení strategií a cílů pro jejich řešení a to zejména v oblasti změny klimatu. Bude také vyžadován popis, jak je udržitelnost řízena a integrována do obchodní strategie.
  3. Směrnice také zakotvuje vytvoření EU standardů reportingu pro firmy, které by měly zajistit jasná vodítka pro zveřejňování klíčových informací. To sníží nynější administrativní zátěž firem.

K návrhu směrnice se nyní budou vyjadřovat členské státy a Evropský parlament. Její přijetí se očekává v první polovině příštího roku. Firmy by se podle nových pravidel měly řídit při zpracovávání reportů za rok 2023. 

Další podrobnosti včetně reakce bankovního sektoru čtěte zde.


Připravujete se na reporting nefinančních informací?

Report zahrnující analýzu materiálních rizik a dopadů pro Vás sestavíme a navrhneme, jak řešit identifikovaná rizika, případně jak upravit CSR politiku firmy tak, aby odpovídala novým právním povinnostem a současně byla nákladově efektivní.

Obraťte se na nás

Ozvěte se nám. Jsme Váš partner pro správná rozhodnutí

Poskytnete nám základní informace

Stačí stručně popsat situaci, kterou právě řešíte, vyplnit kontaktní údaje a odeslat formulář níže.

Dohodneme si podmínky spolupráce

Zavoláme Vám, nebo se ozveme e-mailem, probereme detaily možné spolupráce a připravíme nabídku.

Pustíme se do práce

Pokud se rozhodnete využít našich služeb, uděláme vše pro úspěšné vyřešení vašeho případu.

S čím potřebujete pomoci*

Vaše jméno a příjmení*

Váš telefon*

Ulice a č.p., město*

Váš e-mail*

Poptávám placenou právní službu a potvrzuji, že souhlasím s podmínkami poskytování právních služeb

Přečtěte si, jak nakládáme s osobními údaji zde.