Zelené dluhopisy (Green Bonds) a půjčky: cesta k získání kapitálu

Jedním z důležitých aktuálních trendů je ve světě byznysu transformace ekonomiky směrem k udržitelným aktivitám, které se čím dál více dostávají do středu zájmu investorů a bank. Ti v nich vidí zásadní investiční příležitosti. Jedním z mechanismů tohoto trendu jsou takzvané zelené dluhopisy (green bonds) a zelené půjčky.

Čím se zelené liší od běžných?

Smyslem zelených dluhopisů a půjček je podpora projektů směřujících k ochraně životního prostředí, především ke zmírňování nebo adaptaci na  klimatické změny a k dosažení uhlíkové neutrality. Prostředky získané prodejem zelených dluhopisů jsou striktně účelově vázány a mohou být využity pouze k financování projektů, které odpovídají mezinárodním standardům zelených dluhopisů. Může se jednat např. o projekty energetických úspor, realizaci pasivních budov, výstavbu elektráren využívajících obnovitelné zdroje energie nebo investice do technologií zásadně snižujících negativní dopady průmyslové výroby.

Výhodou zelených dluhopisů a půjček je mimo jiného také jejich marketingová atraktivita. Například značka „zelený dluhopis“ v kombinaci s argumentem, že jsou finance investovány do trvale udržitelných projektů, umožňuje emitentům nabídnout investorům nižší úrok, protože udržitelnost projektu je pro investory zárukou dlouhodobé návratnosti financí.

EU nabízí investice pro udržitelné firmy

Ukazuje se, že právě zelené dluhopisy a půjčky se v blízké budoucnosti stanou jedním z nástrojů, pomocí kterých mohou společnosti získat více evropských investic. Od roku 2022 vejde v účinnost Nařízení EU o Taxonomii udržitelných aktivit a související screeningová kritéria pro určení, které aktivity v oblasti zmírňování klimatických změn splňují podmínky Nařízení. Od 2023 budou velké firmyreportovat data o udržitelnosti  podle nové směrnice CSRD a návazných detailních EU standardů pro reporting.

Banky a institucionální investoři budou už od 1. 1. 2022 povinny reportovat podíl investic, které směřují do udržitelných aktiv dle Taxonomie a certifikovaných zelených dluhopisů. Zvýšený zájem o tento typ investičních nástrojů proto očekáváme i ze strany soukromých investorů.

"Dochází k transformování finančních trhů na základě Zelené dohody pro Evropu, tedy plánu investic, jak zajistit udržitelnost hospodářství EU. Poptávka po zelených investicích tak obrovsky roste, firmy ale mohou investice dostat jen na základě dat, která zveřejňují v nefinančních reportech," uvedl Pavel Franc, CEO Frank Bold Advokáti.  

K marketingové atraktivitě se tak přidává i tlak na přeměnu firemních strategií s ohledem na udržitelnost kvůli získávání obchodních příležitostí. To se projeví jak v Balíčku obnovy (Recovery and Resilience Facility), který nabízí 30 % této podpory prostřednictvím zelených dluhopisů, tak i v dlouhodobém rozpočtu Evropské unie. Z něj EU plánuje vyhradit 500 miliard EUR ročně na udržitelné investice. Tato strategie se již projevuje například v sektoru energetiky v podobě výzvy Modernizačního fondu.

Frank Bold je u tvorby legislativy

Podnikatelé, kteří dokážou jít naproti těmto požadavkům, získají velkou výhodu z hlediska přístupu ke kapitálu a jeho ceně. Partnerům, kteří chtějí být první na českém trhu, jsme připraveni pomoci s certifikací jejich portfolia a projektů, emisí certifikovaného dluhopisu a komunikací těchto standardů vůči investorům. 

Expertní skupina Frank Bold se jako koordinátor Alliance for Corporate Transparency aktivně účastní vývoje legislativy v rámci procesů Evropské komise i Parlamentu a udržuje si díky tomu přehled o aktuálním dění. Protože bude rok 2021 pro nefinanční reporting mnoha firem zcela zásadní, vznikají v rámci skupiny každý měsíc pravidelné články shrnující to nejdůležitější na téma nefinančního reportingu a udržitelných financí.

Nedávné analýzy Alliance for Corporate Transparency například ukázaly velmi nízkou obeznámenost firem s klíčovými daty, které potřebují sledovat, aby v nadcházející dekádě a uspěly (v roce 2019 analyzovala Alliance 1000 evropských korporací a následně v roce 2020 i 300 firem střední, východní a jižní Evropy z klíčových sektorů pro transformaci ekonomiky z nejrizikovějších evropských zemí včetně České republiky). Na základě výsledků výzkumů byl předložen návrh, jak by měla být legislativa zlepšena, aby usnadnila firmám práci s daty o udržitelnosti a vedla ke zveřejňování relevantních a srovnatelných informací, které jsou nezbytné pro rozhodování investorů a bank při podpoře udržitelných aktivit. 


Zvažujete emisi zelených dluhopisů?

Na základě našich zkušeností vytváříme praktické nástroje pro firmy, které jim usnadňují pochopení a využití legislativy.

Zajistíme vám celou emisi včetně certifikace, anebo můžeme spolupracovat na emisi s vaším partnerem, řešit certifikaci i její komunikaci. Spolupráce bude vycházet ze zcela aktuálních znění legislativních návrhů a odborných doporučení díky naší účasti na legislativním procesu. Jsme také připraveni komunikaci investorům (a případně certifikaci) po přijetí nové legislativy aktualizovat.

Obraťte se na nás

Ozvěte se nám. Jsme Váš partner pro správná rozhodnutí

Poskytnete nám základní informace

Stačí stručně popsat situaci, kterou právě řešíte, vyplnit kontaktní údaje a odeslat formulář níže.

Dohodneme si podmínky spolupráce

Zavoláme Vám, nebo se ozveme e-mailem, probereme detaily možné spolupráce a připravíme nabídku.

Pustíme se do práce

Pokud se rozhodnete využít našich služeb, uděláme vše pro úspěšné vyřešení vašeho případu.

S čím potřebujete pomoci*

Vaše jméno a příjmení*

Váš telefon*

Ulice a č.p., město*

Váš e-mail*

Poptávám placenou právní službu a potvrzuji, že souhlasím s podmínkami poskytování právních služeb

Přečtěte si, jak nakládáme s osobními údaji zde.